Hirdetés

Holnaptól lehet pályázni

HN-információ
Már a vonatkozó jogszabály, a 2011/6-os sürgősségi kormányrendelet hatályba lépése óta az úgynevezett kezdő mikro­vál­lalkozások (SRL-D) bizonyos ösztönzőkben és támogatásokban részesültek, részesülhettek, beleértve az állami költségvetésből folyósított vissza nem térítendő támogatásokat is. A kormányrendelet egyes előírásai, akárcsak a módszertani normákat jóváhagyó 2011/96-os kormányhatározat utólag többször is módosult és kiegészült. Ez nem történt másként az idén sem: a Hivatalos Közlöny augusztus 28-i számában jelent meg a szóban forgó kormányhatározatot módosító és kiegészítő 2015/679-es kormányhatározat. [caption id="attachment_11202" align="aligncenter" width="300"]anca-laura-ionescu Az államtitkár átláthatóságot igér.[/caption] Ma már a „kezdő” fogalom értelmezése is megváltozott, mert míg eddig az életkorhoz is volt kötve (a majdani vállalkozó életkora nem haladhatta meg a 35 évet), ma már ez nem így van, ugyanakkor a pályázati kiírás tekintetében is bekövetkeztek olyan változások, amelyek úgymond érdekeltebbé tették a potenciális vállalkozókat ilyen típusú kft.-k létrehozásában. A kedvező tendenciát számadatokkal is lehet érzékeltetni: az esztendő első hét hónapja során több mint 5200 kezdő vállalkozói kft.-t jegyeztettek be a kereskedelmi törzskönyvbe, ami 42 százalékos növekedést jelent a megelőző esztendő azonos időszakához képest. Megyénkben amúgy az év eleje óta több mint 30 ilyen kft.-t létesítettek. De térjünk vissza arra, ami talán leginkább érdekli a kezdő vállalkozókat, nevezetesen a vissza nem térítendő támogatás lehetőségére. Kezdenénk azzal, hogy az idei állami költségvetést jóváhagyó 2014/186-os törvény 3/36/26-os mellékletében a szóban forgó minimisz sémára 19,3 millió lejt irányoztak elő, annak megemelési lehetőségével. A program, illetve a költségvetési alap ügykezelése az energetikai, az üzleti környezeti, a kis- és középvállalkozási minisztérium illetékes igazgatóságának a feladatkörébe tartozik. Valamilyen okból kifolyólag az idei programnak a felfuttatása késlekedett, s a minisztérium illetékesei még augusztus 24-én sem tudtak pontos választ adni arra, hogy mikor is lehet benyújtani a pályázatokat. Ebben az összefüggésben utalhatunk arra is, hogy a már említett módosító és kiegészítő jellegű kormányhatározatot még a kormány augusztus 19-i ülésén elfogadták, de annak közlésére csak a Hivatalos Közlöny augusztus 28-i számában került sor. Online bejelentkezés A 2015–2020-as program egyik újdonságát jelenti az az előírás, miszerint beiratkozni csak elektronikus úton lehet, 15 napos időszak során úgynevezett félévi szessziók keretében, addig, ameddig futja az előirányzott költségvetésből. A minisztérium illetékes államtitkára, Anca Ionescu szerint a bejelentkezési eljárás átlátható és kizárja az értékelők szubjektivizmusát. Amúgy a kormányhatározatban az is szerepelt, hogy a szóban forgó időszakban évente legalább 550 mikrovállalkozásnak lesz lehetősége a vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra. Ami a 2015-re előirányzott költségvetést illeti, az a tavalyinál kevesebb lesz (akkor 21 millió lej volt), s még kevesebb, mint 2013-ban (akkor 24,3 millió lej volt). Feltételrendszer Kik is pályázhatnak? Arra már utaltunk, hogy kezdő ide vagy oda, az életkor már nem számít. Vannak viszont másabb kritériumok is: a SRL-D bejegyeztetését megelőzően annak a vállalkozónak nem lehetett részvényesi vagy társtulajdonosi minősége az Európai Unió területén; első ízben létesít ilyen típusú, azaz a 2011/6-os sürgősségi kormányrendelet előírásai alapján kft.-t; a szóban forgó program keretében nem részesült finanszírozásban. Minderre vonatkozóan saját büntetőjogi felelősség tudatában egy nyilatkozatot is be kell nyújtania a támogatás elnyerése céljából. Ami pedig a finanszírozást illeti: a támogatás a projekt értékének maximum 50 százaléka lehet, de nem több, mint vállalkozóként 44 821 lej, a saját hozzájárulás legalább a projekt 50 százalékát kell fedezze, akár saját pénzalapok, akár banki hitelek révén. Jó tudni azt is, hogy a támogatásban részesülő vállalkozónak beruházásokat kell eszközölnie például területvásárlást, építkezési munkálatokat stb. Az odaítélésre pontozás alapján kerül sor, nevezetesen a benyújtott üzleti tervek kielemzése nyomán. Az elérhető maximális pontszám 60. Egyenlő pontszám esetében a jogszabály előírta kritériumok alapján alakul ki a végső sorrend. Holnaptól „ketyeg az óra” Szeptember 7-én, hétfőn közölte a szaktárca illetékes igazgatósága, hogy megszületett a döntés a pályázatok benyújtásának időpontjára vonatkozóan. Nos, ennek a döntésnek az értelmében szeptember 10-én, 10 órától aktívvá válik a beiratkozási szesszió, a http://programe2015.aippimm.ro/ oldalon, s az szeptember 24-én 20 órakor zárul. A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://www.aippimm.ro/ oldalon. Nem ide tartozik, de utalnunk kell egy másabb típusú vállalkozói támogatásra is. A Hivatalos Közlöny szeptember 2-i számában jelent meg az energetikai miniszter 2015/1009-es rendelete, amellyel jóváhagyta a kis- és közepes vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének ösztönzésére vonatkozó 2004/346-os törvény vonatkozó előírásai alapján a minimisz támogatási séma gyakorlatba ültetési eljárását. Ennek a törvénynek a 25-ös szakasza rendelkezik arról, hogy a kis- és középvállalkozások létrehozását és fejlesztését éves programok révén bátorítsák, illetve ösztönzik. A mostani miniszteri rendelet azon minimisz támogatás gyakorlatba ültetésére vonatkozóan ad eligazítást, amelyre az idei állami költségvetésből pénzalapot irányoztak elő. Hecser Zoltán
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!