Hirdetés

A „színek költője” a Képtárban

Pezseg az élet a székelyudvarhelyi Képtárban: hétvégén zárt be a Sükösd Ferenc-kiállítás, és ma máris nyílik egy új. Az utóbbi időszakban rendezett tárlatok Székelyudvarhely és Udvarhelyszék jelentős, de mégis elfeledett alkotóinak munkásságára irányítják a figyelmet. Ezúttal a székelykeresztúri származású, más európai országokban is ismert Kiss László műveiből nyílik kiállítás.

Asztalos Ágnes
Becsült olvasási idő: 3 perc
A „színek költője” a Képtárban
Részlet a művész egyik alkotásából

Kiss László 1941-ben született Szé­kely­ke­resz­tú­ron, Maros­vá­sár­he­lyen, majd Kolozsvá­ron tanult, és kisebb brassói kitérő után 1967-től a Szé­kely­ke­resz­tú­ri Líceum rajztanára, majd a Székelykeresztúri Múzeum muzeológusa, a helyi képzőművészeti gyűjtemény kezelője volt, egészen 1985-ig. Azóta Ausztriában él, szabadúszó festőművészként tevékenykedik. A hatvanas évek végétől alkotásaival folyamatosan jelen volt Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Brassóban, egyéni és csoportos kiállításokon is. Külföldre távozása után több tárlata volt Ausztriában és Németországban, ahol termékeny alkotói korszakot élt meg, 1987-ben Franciaországban és Svájcban tartózkodott, statikus és mozgó installációkat készített. Tagja a Badeni Kunstvereinnak, 2002-ben Baden Város Művelődési Díjában részesült. Kiss László 2017-ben a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban állított ki, ekkor jelent meg a kiállítás katalógusában Önírása is.
A ma megnyíló tárlat is annak a koncepciónak a jegyében született, amely szerint a Képtárat létrehozó Maszelka János kortársait is szeretné bemutatni a Haáz Rezső Múzeum – mondta Lőrincz Ildikó művészettörténész, a Képtár vezetője.
Hiánypótló, tudatosító kez­deményezésről van szó, hiszen olyan alkotókat vonultatnak fel, akik neve – bár szé­kely­udvarhelyi, udvarhelyszéki származásúak – alig ismert a városban és a térségben, legfeljebb azon kevés későbbi alkotó számára, akik mesterükként tekintenek rájuk.
– Egyébként is – mint fogalmazott Lőrincz Ildikó – ez a neoavantgárd vonulat erdélyi viszonylatban még feldolgozásra vár, ezt a generációt, az ehhez a művészeti mozgalomhoz tartozó alkotókat szinte el is feledték.
Kiss László több mint fél évszázados munkáját Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész a következőképpen jellemzi: „A hatvanas-hetvenes években még fiatal festő a klasszikus avantgárd eszközeit egy, a társadalmi valóságtól elforduló, attól elvonatkoztató és kissé ironikus festészet szolgálatába állítja. Későbbi érett fél-figuratív kompozícióiban a sajátos színek eredőiből származtatott, de többnyire a semleges teljesség ki­e­gyen­súly­ozottságára való törekvése érhető tetten.”
A „színek költőjének” is nevezett Kiss festészeti kiállítása tehát rendkívüli alkalom a székelyudvarhelyiek számára, hogy betekintést nyerjenek egy kiváló művész mozgalmas életútjába, műveinek sokszínűségébe – olvasható a Haáz Rezső Múzeum meghívójában.
A tárlatmegnyitó ma este 6 órától lesz, a kiállítást Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész nyitja meg, képeiről maga a képzőművész, Kiss László beszél. A kiállított képek egészen július 17-ig maradnak a székelyudvarhelyi Képtárban, amelyet hétköznapokon 9–16 óra között lehet felkeresni.

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!