Hirdetés

Felelősen helytállni

Nyolcvanöt évvel ezelőtt, a ko­lozs­vá­ri Szent Mihály-temp­lom­ban szentelték püs­pök­ké a csík­szent­do­mo­ko­si születésű Márton Áront. A boldog emlékű püspök a kom­mun­iz­mus legkeményebb éveiben is következe­te­sen hű maradt a „Non re­cu­so la­bo­rem” – Nem futa­mo­dom meg a munkától – püs­pö­ki jelmondatához. A munka számára elsősorban az erdélyi katolikus – de nem­csak – híveinek nevelé­sét és lelki megerősítését je­len­tet­te. Napjainkban mél­tán tisztelik az igazság őreként, az üldözöttek védel­me­ző­je­ként és népének egy­ko­ri jó pásztoraként.

Bíró István
Becsült olvasási idő: 3 perc
Felelősen helytállni
A boldog emlékű püspök. Helytállása példaértékű Fotó: Keleti Újság

Márton Áront gyu­la­fe­hér­vá­ri megyés püs­pök­ké 1938. dec­em­ber 24-én nevezte ki XI. Piusz pápa. Felszentelése 1939. február 12-én, a kolozsvári Szent Mi­hály-temp­lom­ban volt. Ott szolgál se­géd­lel­kész­ként a szintén csík­szent­do­mo­ko­si szü­le­tésű Bőjte Csongor, akit a püs­pök­szen­telés 85. évfordulóján arról kérdeztünk, szerinte miért fontos erősíteni a Márton Áron-kultuszt.

– Az elmúlt évtizedek történelme, amelynek nagyszüleink, szüleink részesei voltak, jól szemléltetik, mekkora nagy szükség van a Márton Áron-szellemiségű személyekre, akik irányt mutatnak, helytáll­nak, és tényleg nagybetűs vezetők. Nem önjelölt vezetők, hanem nagybetűsek, és akikről hisszük, hogy tényleg a Jóisten állította a nép élére. Napjainkban jól látjuk azt is, hogy mit jelent a Márton Áron-i örökség, mert ahogyan mi ma Erdélyben katolikusok vagyunk, ahogy megéljük a hitünket, az Márton Áronnak is köszönhető, és nemcsak a püspökként végzett tevékenységének, hanem annak a munkának is, amelyet a kolozsvári egyetemista fiatalok körében végzett. Az ő személyisége, jelenléte meghatározó volt az erdélyi értelmiségi réteg alakulására is

– mondta Bőjte Csongor, aki úgy véli, nem elég ismerni a néhai nagy püspök életrajzi adatait, illetve idézni gondolatait, hanem tanítását gyakorlatba kell ültetni, akár hétköznapi személyiségként, akár vezetőként.


Cikkünk a hirdetés után folytatódik!

Hirdetés

– Márton Áron kultuszát azért is fontos éltetni, mert a mi generációnk már nem ismerte a boldog emlékű püspököt, és adott a kérdés, hogy vannak-e olyan példaképeink, mint a három Áron – Márton Áron, Gábor Áron, Tamási Áron. Rengeteg értékes közéleti személyiségünk van, de nem biztos, hogy a későbbiekben – felekezettől és világlátástól függetlenül – úgy tudnánk rájuk tekinteni, mint Márton Áronra

– tette hozzá a segédlelkész, aki szerint, ha azt szeretnénk, hogy „egy közülünk” (szerk. megj.: széke­lyek közül) szent legyen, és köz­ben­jár értünk, komolyan kell vennünk tanítását, és hozzá kell tennünk a részünket a szenttéavatási eljáráshoz azáltal, hogy felelősen „őrt” állunk életének kiemelkedő helyszínein, mint például Kolozsvá­ron, Csík­szent­do­mo­ko­son, Gyu­la­fe­hér­vá­ron, illetve minden egyházközségben és családban.

– Meg kell mutatnunk, hogy mi tényleg ragaszkodunk hozzá, élő a tisztelete, és valóban „világító jel” közösségeink és népünk számára

– hívta fel a figyelmet a segédlelkész.

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!