Hirdetés

Ne maradjon le a jelentkezésről!

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány (PAHRU) és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE) közös szervezésében a székelyföldi gazdák számos tanfolyam közül választhatnak az ősz folyamán. Ebben az évben nemcsak Hargita megyében lesznek képzések, hanem Maros megyében is. Az érdeklődők jelentkezhetnek általános mezőgazdász, méhészeti, biogazda- vagy akár agroturisztikai dolgozó képzésre is.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 5 perc
Ne maradjon le a jelentkezésről!
Fotó: Domján Levente

Képzési lehetőségeket kínál gaz­dáknak a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány (PAHRU) és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE).  Agroturisztikai dolgozó, bio­­gaz­da, méhé­szet és általános mező­gazdász témakörben mélyíthetik el tudásukat azok a székelyföldi gazdák, akik október 16-ig jelentkeznek az akkreditált képzések valamelyikére. Azok a gazdák is jelentkezhetnek, akik nem Hargita vagy Maros megyében élnek vagy tevékenykednek, ha vállalják a személyes részvételt a tanórákon meg az ezzel járó utazási és egyéb költségeket. A sikeresen vizsgázó résztvevők a munkaügy által elismert hivatalos okle­velet kapnak majd, amellyel többek között jelentkezhetnek különböző mező­­­gazdasági pályázatokra is.

– Székelyföldön egyre több versenyképes és modern mezőgazdaság található, viszont a tapasztalataink sze­rint na­gyon sok minden múlik azon, hogy a gazdák számára men­­nyire könnyen elérhetők azok a lehetőségek, melyek által szaktudásukat gyarapíthatják. Idén is megszervezzük képzéseinket, hisz egyesületünk egyik fő célja, hogy segítse mindennapi munkájában és fejlődé­sé­ben a székelyföldi gazdálkodókat

– emelte ki Becze István, a Székely Gaz­daszervezetek Egyesületének elnöke.

Domján Levente
Maros megyében elérhető lesz az általános mezőgazdász-, a biogazda-, illetve az agroturisztikai képzés, Har­gita megyében pedig ezeknek a kép­zéseknek a sora bővül még a mé­hészeti tanfolyammal is. A szervezők hangsúlyozták, hogy csak azok az ér­deklődők vehetnek részt a meghirde­tett továbbképzéseken, akik betöltötték a 16. életévüket, és összeállítják a szükséges iratcsomót, amely a következőket kell tartalmazza: a személyazonossági iga­­zol­vány másolata, a legutóbbi vég­zett­séget igazoló diploma másolata, nők esetében a házasságlevél másolata, vala­mint a kitöltött beiratkozási típus­kérelem, amely a helyszínen igényelhető.
A biogazda-tanfolyam azokat a gaz­dákat szólítja meg, akiket érdekel a fenntartható, ökológiai szemléletű állat­­­tenyésztés és növénytermesztés. Az agroturisztikai tanfolyamon a részt­­vevőknek lehetőségük lesz össze­kap­csolni a növénytermesztési, állat­tartási vagy kézműves-tevékenységeiket külön­böző turisztikai szolgáltatások kiala­kításával és kivitelezésével.
Főként a pályakezdőknek kedvez az általános mezőgazdászképzés, ahol az  ál­­­talános szakismereteket, a mező­gaz­dasági munkák végzéséhez szük­­sé­­ges elméleti és gyakorlati fel­ké­szült­séget, illetve a vállalkozói alap­ismereteket sajátíthatják el a résztvevők. 

Domján Levente
A méhészeti szakképzés keretében el lehet sajátítani a szakszerű méz­készítést, illetve a méhek gon­do­zásának alapjait. Az érdeklődők tel­jes, átfogó képet kaphatnak majd a méhészkedésről, számos témakört fog­­nak érinteni, mint saját méhészet létesítése, méhcsaládok szaporítása, méhanya ne­ve­lése, méhcsaládok etetése, bete­leltetése, méz és egyéb méhészeti ter­mékek termelése, feldolgozása, érté­kesítése, méhbetegségek és kártevők elleni védekezés, méhészeti eszközök karbantartása, javítása, méhészettel kap­csolatos jogi szabályozások, me­nedzsment és marketing a méhé­szetben, valamint könyvelési alap­ismeretek – készletek, bevételek és kiadások nyilvántartása. 
Fontos kiemelni, hogy a tanfo­lya­mokon való részvételhez az álta­lános jelent­kezési feltételek mellett 650 lej értékű regisztrációs díjat is be kell fizetni. 
A képzések kezdési időpontjait a szer­­vezők a novemberi hónapra ter­ve­zik. Azok, akik további részletek felől érdeklődnek vagy szeretnének jelentkezni a tanfolyamokra, megte­hetik a Pro Agricultura Hargitae Uni­versitas Alapítvány munkatársánál, Sárosi-Blága Ágnesnél a 0758 389 413 telefonszámon vagy az agnesblaga@gmail.com e-mail-címen. A tan­fo­lya­mokkal kapcsolatos legfrissebb információkért látogassanak el az SZGE honlapjára vagy hivatalos Facebook-oldalára.

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!