Hirdetés

A Művészek Atyhai Társaságának idei kiállítása

Lőrincz Ildikó
Becsült olvasási idő: 4 perc
A Művészek Atyhai Társaságának idei kiállítása
Fotó: Terrakotta

A Művészek Atyhai Társasága Székelyudvarhelyen nem szorul bemutatásra, tagjai közül hárman – Bocskay Vin­ce, Sánta Csaba és Berze Imre – korábban tanítottak a helyi művészeti középiskolában, és a Kakasülő Galéria elmúlt tíz éve is a közeli Atyhán zajlott. A Művészek Atyhai Társaságában azt szeretem, hogy képzőművész tagjai kiállításaikat összehangolják, az alkotó felől jövő műfaji, stilisztikai és generációs vonatkozásban is szerencsésen megoszló attitűdjük a közösen megtervezett kiállításaikhoz hozzáad egy sokoldalú, ám mégis egységes értékítéletet sugalló társadalmi, kulturális és művészeti komponenst. Az eltérő kifejezésmódok, szemléletek, amelyek a kiállításon szereplő művekben tárgyiasulnak, egymással kapcsolatba kerülve párbeszédbe lépnek, egymás hatását felerősítik, így a befogadónak mondhatni dupla élményt nyújtanak. Egyik élmény annak felismeréséből adódik, amit az egyéni alkotó kódolt bele művébe, a másik pedig maga a kiállítás egészének élménye. E tekintetben példaértékűek a korábbi kiállításaik az atyhai Kakasülő Galériában, a szakmai összefogással és a szakmai összefogásokért kialakított térben.


Cikkünk a hirdetés után folytatódik!

Hirdetés


A képzőművészeti élet hagyományos színtereinek sajátos atmoszférája a művészeti közegben kevésbé jártas befogadók számára sokszor nehezen értelmezhető. Azonban Vinczeffy Lászlónak az atyhai otthonosságot sugárzó kiállítóterében életre hívott művészeti projektje az évek során közelebb vitte a magas művészetet a mindennapok emberéhez. Adja a Fennvaló, hogy a műteremmé alakuló csűr és környezete valamiképpen az elkövetkezőkben is lehetőséget biztosítson arra, hogy egy falu lakói és az oda látogatók beleláthassanak a kortárs alkotások világába. 
2018-ban volt szerencsém megismerni az atyhai Kakasülő Galéria köré tömörülő sóvidéki és ide kötődő hét képzőművész alkotói munkásságát, illetve az akkori Vonzások tematikára meghívott további hét képzőművész munkáiból szervezett kiállítást. Jó családi-baráti kapcsolatunk volt a hét éve, élete derekán elhunyt Siklódi Zsolttal, aki egykor a Székelyföldi Grafikai Biennálé kurátora, a szárhegyi művésztelep művészeti vezetője, a Művészek Atyhai Társasága egykori tagja és a szovátai Kusztos Endre Képzőművészeti Egyesület elnöke volt.

A Művészek Atyhai Társaságának idei kiállítása
Bocskay Vince: Európa


A most kiállító hét képzőművészben – Vinczeffy László, Vargha Mihály, Sánta Csaba, Kuti Dénes, Kuti Botond, Bocskay Vince és Berze Imre – közös mindenekelőtt a művészi minőség iránti elkötelezettség az alkotásban. Ahány mű, annyiféleképpen vall alkotója egyéniségéről. Jelentéselméleti szempontból, és az alkalmazott technikák tekintetében is, fontos szempont itt a többrétűség. A társadalmi eseményekre való reflektálás mellett meghatározóak a befelé figyelésből eredő alkotói munkák, amelyek úgy utalnak a jelenkor valóságára, hogy üzenetük időtlen. (...) A kiállító alkotók mindenike kitartó munkával jutott el művészete egyéni szintű összegzéséhez, a kísérletezés kihívásait sem mellőző, de a tradíció alapjain álló, önálló utat választva.

Részlet a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Képtárában 2024. június 6-án elhangzott tárlatnyitó szövegből. A kiállítás 2024. július 10-ig látogatható.

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!