Hirdetés

Motiváló az új ösztöndíjrendszer

A 2022/2023-as tanévben a negyedére csökkent Hargita megyében az iskolát elhagyók száma. A számottevő változás a tanfelügyelőség vezetőjét is gondolkodásra késztette, ugyanis az elmúlt hat tanév 362-es átlagához képest tavaly 94-re csökkent a tanulmányait be nem fejező diákok a száma.

Pál Bíborka
Motiváló az új ösztöndíjrendszer
Fotó: Hodgyai István

Az eddigi évekhez képest meglepően visszaesett azoknak a tanulóknak a száma, akik nem fejezték be az általános vagy középiskolai tanulmányaikat – derül ki a Hargita Megyei Tanfelügyelőség statisztikai adataiból, amelyeket a napokban bocsátott rendelkezésünkre az intézmény. Az adatok azt mutatják, hogy míg a 2020/2021-es tanévben a térségben 254 fiatal, 2021/2022-ben 326 tanuló szakította meg végérvényesen a tanulmányait, az előző, 2022/2023-as tanévben 94-en voltak, akik elhagyták az iskolapadot. A számottevő változás a főtanfelügyelő figyelmét is felkeltette.


Cikkünk a hirdetés után folytatódik!

Hirdetés

– Eddig nem tapasztalt, nagymértékű csökkenésről be­szé­lünk, aminek az okait a következő tanévek során fogjuk igazán látni. Valószínűleg befolyásolja az iskolaelhagyás mértékét, hogy nőtt az iskolai ösztöndíjak értéke, és mind ez, mind az ingázási költségek visszatérítése az igazolatlan hiányzások számának mértékétől függ

– nyilatkozta lapunknak Demeter Levente főtanfelügyelő.

Megéri szakiskolába járni

Miután tavaly nőtt az iskolai ösztöndíjak értéke, a hároméves szakoktatásban tanuló diákok között olyan is van, aki három típusú támogatásra jogosult – érdemi, szociális és műszaki ösztöndíj –, így pedig ösztöndíjának az értéke eléri az ezer lejt. 
A szociális ösztöndíj értéke – azok jogosultak, akiknek a családban az egy főre eső jövedelme nem éri el az országos minimálbér felét – havi 300 lej, ugyanennyi a műszaki ösztöndíj is, amelyben minden szakoktatásban részt vevő diák részesül, csupán azok nem, akiknél az igazolatlan hiányzások száma meghaladja a megengedettet, illetve osztályismétlők. Ezt a két ösztöndíjat azért fontos megemlíteni, mert az oktatási szakemberek eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy az iskolapadot elhagyó fiatalok nagy része szociálisan és gazdaságilag hátrányos helyzetből érkezik, jelentős részük pedig szakiskolában próbálkozik a továbbtanulással. 

– Egy átlagos szakoktatásban tanuló diák havonta 600 lej ösztöndíjat kap, ha a tanulmányi eredménye is jó, akkor még 450 lejt, tehát egy hónapban több mint 1000 lejt

– részletezte lapunknak Szén János, a Kós Károly Szakközépiskola igazgatója. 

László F. Csaba
Iskolás gyerekek. Kevesebb a lemorzsolódó

Szendvics és pluszórák

Szintén kirívó adatokat találtunk az általános iskolásokra vonatkozóan: a 2020/2021-es tanévben 176 kisiskolás, 2021/2022-ben 183-an, az előző tanévben pedig mindössze 40-en szakították meg tanulmányaikat ebben a korosztályban.
A javulás okát Székely Adél, a Xantusz János Általános Iskola igazgatója abban látja, hogy az oktatási minisztérium a 2022/2025-ös időszakra külön ezt a jelenséget csökkentő támogatói programot hirdetett meg.

– Sikeresen jelentkeztünk az iskolai lemorzsolódás csökkentésére meghirdetett pályázatra, ennek köszönhetően az 5–8. osztályos diákjaink román nyelv és irodalomból, magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából felzárkóztató különórákon vehetnek részt, illetve a program részeként mindennap egy-egy szendvicset is kapnak. A minisztériumi támogatásból három tantermünket információ- és kommunikációtechnológiai eszközökkel szereltük fel, a tanulók láthatóan élvezik a megújulást

– tudtuk meg Székely Adéltól.
Az iskolaigazgató szerint a fent említettek mellett természetesen a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családoknak járó 300 lejes támogatás ebben a korcsoportban is elég erős motivációs tényező ahhoz, hogy rendszeresen járjanak a tanórákra. Ugyanakkor a tanintézményvezető szerint az érinett családok rendszeres utánkövetése is hozzájárul ahhoz, hogy az iskolapadban tartsák a gyermekeket. 
 

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!