Hirdetés

Felmérés: a fiatalok kétharmada Hargita megyében képzeli el a jövőjét

A csíkszeredai megyeháza Karrierirodájában hétfőn sajtótájékoztatón ismertették Hargita Megye Tanácsa elemzőcsoportjának a megyei ifjúság körében végzett felmérése eredményeit. A kutatás célja az volt, hogy feltérképezzék a megye fiataljainak igényeit, amely alapjául szolgálhat a Megyei Ifjúsági Stratégia kidolgozásához.

Létai Tibor
Becsült olvasási idő: 8 perc
Felmérés: a fiatalok kétharmada Hargita megyében képzeli el a jövőjét
Fotó: László F. Csaba

Az eseményen jelen volt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Cilip Árpád, Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének igazgatója, valamint az elemzőcsoport munkatársai, Szász Katalin és Dobos Erika.

Borboly Csaba megyeelnök felvezetésként elmondta: nagy léptékű felmérést készítettek a megyében több mint ezer fiatal megkérdezésével, ami nagyban segíti a helyi és országos vezetőket abban, hogy a legjobb döntéseket hozzák a fiatalokat érintő kérdésekben. Hargita Megye Tanácsa évek óta nagy figyelmet fordít a megyében élő fiatalok sorsára, jövőjének alakítására.

A részletes adatokat Dobos Erika, az elemzőcsoport munkatársa ismertette. Mint megtudtuk, összesen 1063-an töltötték ki a kérdőíveket, nemzetiség szerint magyar 73,1, román 26,9 százalék. Három korosztályt kérdeztek: a 18 év alattiakat, a 18 és 24 év, valamint a 25 és 35 év közöttieket. A felmérésben a többi között érintették a lakhatás kérdését, a jövővel, valamint családalapítással kapcsolatos elképzeléseket, végzettséget, vállalkozási hajlamot. Kiderült, a megkérdezettek 75 százaléka szülőkkel él.

A kétharmaduk csakis Hargita megyében képzeli el a jövőjét, sokan, ha el is mennek külföldre, igyekeznek visszaköltözni

– ezek a tendenciák pozitívumként értékelhetők. A családalapítást véleményük szerint különböző támogatásokkal kell ösztönözni – adócsökkentés, több ANL-lakás, kedvezményes hitelek, jobb munkalehetőség, magasabb bérek. Vállalkozás terén is lelkesek a fiatalok, jelentős részük kezdene vállalkozásba, legfőképpen, hogy saját maguk főnökei lehessenek, és hogy „kipróbálják magukat”. A felmérést részletesen az elemzo.hargitamegye.ro oldalon lehet tanulmányozni.

Borboly Csaba megyeelnök a felmérés eredményeiből kiindulva kifejtette: eredményes kutatás született, ami sok tekintetben alátámasztja eddigi erőfeszítéseiket, egyféle visszaigazolás is, hogy az a helyes út, amin elindultak, és azt kell folytatni. Mint hangsúlyozta, a fiatalok kétharmada itthon képzeli el a jövőjét, ami a korábbi felmérésekhez képest pozitív változás, „az itthon való jövőtervezés prioritás”. Ez feladatot ró a döntéshozókra, hogy az itthonmaradási szándékhoz rendeljenek programokat, szabályokat, lehetőségeket, a felmérés egyfajta visszaigazolás arra, hogy a Hargita Hazavár programra óriási szükség van – nyomatékosította az elnök.

Építő jellegű kritikával élve az elnök megjegyezte, hogy a politikumnak meg kell tudnia szólítani a fiatalokat, mert a felmérés azt mutatja, hogy az ifjú generáció is jelentős mértékben érdeklődik a közélet iránt, viszont nincs megfelelő kommunikáció, ezen a politikusoknak változtatniuk kell, megfelelő módon kell megszólítani a fiatalokat. A jövőre nézve ez sorsdöntő lehet.

A román nyelv problematikájáról is említést tett Borboly Csaba. A felmérésből kitűnik az, hogy a nyelvismeret korlátokat jelent az érvényesülésben. Az elöljáró rávilágított arra, hogy a megyében a román nyelv oktatásával baj van. Az elnök pozitívumként értékelte, hogy a fiataloknak fontos a környezettudatosság és a helyi termékek. Nagy dolog, hogy ragaszkodnak a helyi termelők által készített árukhoz, ami a Székely termék mozgalom erősítésének szükségességét mutatja.

Végezetül a Cilip Árpád, Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének igazgatója felhívta a figyelmet a pályázati lehetőségekre, amelyekkel itthon maradásra ösztönözhetik a fiatalokat. – Hiteles, fontos és jó információkat kell közölni a fiatalokkal – jegyezte meg Cilip.Hirdetés


Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!