Hirdetés

Szentes Antal: konkrét jövőképpel indultunk

Szentes Antal tizenhat éve te­vé­keny­ke­dik csíki megyei tanácsosként. Lapunknak az eddigi eredményekről és további tervekről beszélt.

Kovács Andrea
Becsült olvasási idő: 5 perc
Szentes Antal: konkrét jövőképpel indultunk
Fotó: László F. Csaba

– Milyen irányelvek mentén működött Hargita Megye Tanácsa az elmúlt négy évben?

– 2020-ban konkrét jövőképpel, elképzelésekkel indultunk, „Élő és élhető megyét építünk” felkiáltással tizenhárom elvből álló programot állítottunk össze. Ennek része volt az utak, úthálózatok, kerékpárutak, hidak, tömegközlekedés témaköre, az önkéntes tűzoltóságok, hegyimentők támogatása, egy megyei tűzoltómúzeum létesítése. Fontos minden egészségügyi beruházás, akárcsak a csík­sze­re­da­i, szé­kely­ud­var­he­lyi, gyer­gyó­szent­mik­ló­si, gyer­gyó­töl­gye­si, ba­lán­bá­nyai és szent­egy­há­zi kórházak erősítése, a szűrőprogramok, akárcsak a sportolóink, sportlétesítményeink támogatása. A megye gazdaságát inkubátorházak, ipari parkok tervezésével, vágóhidak, tej- és zöldégfeldolgozók létrehozásával, szövetkezetek támogatásával kívántuk élénkíteni. Támogattuk a Visit Har­ghi­ta programot, a zarándok-, konferencia-, gasztro- és sportturizmust, a családprogramokat, az afterschool-foglalkozásokat, a női és anya vállalkozókat, a nagycsaládosokat. Ugyanakkor teret biztosítottunk az időseknek idősklubok létrehozásával és támogatásával.


Cikkünk a hirdetés után folytatódik!

Hirdetés

– Az utóbbi évek megvalósításaiból mit emelne ki?

– Sok Csík térségi utat sikerült felújítani, rendbe tenni, elkészült a Har­gi­ta­für­dő felé vezető megyei út, a Csi­bát Csík­csi­csó­val összekötő útszakasz, aszfaltoztunk Úz­völ­gyé­ben, ott továbbra is folytatódnak a munkálatok, kész tervek vannak a Csík­dán­fal­va–Ba­lán­bá­nya útszakaszra. A helyi önkormányzatokkal közösen több vidéki települé­sen járda épül, például Csík­szent­ki­rá­lyon és Csík­szent­do­mo­ko­son. Előrelépés történt a megyei tömegközlekedésben, ugyanis sok probléma, fennakadás volt a diákok ingáztatásával kapcsolatban. Folytattuk a tűzoltóságok támogatását, az elmúlt négy év alatt az összeget is növeltük, valamint megszerveztük az első megyei tűzoltónapot, és folyamatban van egy tűzoltóképző központ létrehozása. Uniós pályázatokat kihasználva felszereltük a he­gyi­men­tő­bá­zi­so­kat, drónokat, hőkamerákat, kétéltű járműveket vásároltunk, így országosan a Hargita megyei hegyimentők egysége az egyik legkorszerűbben felszerelt. Az egészségügy terén szintén nagy lépéseket tettünk előre, az elmúlt években sok eszközt, felszerelést vásároltunk a kórházak és rendelők számára, több orvost, asszisztenst, ápolót alkalmaztunk, elkészült a csík­sze­re­dai helikopter-leszállópálya is. A megyei tanács társszervező vagy támogató volt a legtöbb sportrendezvényen, a tavalyi 800 ezer lej helyett idén 1,6 millió lejt különítettünk el sporttal kapcsolatos pályázati kiírásokra. Turizmus szempontjából továbbra is kiemelkedő a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás tevékenysége, és évente megszervezzük a Siculicidium-em­lék­tú­rát. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy testvérmegyéinkkel jó kapcsolatot ápoljunk, ezt az elmúlt években tovább erősítettük.

– Mi az, amit folytatnának, és milyen további terveik vannak?

– A terveink között szerepelt – de nem a mi feladatunk és hatáskörünk – a települések vasútállomásainak felújítása. Ezek jelenleg a Román Vas­út­tár­sa­ság­hoz tartoznak, de ha átkerülnének a helyi önkor­mány­za­tok­hoz, a megyei ön­kor­má­nyzat társulna, hogy felújítsuk, fejlesszük azokat. Remélem, hogy ebben a témakörben előre tudunk lépni a következő időszakban. Túl nagy a falvakon áthaladó forgalom, ezért nagyon fontos lenne elkerülő utak építése, emellett a térségnek több nyertes projektje van bicikliutak létrehozására, melyhez természetesen önrész is szükséges, ebben partner lesz a megyei tanács. Többször napirendre került, de még nem sikerült megvalósítani a már említett megyei tűzoltómúzeumot, illetve több településen szeretnénk polgárőrséget alakítani. Azok az egészségügyi beruházások, melyek jelenleg tervezés, közbeszerzés alatt vannak, a következő periódusban megvalósulnak, így olyan épületegyüttesek állnak majd a lakosság rendelkezésére, amelyekben kényelmesen, hatékonyan tudják kiszolgálni őket. A székelyudvarhelyi inkubátorházhoz hasonló gazdaságerősítő, -koordináló irodákat is szeretnénk létrehozni, ilyet tervezünk Csíksze­re­dá­ba, Szé­kely­ke­resz­túr­ra, Ba­lán­bány­á­ra és Gyer­gyó­szent­mik­lós­ra is. Végül még egy kiemelten fontos dolog: terveink között szerepel, hogy minél több fiatal számára kínáljunk gyakornoki lehetőséget a megyei intézményekben.
 

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!