Hirdetés

Melegvíz-támogatás a 65. életévüket betöltött csíkszeredaiaknak

HN-információ
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2015. szeptember 25-i havi soros ülésén határozatot fogadott el a 65 év feletti személyek számára a háztartási melegvíz-szolgáltatás költségéhez való önkormányzati hozzájárulásról. A havi legtöbb 40 lej értékű támogatás igényléséhez szükséges típuskéréseket a lakástulajdonosi társulások vezetői a polgármesteri hivatal 44-es számú ügyfélszolgálati irodájában és a Közüzemek Rt. székhelyén vehetik át. A távhőszolgáltatási rendszeren levő tömbházak melegvíz-szolgáltatása ellenértékéhez való önkormányzati hozzájárulást a 2015. november 1. és 2016. március 31. közötti időszakra igényelhetik mindazon csíkszeredai személyek, akik tulajdonosi vagy társtulajdonosi státussal rendelkeznek a lakás fölött, amelyre a támogatást igénylik és nincsen tulajdonukban – sem a velük egy háztartásban élők tulajdonában – más ingatlan/lakás Románia területén; a lakás hőellátása – háztartási meleg víz és fűtés –, ahol a szolgáltatás a központi távhőszolgáltatási rendszeren keresztül történik, egészében és kizárólagosan, továbbá napirenden vannak a közös költség, illetve a helyi adók és illetékek befizetésével, a késedelmi és a büntetőkamatokat is beleértve. A támogatást igénylőknek a kitöltött kéréseket a személyi igazolvány, valamint a lakástulajdonosi minőségüket igazoló okiratokkal együtt október 30-ig kell a Goscom Rt.-hez eljuttatniuk személyesen vagy a lakástulajdonosi társulásokon keresztül. Későbbi igényléseket a megelőző hónap 24-ig lehet benyújtani.
Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!