Hirdetés

A magyar tudomány ünnepe Csíkszeredában: Tudományos konferenciák

HN-információ
November 3-át a magyar tudomány ünnepévé nyilvánították 2003-ban, ugyanis ezen a napon ajánlotta fel a pozsonyi országgyűlés előtt birtokainak egyévi jövedelmét Széchenyi István a Magyar Tudós Társaság megalapítására, lehetővé téve ezáltal a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. Ebből az alkalomból Csíkszeredában két tudományos konferenciát szerveznek. Csíkszeredában is évente megünneplik a magyar tudomány ünnepét: idén az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) csíki fiókegyesülete II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmával szervez történészkonferenciát a Rákóczi-emlékév részeként november 8-án, 15-én pedig az MTA – Kolozsvári Akadémiai Bizottság Agrártudományi Szakbizottsága az élelmiszer-termelés témakörében tart tudományos értekezletet. – A Magyar Országgyűlés a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc-emlékévnek nyilvánította, erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából – emlékeztetett dr. Balázs Lajos ny. docens, az EME csíkszéki szakosztályának vezetője. – Elvi következetességünk jegyében, miszerint valamennyi tudományos konferenciánk tematikai „szülőföldje” Székelyföld legyen, „szellemi haszonélvezője” pedig a magyar nemzet, az EME Csíki Fiókegyesülete az Erdélyi Magyar Tudomány 2019-es ünnepére II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és a székelyek témakörben megemlékező-tudományos konferenciát szervez – fűzte hozzá. Dr. Balázs Lajos megjegyezte, hogy az idei rendezvényük fő támogatói, akárcsak a korábbi években, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Sapientia – EMTE-Csíkszeredai Kara. A szervező megjegyezte, hogy az EME konferencia nem országos horderejűnek készül, csupán hangsúlyozni kívánja a nagyfejedelem és a székelyek eszmei viszonyát. – Ravasz László református püspök fogalmazta meg, hogy „Rákóczi alakja nemzeti önazonosságunk nagy jelképei közé tartozik”, tehát méltó arra, hogy Erdélyben, a Székelyföldön is emlékezzünk rá, és általa, neki köszönhetően magunkról se feledkezzünk meg – jegyezte meg a szervező, hozzáfűzve: – Fiókegyesületünk nem tesz mást, mint lehetőséget teremt a tudomány és közgondolkodás kapcsolatának éltetésére, nemzetünk egyetemes és lokális teljesítményeinek közzétételére, önbizalmunk lelki, szellemi „örökmécseseinek”, cselekvően felelős őrzésére. A konferencia pénteken reggel 9 órakor kezdődik a Sapientia – EMTE nagyaulájában. A tervezett előadások: Tamási Zsolt-József (Marosvásárhely): II. Rákóczi Ferenc és Marosvásárhely; Garda Dezső-Kálmán (Gyergyószentmiklós): A gyergyóiak és a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc; Pál Antal Sándor (Marosvásárhely): Marosszékiek a Rákóczi-táborban; Szekeres Attila István (Sepsiszentgyörgy): A Rákóczi-fejedelmek címerhasználata; Halász Péter: Rákóczi szabadságharcának moldvai kapcsolatai; Harangozó Imre (Újkígyós): Rákóczi alakja a néphagyományban, különös tekintettel az erdélyi szálakra; Nemes Gyula (Marosvásárhely): Gróf székesi Bercsényi László és gróf királyhalmi Petki Dávid II. Rákóczi Ferenc szolgálatában; Csörsz Rumen István (Budapest): A Rákóczi-nóta rejtett és nyilvános története; Balassa Zoltán (Kassa): II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hazahozatala 1906-ban. A rendezvényt Both Béla, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola zenetanára és az általa vezetett csíkcsicsói kamarazenekar előadásában megszólaló Rákóczi-dalok és kurucnóták teszik színesebbé. A történelmi konferencia után egy héttel az MTA – Kolozsvári Akadémiai Bizottságának Agrártudományi Szakbizottsága szervez tudományos konferenciát Értékteremtő tudomány mottóval: az ugyancsak a csíkszeredai Sapientia – EMTE nagyaulájában zajló tudományos ülésszak címe: Élelmiszer-termelés, -feldolgozás, élelmiszerlánc, élelmiszer-higiénia kihívásai Székelyföldön. A rendezvényt dr. Tiboldi István, az MTA – Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnöke, Agrártudományi Szakbizottság elnöke nyitja meg 10 órakor, majd dr. Seregi János (Budapest) Az élelmiszer-biztonság kérdései az ökológiai jellegű állattenyésztésben címmel tart előadást; dr. Gombos Sándor (Csíkszereda) előadásának témája Élelmiszeripari erjesztési művelet szimulációjának fejlesztése és alkalmazása; dr. Tiboldi István Az élelmiszer-higiénia Hargita megyei vetületei, történeti áttekintés, dr. Máthé Emma (Csíkszereda) pedig Biotermelés és élelmiszer-biztonság témakörben értekezik. Szünet után a következő előadások hangzanak el: Ferenczy Ferencz (Székelyudvarhely) HCCP-elveken alapuló élelmiszer-biztonság a tejiparban; dr. Albert Csilla, Salamon Bernadette, drd. Vincze Éva Boglárka, drd. Tankó György (Csíkszereda) Funkcionális élelmiszerek élelmiszeripari melléktermékekből; dr. András Csaba Dezső (Csíkszereda) Téveszmék és félretájékoztatás az élelmiszer-fogyasztásban. Mi a valóság a biotermékekkel?

HN-információ

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!