Hirdetés

Nem hagyták a templomot s az iskolát

Új napközit és nappali foglalkoztatót avattak a hétvégén Nagytusnádon, a több éves munka eredményeként a helyi sajátosságok és építészeti hagyományok megtartásával épült intézményben jövőben kezdik meg a tanítást. A közel 45 gyermek befogadására alkalmas épületben ebédlők, mosdók, csoportszobák és hálótermek is helyet kaptak. A beruházást a magyar kormány finanszírozta 182 millió forinttal, hozzájárult továbbá a kétszáz éves templom felújításának költségeihez is, melyet a búcsús szentmise keretén belül az avató ünnepség után áldott meg Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke.

Barabás Emőke
Becsült olvasási idő: 2 perc
Nem hagyták a templomot s az iskolát
Kettős ünnepet ültek a tusnádiak/Zenés előadással tették szebbé az avatóönnepet a gyerekek Fotó: Barabás Emőke

Nagytusnád búcsú ünnepének részeként a hétvégén megáldották a felújított Szent Ferenc templomot, illetve felavatták az újonnan létesített Szent Rita napközi foglalkoztató épületét is. A tusnádi plébánia szomszédságában épült oktatási intézmény a Magyar Kormány óvodafejlesztési programjának 182 millió forintos támogatásával valósult meg. Az eseményen részt vett a falu apraja nagyja, továbbá Kovács Gergely a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke, Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Táncos Barna Miniszter úr, Molnár József, a község polgármestere, illetve több plébános és világi elöljáró is.
Minden oktatási intézmény az élet kultúráját erősíti
Az ünnepség az óvodások és 1-4 osztályosok előadásával vette kezdetét, majd Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében rámutatott, nagy jutalom számára, hogy székely napközit avathat Nagytusnádon s az ünnep fényét növeli, hogy az avatandó épület Szent Rita nevét viseli, aki az embert a reménytelenségből a reménybe, a félelemből a megnyugvásba segítő szentje a katolikus égi világnak. Mint mondta: a magyar állam az elmúlt évtizedben többek között 153 új óvodát épített és 720 meglévő óvodát újított fel a Kárpát-medencei magyar közösségekkel, így a székelységgel is összefogva, mert hisz abban, hogy ahol van gyermek, ott van jövő.
– Európában és benne itt Székelyföldön is minden óvoda, minden napközi, minden iskola, amely teljesíti az Istentől rendelt feladatát: gyámolítja a rábízott növendékeket, óvja őket békében biztonságban, szeretetben, növeli lélekben és szellemben, az élet kultúráját erősíti és ezzel megmaradásunkat szolgálja – fogalmazott a házelnök. Zárómondatként hozzátette: legyen béke, szabadság és egyetértés, s ha ezért megtesszük, ami rajtunk áll akkor méltán bízhatunk a teremtő segítő jóindulatában.

A gyermekek biztosítják a Kárpát-medence jövőjét
Molnár József, Tusnád község polgármestere azt hangsúlyozta beszédében, hogy minden gyermek ajándék, hiszen bennük van az örökség, amit az ősöktől kapnak és továbbvisznek. Úgy vélte: a Szent Rita napközi jutalom az egyháznak, hiszen a benne dolgozok a gyermekek keresztény nevelésének nemes feladatát kapják, de jutalom a szülőknek is, mert gyermekeik Isten tanításának közelébe kerülnek. Mint mondta: a gyermekvállalás a magyarság megmaradásnak igazi záloga ezért arra bíztatta a szülőket, hogy merjenek gyermeket vállalni. Kiemelte továbbá, hogy következő feladatának érzi a román államot rávenni arra, hogy támogassa az új intézmény fenntartási költségeit. Az elöljáró köszönetet mondott a helyi plébános, Csont Ede fáradságos munkájáért a napközi otthon megtervezését és megvalósulását illetően. Hozzátette: meggyőződése, hogy a Szent Rita napköziből kikerült gyermekek magyar iskolába folytatják majd tanulmányaikat és később akár egy jó szakmát elsajátítva akár diplomát szerezve a Kárpát-medence jövőjét biztosítják majd.
Az ünnepségen Csont Ede helyi plébános is köszönetet mondott a magyar állam támogatásáért, illetve név szerint kiemelte mindazon szakembereket, akik tudásukkal segítették az építkezés megvalósulását, továbbá kifejezte háláját a falu közössége felé, hogy hozzáállásukkal, önzetlen tetteikkel hozzájárultak az avatóünnep szépségéhez. Felidézte: nyolc ével ezelőtt, amikor a romos csűrre nézett, azt gondolta nem fogja megvárni amíg, megmentik, addigra összeomlik, de most itt áll helyette egy napközi, ami formájában őrzi a régi csűr emlékét. Hozzáfűzte: szeretné, hogy a székelyföldi közösségeknek jövője legyen, a jövő pedig a gyermekek vállalását, nevelését és képzését jelenti. Az ünnepi beszédeket követően Kovács Gergely érsek megáldotta az épületet a meghívottak átvágták a hivatalos átadást jelképező szalagot, majd belülről is megtekintették az intézményt. Az épület alagsorában ebédlő, illemhelységek és csoportszobák kaptak helyet, az emeleten pedig hálótermeket alakítottak ki. Ezt követően az óvodások, iskolások és a helyi kórus zenés előadása folytatódót, majd az ünnepség résztvevői átvonultak a templomba, ahol Kovács Gergely érsek Assisi Szent Ferenc tiszteletére tartott búcsús szentmise keretén belül áldotta meg a felújított templomot. A templom felújítási munkálatait 30 millió forinttal támogatta a magyar kormány.

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!