Hirdetés

Helyhatósági választások: közel 19 ezer szavazóhelyiségbe várják a választópolgárokat, külföldön nem lehet szavazni

Országszerte közel 19 ezer szavazóhelyiségbe várják vasárnap a szavazásra jogosult romániaiakat, hogy megválasszák a helyi önkormányzati képviselőiket. Az Agerpres hírügynökség több fontos információt gyűjtött össze, ezek közül szemléztünk.

Hírszerkesztő: Molnár Raymond
Helyhatósági választások: közel 19 ezer szavazóhelyiségbe várják a választópolgárokat, külföldön nem lehet szavazni
Képünk illusztráció Fotó: Hodgyai István

Június 9-én a következő négy évre megválasztják a főváros főpolgármesterét, a megyei tanácselnököket, a bukaresti fővárosi tanács, illetve a megyei tanácsok tagjait, a fővárosi kerületek és a települések polgármestereit, valamint a közigazgatási-területi egységek helyi tanácsának tagjait.

***

Szavazásra azok a román állampolgárok jogosultak, akik a választás napjáig betöltötték a 18. életévüket, és a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük az országban van. Az Európai Unió más tagállamainak Romániában lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárai ugyanolyan feltételekkel jogosultak szavazásra a helyhatósági választásokon, mint a román állampolgárok.

Nincs szavazati joguk az eltiltás hatálya alatt álló szellemi fogyatékkal élő személyeknek, valamint azoknak, akiket a választások napjáig jogerős bírósági ítélettel megfosztottak a szavazati joguktól.

A választópolgárok egy szavazatot adhatnak le a polgármesterjelöltekre, egyet a helyi/kerületi tanácsosi jelöltlistákra, egyet a megyei tanácselnökjelöltekre, egyet megyei tanácsosi jelöltlistákra, illetve egyet a főpolgármester-jelöltekre és egyet a fővárosi kerületi tanácsosi jelöltlistákra.

***

A helyhatósági választásokon a választópolgárok a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti szavazóhelyiségben szavaznak, ha a lakcímüket a választás időpontja előtt legalább 60 nappal nyilvántartásba vették a hatóságok.

Szavazni a román állam által kiállított érvényes személyazonosító okmányokkal lehet: személyazonosító igazolvány; elektronikus személyazonosító igazolvány; ideiglenes személyazonosító igazolvány; személyazonosító igazolvány; elektronikus diplomata útlevél; szolgálati útlevél; elektronikus szolgálati útlevél; katonai szolgálati igazolvány (katonai iskolák tanulóinak esetében).

Az egyszerű útlevelet, az egyszerű elektronikus útlevelet és az egyszerű ideiglenes útlevelet csak azok a külföldön lakóhellyel rendelkező román állampolgárok használhatják a szavazóhelyiségben, akik az országban adják le a szavazatukat.

Nem élhetnek szavazati jogukkal az idei önkormányzati választásokon azok a külföldön lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik 2024. április 11. után jelentették be tartózkodási helyüket az országban.

Azok a külföldön élő választópolgárok, akiknek 2024. április 11. előtt bejelentett tartózkodási helyük van az országban, de nem szerepelnek az állandó választói névjegyzékben, leadhatják szavazatukat a tartózkodási lakcímük szerinti szavazóhelyiségben, miután a szavazókörzeti választási iroda elnöke felveszi őket a választói pótlistára.


Cikkünk a hirdetés után folytatódik!

Hirdetés

Azok a belföldi lakhelyű választópolgárok, akik 2024. április 11. előtt az ország más településén jelentettek be tartózkodási helyet, és nem szerepelnek az állandó választói névjegyzékben, szintén leadhatják a szavazatukat a tartózkodási lakcímük szerinti szavazóhelyiségben, miután a szavazókörzeti választási iroda elnöke felveszi őket a választói pótlistára.

Csak a lakóhelyük szerinti településen adhatják le a szavazatukat azok a romániai lakhelyű választópolgárok, akik 2024. április 11. után jelentettek be tartózkodási helyet az országban.

A helyhatósági választásokon való részvételhez a más uniós tagállamok Romániában lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárainak a szavazóhelyiség választási irodájában be kell mutatniuk személyazonosító okmányukat a romániai lakcímet igazoló dokumentummal, a regisztrációs igazolással vagy az állandó tartózkodási kártyával együtt. Leadhatják szavazatukat más uniós tagállamok Romániában szavazásra jogosult állampolgárai akkor is, ha regisztrációs igazolványuk vagy állandó tartózkodási kártyájuk érvényessége 2024. április 11. és június 9. között járt le.

***

A szavazás vasárnap 7 órakor kezdődik és 22 órakor ér véget. Mivel június 9-én egy időben európai parlamenti és helyhatósági választásokat is tartanak, a választópolgárok eldönthetik, hogy mind a kettőn vagy csak az egyiken vegyenek részt.

A nap végén, 22 órakor a szavazókörzeti választási iroda elnöke a szavazást befejezettnek nyilvánítja és elrendeli a szavazóhelyiség bezárását. A 22 órakor a szavazóhelyiségben tartózkodó vagy a szavazóhelyiség előtt sorban álló választópolgárok 23 óra 59 percig leadhatják a szavazatukat.

Az országban a választópolgárok a európai parlamenti és helyhatósági választásokon ugyanazokban a szavazóhelyiségekben, ugyanabban az időintervallumban, ugyanazokkal a „VOTAT 09. 06. 2024” feliratú bélyegzőkkel, de külön szavazólapokon szavaznak, a részvételüket pedig külön választói névjegyzékben rögzítik.

Ha a szavazásra jelentkező választópolgár csak az egyik választáson kíván részt venni, a szavazókörzeti választási iroda elnöke vagy az iroda általa kijelölt tagja a választópolgár jelenlétében vízszintes vonallal áthúzza az aláírásra szolgáló rovatot annak a választásnak az állandó választói névjegyzékében, amelyen nem kívánja leadni a szavazatát. Azok a választópolgárok azonban, akik csak az egyik választáson éltek szavazati jogukkal, és akiknek a személyi igazolványára a „VOTAT 09. 06. 2024” feliratú matricát ragasztották, a szavazás lezárásáig még leadhatják a szavazatukat azon a választáson, amelyen nem szavaztak.

***

A szavazóhelyiségben a választópolgárok személyi igazolványuk bemutatása és a névjegyzék aláírása után megkapják a szavazólapokat és a bélyegzőt. A választópolgárok külön szavaznak, zárt fülkékben, úgy, hogy a bélyegzőt annak a négyszögnek a belső részére ütik, amelyen az általuk preferált jelöltlista vagy jelölt szerepel. Ha a választópolgár a szavazókörzeti választási iroda elnöke által megállapított alapos okból nem tud önállóan szavazni, joga van kísérőt behívni a szavazófülkébe. A választás lebonyolításában részt vevő személyek vagy megfigyelők nem lehetnek kísérők. Az írástudatlanság, a törvények vagy a román nyelv ismeretének hiánya nem számít alapos oknak kísérő segítségül hívásához – pontosította határozatában a Központi Választási Iroda (BEC).

Szavazás után a szavazólapokat egyenként össze kell hajtani úgy, hogy az ellenőrző pecsét jól látható legyen, majd bele kell helyezni a megfelelő urnába. Rosszul összehajtott szavazólap esetén a szavazat csak akkor érvényes, ha nem sérül a szavazás titkossága. Ha a tévesen összehajtott szavazólap úgy nyílik ki, hogy a szavazás titkossága nem biztosított, érvénytelenítik a voksot, és a választópolgár egyetlen alkalommal kaphat egy újabb szavazólapot.

A szavazólapról tilos fényképet vagy videófelvételt készíteni, ez szabálysértésnek minősül.

***

A helyváltoztatásra betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt képtelen személyek mozgóurnát kérhetnek a választásokra. Ezt a rendőrségi őrizetben, házi őrizetben vagy előzetes letartóztatásban levők, illetve azok a letöltendő szabadságvesztésre ítélt személyek is igényelhetik, akiket nem fosztottak meg szavazati joguktól.

A helyhatósági választásokon a lakóhelyén tartózkodó, mozgásképtelen választópolgár a szavazati jogát a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségtől kért mozgóurnával gyakorolhatja az állandó választói névjegyzékről készített kivonat alapján.

A tartózkodási helyük szerinti szavazóhelyiségben azok szavazhatnak mozgóurnával, akik a tartózkodási lakcímüket 2024. április 11. előtt jelentették be a hatóságoknak.

A mozgóurnát elektronikus formában is lehet igényelni. Az igénylést az érintett választópolgárnak kell aláírnia, de más személy – például egy hozzátartozója – is benyújthatja. A kérvényhez csatolni kell a kérelmező mozgásképtelenségét igazoló dokumentumot.

Az igényléseket a választások napján is be lehet nyújtani, a hatóságok azt javasolják, hogy ezeket szombaton 18 és 19 óra között, illetve vasárnap 14 óra előtt küldjék el.

***
Vasárnap több mint 18 900 000 román állampolgárt várnak az urnákhoz. Idén 207 389 jelöltet iktattak a helyhatósági választásokra.

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!