Hirdetés

A vértanúhalált halt Dávid Ferencre emlékeztek

Huszonötödik alkalommal szervezte meg a Dávid Ferenc emlékzarándoklatot a múlt szombaton a Magyar Unitárius Egyház és ifjúsági szervezete, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), illetve a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség.

Bíró István
Becsült olvasási idő: 4 perc
A vértanúhalált halt Dávid Ferencre emlékeztek
A hit mellé társuló cselekedetek fontosságát hangsúlyozták Fotó: MUE

Idén a dévai vár felújítási munkálatai miatt a vár egyik teraszára érkezett a közel ezer zarándok. Déva vára 25 éve az a hely az unitáriusok számára, amely a találkozás mellett évről évre lehetőséget teremt a mélyebb szembenézésre az unitárius értékekkel, önmagunkkal, a mellettünk állókkal és Istennel. A hegy lábánál gyülekeztek, ahol Andrási Benedek, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője mondott imát, és kért áldás a zarándokok elindulására és megérkezésére. Ezt követően a zarándokcsoportok felvonultak a dévai vár egyik teraszára, ahol az 1579 novemberében vértanúhalált halt Dávid Ferenc unitárius egyházalapító püspökre emlékeztek. 
Az istentisztelet szószéki szolgálatát Nagy László, a Ma­ros­vá­sár­hely-Bolyai téri Uni­­tá­rius Egyházközség lelkésze és Liker Henrietta, a Szé­kely­ke­resz­tú­ri Unitárius Egyházkör ifjúsági lelkésze, az énekvezéri szolgálatot Szabó Hajnal, a Marosvásárhely-Bolyai téri Unitárius Egyházközség kántora végezte. Az istentiszteletet ifjúsági, világi dalokkal színesítette Péterfi Zita Ágnes, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség lelkésze, Lakatos Sándor, a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimná­zi­um igazgatója, lelkész-vallástanár, Lőrinczi Levente, a Kis­soly­mo­si Unitárius Egyház­község lelkésze, László Attila, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség énekvezére és Lakatos Réka, a Szé­kely­ke­resz­tú­ri Unitárius Egyházkör ifjúsági képviselője.

MUE
Ünnepi prédikációjukban a szolgálatvégzők a Zsidókhoz írt levél 13. részének 7. verse alapján szóltak a zarándokokhoz: „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyelmeztetve az ő életük végére, kövessétek hitüket!” Dávid Ferenc gondolataival buzdították a jelenlévőket, hangsúlyozva a hit mellé társuló cselekedetek fontosságát, illetve a jövő és jelen fiataljainak példaképeinek meghatározó szerepére fordították a figyelmet.
Az istentisztelet után ünnepi műsort mutattak be a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának diákjai. Az ünnepi műsort követően Nagy Nikoletta, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákja, kőrispataki egyletes énekelt zsoltárokat. Az egyházi és világi elöljárók köszöntőbeszédei után a zarándokok küldöttsége gyertyát gyújtott és koszorút helyezett el a várcellában található síremléknél. 
A megemlékezésről felvétel is készült, amelyet november 19-én – helyi idő szerint – 13 órától vetít a Duna Televízió.

Hirdetés

Kövessen a Facebookon!