A Székelyföld júniusi száma

Hargita Népe
A Székelyföld folyóirat 2022/6. számában verssel jelentkezik Dimény H. Árpád, Király László, Király Zoltán; prózát publikál Kötter Tamás, Szabó-Biró Brigitta és Zsidó Ferenc. A folytatásban egy tematikus tömb található Czetz János két élete címmel, melyben a kétszáz éve Gidófalván született, székely–örmény származású magyar tábornok és argentin ezredes életútját járják körül felkért történészek. Magyarosi Sándor szerkesztő bevezetőjét követően Csikány Tamás idősb Czetz János határőr tevékenységéről ír; Lázár Balázs A rastatti követgyilkosság – avagy a székely huszárok és egy világbotrány története címmel a kor politikai-katonai történéseit vázolja fel. Süli Attila Czetz János honvéd tábornok tordai tevékenységét ismerteti, Balogh Ádám Tibor az argentínai újvilágról ír, ahol Czetz János a szabadságharc bukása után emigrációban második otthonra lelt. Ingrid de Jong A határ túlsó oldalán: a pampák és Patagónia bennszülöttjeinek viszonyulása területeik elfoglalásához címmel közöl tanulmányt. Zárásként Siposné Kecskeméthy Klára Czetz János hazatérési kísérleteit mutatja be. A lapszámot Czetz János életéhez és korához kötődő képek illusztrálják. A Székelyföld megvásárolható a könyvesboltokban, előfizethető a postán vagy banki átutalással. További részletek: www.szekelyfoldfolyoirat.ro