Hirdetés

Hatékony fejlesztés, hiányos infrastruktúra

Esélyegyenlőséget mindenkinek elnevezéssel indult el a Kemény János Középiskola új fejlesztőprog­ramja: az iskolán kívüli ne­velési tevékenységek le­hetőségeket nyújtanak a sportolásra, nyelv­tanulásra, szín­ját­szás­ra és a közösségi élet megerősítésére.

Boncina-Székely Szidónia
Becsült olvasási idő: 3 perc
Hatékony fejlesztés, hiányos infrastruktúra
A Kemény János iskola Fotó: Boncina-Székely Szidónia/archív

Az általános iskola felső tagozatán zajló oktatás segítésére indult program január közepén a maroshévízi oktatási intézményben, a tanügy­minisztérium által meghirdetett PNRAS program keretében.
– Az Esélyegyenlőséget mindenkinek projektben meg­előző és beavatkozó tevékenységek egyaránt helyet kapnak, ennek egyik legfontosabb része a végzősöknek szóló megsegítő órák, az országos értékelő vizsgákra való felkészülés, de játékos idegennyelv-tanulásra, román és magyar nyelvű színjátszásra is adódik lehetőség. Hangsúlyt fektetünk a csoportfoglalkozásokra, ahol a személyiségfejlesztés és a pályaorientáció mellett szülőkkel közös tevékenységek is vannak – sorolta a program előnyeit Deme Gabriella igazgatónő.
Hozzátette: a 2025-ig futó projektben a részt vevő gimnazista diákok számára biztosított a napi meleg ebéd, amit a többi iskolás számára különböző módokon igyekeznek megoldani, biztosítani.
– Az óvodai csoportok számára korábban az Iskola Alapítvány pályázata révén biztosítottuk az étkeztetést, mivel ez már lejárt és nem volt új kiírás, januárban a lelkészek templomi gyűjtésének köszönhetően tudjuk biztosítani a meleg ebédet a legkisebbeknek. A továbbiakban – hogyha nem találunk pályázati forrást vagy más anyagi alapot – a szülőknek kell hozzájárulniuk ennek a szolgáltatásnak a fedezéséhez. Az elemi osztályosok számára biztosított az Iskola Alapítvány afterschool-programja, ebben nemcsak a délutáni oktatás, hanem a meleg étel is biztosított, a szülőknek csupán napi öt lej hozzájárulást kell fizetniük – ismertette a lehetőségeiket Deme Gabriella.
Az intézményvezető hang­súly­oz­ta: egy másik projekt keretében a középiskolás di­ákok számára is biztosítják a megsegítő órákat minden érettségi tantárgyból: az eredmények azt mutatják, hogy hasznosan, hiszen az elmúlt tanévben minden diákjuk sikeresen érettségizett. A megsegítő órák jelenleg is biztosítottak mind a 63 középiskolás diáknak, bár többnyire a 11–12. osztályosok veszik igénybe azokat. 
Az intézményben zajló projektek a diákok fejlesztésén és eredményeinek javításán túl fontosak azért is, hogy csökkentsék az iskolaelhagyás arányát, közösséget formáljanak az idejáró gyermekekből. 
– Igyekszünk minőségi oktatást és megfelelő körülményeket biztosítani a gyermekek számára: az utóbbi évek eredményei azt mutatják, hogy sikeresen. A továbbiakban az infrastrukturális fejlesztés kellene utolérje az oktatás minőségét, hiszen a bentlakás hiánya lehetetlenné teszi azt, hogy más települések diákjai a mi középiskolánkba iratkozzanak. Emellett az iskolabuszt is saját költségünkből működtetjük több éve, hogy a környező falvak iskolásai mindennap ideérjenek a tanórákra. Az elnéptelenedés megállítása ezeken a tényezőkön is múlik – mutatott rá az intézmény vezetője.
A Kemény János Gimnázium idén ünnepli fennállásának harmincéves évfordulóját: az ünnepségsorozatot a 2023–2024-es tanévre tervezik. 
 

Kövessen a Facebookon!