Zarándokok találkoztak a Tolvajos-tetőn

Fotók: László F. Csaba

Az Erdélyi Mária Út Egyesület szervezésében találkozott pénteken délelőtt a Tolvajos-tetőn a Csíksomlyóra tartó zarándokok néhány csoportja.

Az eseményen jelen voltak a pünkösdi lovas zarándoklat képviselői, valamint gyalogos búcsújárók Szentegyházáról, Parajdról és Magyarországról. A zarándokokat Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész és Főcze Imre Bonaventura ferences rendi szerzetes atya fogadta.

„A Mária-út több mint egy évtizede nem szétválasztja a protestánsokat és a katolikusokat, hanem összeköti. Munkatársaink különböző vallásúak és nemzetiségűek, és az a tapasztalatunk, hogy ettől függetlenül mindenki egyformán zarándok. Szeretnénk az elválasztás helyett az egybekötő dolgokat hangsúlyozni. Zarándokhitünkben egyek vagyunk, számunkra Csíksomlyó az összetartozás jelképe” – fogalmazott az eseményen Molnár Sándor, az Erdélyi Mária Út Egyesület elnöke.

A harmónia, béke elérésének fontosságát emelte ki köszöntőjében Főcze Imre Bonaventura atya. Mint rámutatott, a 2022-es csíksomlyói búcsú mottója a ferences rend jelmondata: Pax et Bonum, azaz Béke és jóság.

„Az Erdélyi Mária Út Egyesület lelki igazgatójaként is nagyon fontosnak tartom, hogy akik a Mária-úton zarándokolunk, felekezettől függetlenül, teremtsünk békét először önmagunkban. Legyünk békében teremtett világunkkal, éljünk békességben embertársainkkal. Én ennek a jegyében fogom feltűzni a Mária-út zászlajára imaszalagunkat” – mondta el a ferences szerzetes.

Demeter Sándor Lóránt kiemelte: jelzésértékű a találkozó a tekintetben, hogy ne szétválasszák az embereket a múltbeli események, hanem a hit kösse össze őket. „Az Isten szeretet, és akik szeretetben vannak, Istenben vannak, és az Isten is őbennük. A vallásszabadság-zarándoklat lelki vezetőjeként és lovasaként, unitárius lelkészként is azt az üzenetet hoztam egy szalagra írva: A hit Isten ajándéka. Tegyük félre, ami szétválaszt, és válasszuk azt, ami összeköt!” – fogalmazta meg az unitárius lelkész zarándok.

Fotók: László F. Csaba

A közös imádságot követően a lelkész és a tiszteletes felkötötték imaszalagjaikat a Mária Egyesület búcsús zászlójára. Gesztusukkal a búcsújárás ökumenikus jellegére kívánták felhívni a figyelmet, ahol helyük van a katolikus és a protestáns híveknek is, akik ugyanúgy megtalálják lelkiségüket a zarándoklatban. A találkozót Molnár Levente operaénekes éneke zárta, aki a tavalyi évhez hasonlóan Máriapócsról gyalogosan érkezik Csíksomlyóra.

F. E.

: an accessible web community