Újabb hosszabbítás

Termékvásár. Részvételre is lehet pályázni

A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) sajtóközleményéből kiderül, hogy a 16.4-es intézkedésnél, amely a piaci szereplők partnerségi kapcsolatait és a helyi piacok kialakítását támogatja, ismét meghosszabbította a leadási határidejét február 28-ig.

Ismételten meghosszabbította a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) a 16.4-es pályázási lehetőségét, amely a piaci szereplők partnerségi kapcsolatait és a helyi piacok kialakítását támogatja. A kiírás augusztus 27-én indult negyvenmillió eurós keretösszeggel, a gyümölcstermesztők pedig külön tízmillió euróra pályázhatnak. Eddig a 16.4 intézkedéshez összesen 54 pályázatot töltöttek fel. A pályázat benyújtásának új határidejét február 28-ig meghosszabbították.
Ahogyan arról már korábban írtunk, a 16.4-es alintézkedés célja, hogy elősegítse a helyi piaci szereplők közötti együttműködést a termékek rövid ellátási láncokon keresztül történő értékesítése céljából.
Az alintézkedés nemcsak a gazdálkodók, feldolgozók, kiskereskedők, éttermek, szállodák és más vidéki szálláshelyek közötti együttműködést célozza meg, hanem a kormányzati szervezetekkel és állami hatóságokkal való partnerséget is magában foglalja.
Fő célja, hogy támogatást nyújtson a rövid ellátási lánc szereplőinek az együttműködési költségek fedezésében, tárgyi és immateriális beruházásokban, valamint a promóciós tevékenységek fedezésében.

A kedvezményezettek

Pályázhatnak olyan partnerségek, amelyek tagjai a gazdálkodók, mikro- és kisvállalkozások, nonprofit szervezetek, hatóságok, tanintézetek, egészségügyi, valamint szabadidős és közétkeztetési egységek kategóriájába tartoznak, nem utolsósorban pedig a partnerségnek tagja kell legyen egy gazdálkodó, a mezőgazdasági vagy gyümölcságazatban működő termelői csoport, szervezet vagy szövetkezet.

Támogatott költségek

A kért támogatás összegének összhangban kell lennie a projekt összetettségével, a forgalomba hozott termékek mennyiségével és a megvalósítás után, az általa generált hozzáadott értékkel.
Támogatást lehet igényelni az előtanulmány vagy üzleti terv megírásának költségeire, amely magában foglalja a projekthez kapcsolódó tanulmányok és marketingtervek kidolgozását, beleértve a piacelemzést és a marketingkoncepciót.
Elszámolható költségnek számít a koordinátor és a partnerek utazási és tartózkodási költségei (napidíj), a partnerség tevékenységével összefüggésben, az országos jogszabályoknak megfelelően, az alkalmazási költség, a gyűléstermek vagy székház bérlésével kapcsolatos kiadások, illetve az együttműködés fejlesztéséhez szükséges informatikai eszközök és egyéb eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások. A projekt népszerűsítésének bizonyos költségeire, tanácsadási és projektmenedzsment-költségeire is támogatást lehet igényelni.
Bizonyos költségek nem kapnak támogatást, mint például a használt eszközök és berendezések vásárlása, a finanszírozási szerződés aláírása előtt felmerült költségek, személyes használatra és személyszállításra szolgáló közlekedési eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek, de a lakások és irodák – a termelési tevékenységhez nem kapcsolódó helyiségek – építése vagy korszerűsítése sem. Kettős finanszírozású beruházások sem nyújthatók be, amelyek ugyanazon elszámolható költségeket célozzák, nem támogatott lízing esetén a lízinghez kapcsolódó egyéb költségek, mint például a kamat refinanszírozási költségei, biztosítási költségek, épületek vásárlása és nemzetközi vásárokon való népszerűsítéssel vagy részvétellel kapcsolatos költségek sem.
A pályázónak szükséges minimum tíz pontot elérnie ahhoz, hogy sikeresnek bizonyulhasson a támogatási kérése. A pontozásnál figyelembe veszik az együttműködés reprezentativitásának elvét, illetve az érintett partnerek számát, a megfelelő partnerségi struktúra-, a hozzáadott értékek, valamint a helyi piacok elvét, amely lényege, hogy minél kisebb földrajzi távolság legyen a termelés és az értékesítési hely között. Nem utolsósorban pedig figyelembe veszik a pontozásnál a finanszírozáshoz való hozzáférés elvét abban az értelemben, hogy elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akik nem részesültek 16.4/16.4a, vagy 19.2-es vidékfejlesztési támogatásban a 2014–2020 időszakban.

Szilágyi Dalma-Orsolya