Tiszteletbeli Székely címet kaptak a Misztrál együttes tagjai – Akiknek dolguk van e tájon…

Székelyek, vegyesen - tiszteletbeliek és helyiek

Tiszteletbeli Székelyeket avattak szombat délben az énlaki Népi Mesterségek Múzeumának udvarán. Az eseményt ugyan a Székelyudvarhelyért Alapítvány szervezte, mégis szervesen kapcsolódott a hétvégi, negyedik alkalommal megszervezett Regejáró Énlaka rendezvényhez.

A Tiszteletbeli Székely cím adományozási programfelelőse, Orbán Balázs köszöntötte az énlaki tájház udvarán a kitüntetett Misztrál együttes tagjait és Tolcsvay Béla zenész-énekest, Szentgyörgyvölgyi Gábort, Budapest Belváros-Lipótváros, V. kerületi önkormányzatának képviselőjét, illetve a Regejáró Énlaka rendezvény vendégeit.

Orbán Balázs házigazda elöljáróban elmondta: Énlaka köszönetét és elismerését szeretné kifejezni azon anyaországi barátai irányába, akik az elmúlt években, évtizedekben nagyon sokat tettek e kis közösség boldogulásának érdekében. A helyi közösség kezdeményezésére azoknak adnak Tiszteletbeli Székely címeket, oklevelet, akik rászolgáltak erre az elismerésre.

– Úgy gondoltuk és gondoljuk, hogy a magyar nemzet újraegyesítésének, egységének megteremtése folyamatában nem csupán az anyaországnak kell tennie, hanem a határon túliaknak is vannak feladatai. Ennek érdekében 2005. decemberében a mindenki számára emlékezetes 2004-es csúfos népszavazás egyéves évfordulóján Szász Jenő, Székelyudvarhely akkori polgármestere a Székelyudvarhelyért Alapítvány égisze alatt életre hívta a Tiszteletbeli Székely címet. Elkezdtük újraszőni a nemzet kelméjét, és baráti jobbot nyújtottunk azoknak, akik úgy gondolják, egy vérből valók vagyunk, és lehetőségeikhez mérten tesznek azért, hogy a határokon átívelő nemzetegyesítés lelki, szellemi és fizikai síkon is megvalósuljon – mondta Orbán Balázs.

Szilveszter Attila polgármester köszönő-beszédet mondott

A faluban élő Kolumbán Gábor, a Székelyudvarhelyért Alapítvány tagja méltatta a kitüntetett Misztrál együttest, annak frontemberét, Heinczinger Mikát, aki a faluban szintén vásárolt bennvalót, évek óta szervezi a színvonalas, kiváló értéket képviselő Regejáró közösségi eseményt. A méltató szerint a Misztrál együttes sokat tesz Énlaka ébresztgetéséért.

– Azért beszélek ébresztgetésről, mert aki Énlakára érkezik, annak megkerülhetetlen Tamási Áron híres novella-idézete, miszerint „Énlaka felett, a Firtos lova hátán, lehajtott fejjel elaludt a Gondviselés.” Bosszantó számomra ez az idézet, hisz a Gondviselés nem alszik. Ezen morfondírozva rájöttem: nem a Gondviselés alszik, hanem a székelyek. A székelység ébresztgetése embert próbáló feladat, és amikor Mika úgy döntött, hogy gyökeret ereszt Énlakán, akkor épp ezt a feladatot vállalta. Úgy gondolta, dacolva távolsággal, akár közönnyel, fáradtságos munkával mégis belevág ebbe a feladatba. Feltette a kérdést, mit is tehet ő a székelyek ébredéséért, és mivel azt vallja, az énekléshez ért, ezért regösénekeket dalolni jött Énlakára. Hamar kiderült, hogy a házon nagyon sok a munka, és Mika nem csak az énekléshez ért. Bízom benne, hogy olyan rejtett értékeket is felfedezett magában, amiről addig ő sem tudott – mondta a méltató.
Beszédében arra is választ adott, ki tekinthető székelynek. Kolumbán Gábor úgy gondolja, az a székely, akit megszólít Székelyföld szelleme, akinek dolga van itt ezen a tájon, érzi a több évszázados emberi munkát, ami ebben a tájban látszik ma is, aki a szívével nézi a világot. Aki meghallja a hely szellemét.

Orbán Balázs átnyújtja Mikának a “székely papírokat”

– Talán úgy gondolta Mika, hogy egyedül kevés lesz az ébresztgetéshez, ezért minden évben meghívja barátait, akik vele együtt részt vesznek ebben a heroikus munkában. Mika számomra olyan, mint amilyenek a bivalyaim voltak: a jól ellenőrzött erőnek a megjelenítése, hiszen ilyen szenvedéllyel és ezzel a temperamentummal, ilyen szelíden létezni a világban, mint ahogy Mika teszi, nagyon nagy alázat kell. Ébresztgetni jött a Misztrál együttes síppal, dobbal, énekszóval. Köszönet és hála mindenért. Legyen úgy, mint régen volt! – utalt Kolumbán Gábor zárszavában Tolcsvay Béla népszerű dalára.

Tiszteletbeli Székely címet kapott a Misztrál együttes minden tagja: Heinczinger Miklós, Török Máté, Tóbisz Tinelli Tamás, Pusztai Gábor, Heigl László, Szalai Zoltán. A díjazottak között volt a szintén minden évben jelen lévő Tolcsvay Béla, aki Heinczinger Mika méltatott: „Bélapa viszi azt az erőt, azt a tüzet, amit a Teremtőtől kapott és adja tovább mindazoknak, akik meghallgatják. Örülök, hogy egy időben és helyen élhetek vele a Teremtő szent ege alatt” – mondta.

Akiket immár magunk között tarthatunk számon – hivatalosan is gyarapodtunk

Köszönöm-beszédet mondott a polgármester

Budapest ötödik kerületének, Lipótvárosnak képviseletében érkezett Szentgyörgyvölgyi Gábor önkormányzati képviselő, aki szintén Tiszteletbeli Székely címet vehetett át. Lipótváros 1996-ban indította el Énlaka értékvédő programját, 1999 óta testvértelepülései egymásnak. Az elmúlt több mint két évtized során hatalmas jelentőséggel bírt a hagyományos falukép, székely népi tájépítészet fenntartása, megőrzése szempontjából az a segítség, amit Lipótváros nyújtott Énlakának. Szilveszter Attila, Etéd község polgármestere méltatásában kiemelte: nem köszöntőbeszédet, hanem köszönöm-beszédet szeretne mondani. Köszönetet mondott elsősorban a Népi Mesterségek Múzeumát létrehozó Kocs Veronikának, Kolumbán Gábornak, Lipótváros önkormányzatának és mindazoknak, akik támogatják, segítik Énlaka megmaradását, felismerték építészetében, helyi adottságaiban a lehetőséget, és azon munkálkodnak, hogy az őseink által ránk hagyott örökséget megőrizzék az utókor számára, hisz egy nemzet addig él, amíg megtartja és megéli szokásait.

Kolumbán Gábor, Orbán Balázs és az énlaki asszonykórus

– Soha nem volt könnyű feladat székelynek lenni. De ha magunk előtt tartjuk azt a mondást, hogy Isten a legnagyobb feladatokat a legerősebb embereknek adja, akkor mindent is át tudunk ívelni – fogalmazott Szilveszter Attila.

A családias hangulatú eseményt az énlaki asszonykórus előadása, illetve a Lófő Lovasudvar lovasai tették meghittebbé.

A szerző felvételei

Nagyálmos Ildikó