Tervezés, újraindulás, felkészülés

Megbeszélték a közösség ügyes-bajos dolgait. Az önkormányzat felkészült a következő pályázati időszakra FOTÓ: BONCINA-SZÉKELY SZIDÓNIA

Minél hatékonyabban szeretnék kihasználni az elkövetkező évek uniós pályázati kiírásait, ezért a különböző tervek elkészíttetése jelentős szerepet kap a 2021-es költségvetésben – hangzott el a tegnapi, gyergyócsomafalvi falugyűlésen. A visszatekintő és az elmúlt év kiértékelője mellett Felkészülés és újraindítás címen az idénre tervezett beruházásokat, terveket ismertette az önkormányzat a jelenlévőkkel.

A község költségvetését múlt hét csütörtökén fogadta el a helyi tanács, így már anyagi fedezettel rendelkező tervekről beszélt Márton László Szilárd polgármester. Az előző évet értékelve, a megvalósítások felsorolása mellett fontosnak tartotta kiemelni, hogy a községi költségvetésből 44 helyi és környékbeli vállalkozástól vásároltak terméket vagy szolgáltatást
1 millió 875 ezer lej értékben: az összeg 65 százaléka helyben maradt, a csomafalvi családok megélhetését biztosítva.
A település tervezett bevétele közel 14 millió lej ebben az évben, a kiadások értékét pedig 15 millió 200 ezer lejre becsültük: a különbözetet a tavalyi megtakarításokból fedezzük. Bár az előző évben másfél millió lejjel nagyobb bevételünk volt, mint az idénre tervezett, bízunk benne, hogy az év második felében történő költségvetés-kiigazításból, valamint Hargita Megye Tanácsának beruházásokra szánt alapjából növekedhet ez az összeg – mondta a községvezető.
Európai uniós projektekből 5 millió 600 ezer, országos programokból pedig 2 millió 196 ezer lejes bevételre számítanak; jelenleg kilenc folyamatban lévő, illetve 11 tervezés alatt álló beruházás van Gyergyócsomafalván. Az önkormányzat idén többek közt azt tervezi, hogy különböző projektek megvalósításához területeket vásárol, befejezik a polgármesteri hivatal felújítását, korszerűsítik a vízkezelő bázist, felújítják a központi óvodát. Szintén még az idén IT-felszereléseket vásárolnak a Köllő Miklós Általános Iskola számára, elkészítik a villanyhálózat kiépítését célzó zonális rendezési tervet a Lok turisztikai övezetben, bővítik és korszerűsítik a szennyvízhálózatot, felújítják az utakat, valamint fejlesztik a község két turisztikai övezetét. A fent felsorolt idei – már elkezdett – beruházások mellett új beruházásokra szeretne forrásokra pályázni a község vezetése. Az új pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához tanulmányokra, tervekre van szüksége Gyergyócsomafalvának.
– Szeretnénk kihasználni az elkövetkező években esedékes uniós finanszírozási lehetőségeket, ezért a felkészülés jellemzi az idei évet. Számos tervet fogunk elkészíttetni az idei költségvetésből, hogy a megfelelő időben pályázni tudjunk – mondta a falugyűlésen a községvezető. Az elkövetkező években sportbázis kialakítását, a központi elemi iskola felújítását, bölcsőde kialakítását, piaccsarnok építését, a szennyvízrendszer gerincvezetékének felújítását, a községi úthálózat javítását szeretnék megvalósítani, ezekhez készülnek tervek az idei költségvetésből. Emellett topográfiai dokumentáció készül a község utcáiról, amely az úthálózat felújításához és a földgázhálózat kialakításához is szükséges – ez utóbbit a felmérések alapján a lakosság közel hetven százaléka igényli, ezért elkészíttetik a pályázathoz szükséges terveket – tájékoztatta a résztvevőket Márton László Szilárd.
A lakókkal való találkozón több újdonságot is ismertetett az önkormányzat. Babacsomag-programot indítanak a szülők támogatására, ugyanakkor kiemelt figyelmet szentelnek a fiataloknak: a célcsoport igényeinek felmérése, valamint ifjúsági napok programsorozat révén szeretnék bevonni őket minél hangsúlyosabban a település életébe. A gyűlésen jelen lévő Borboly Csaba megyeelnök hangsúlyozta: a Lok és Veresvirág turisztikai övezetek infrastrukturális kiépítése, valamint az előkészületben lévő terv, miszerint turisztikai út épülhet Csomafalva és Varság között, lehetőségeket fognak teremteni a hazatelepedni kívánó fiataloknak.

Boncina-Székely Szidónia