Hirdetés

özv. DIMÉNY ÁRONNÉ

Gyászjelentő

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, koma­asszony, rokon és jó szomszéd, özv. DIMÉNY ÁRONNÉ (szül. Veress Jolán) életének 87., özvegységének 6. évében, 2023. december 6-án, 2.30 órakor, hosszú szenvedés után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023.  december 9-én, 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentkirályi római katolikus temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!