Őszi Mária neve napi búcsú

Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa, Buda felszabadítója rendelte el az egész egyházban annak emlékére, hogy 1683. szeptember 12-én a törököknek nem sikerült Bécs városát bevenni. Azt viszont nem tudjuk, hogy a csíksomlyói kegyhelyen pontosan mikor indult az őszi Mária neve búcsú. A Szűzanya iránti nagy tisztelet és kegyelet alakíthatta ki. A családias búcsún a tömeg személyes jelleggel gyűl össze, mert tudja: Csíksomlyó a hit és a bizakodás világítótornya. Teljesen a Szűzanya tiszteletére rendezett búcsú Csíksomlyón az őszi Mária neve búcsú. A székelység hagyományában gyökerezik az a szokás, hogyha pünkösdkor nem jött valaki búcsúra, Mária nevekor illett eljönnie. Mivel az 1970–1980-as években a kommunista ateista hatóságok akadályozták, hogy a pünkösdi búcsút a maga teljességében bonyolíthassák le a ferencesek, az a szokás alakult ki a nép körében, hogy inkább szerettek Mária nevekor eljönni Csíksomlyóra. Ezért sokkal többen jöttek az őszi búcsúra az 1989-es politikai rendszerváltozás előtt, mint 1990 óta. Most a legtöbben pünkösdkor igyekeznek eljönni kegyhelyünkre. A csíksomlyói szentélybe mind a csoda, mind a történelmi esemény miatt érkeznek a zarándokok. Csíksomlyó ugyanannak kell lennie ma is, mint aminek őseink megfogadták: hálaadás, hogy őseink hitében megmaradtunk, és segítségkérés az eljövendőkre, mert amit hittel kérünk, és amennyiben kérésünk üdvösségünket szolgálja, Mária közbenjárására teljesedik, nem várt, megrendítő módon meghallgatásra talál. Csíksomlyó ma is eleven üzenet, kisugárzása ma is erős, ma is időszerű. Ma is azt kérjük a Székelyek Nagyasszonyától, tekintsen le kegyesen gyermekeire, áldja meg Székelyföld határait! Gyermekei továbbra is legyenek dolgosak, törekedjenek továbbra is az erkölcsös és istenes életre, bátran álljanak ki az igazságért, józansággal ítéljék meg evilági dolgaikat, hogy méltó fiai legyenek a te szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak! Eltelünk a Szűzanya közbenjárására kapott kegyelmekkel, hazatérve magunkkal visszük a szeretetét. A hosszú évszázadok, az embert próbáló szenvedések annyi értéket kimunkáltak itt igen sok ember szívében, amiből a zarándok hálás szívvel meríthet. Ne hagyjuk el a kegyhelyet anélkül, hogy megvallanánk tudatosan, hogy a Boldogságoz Szűzanyát égi Édesanyánkká fogadjuk, és kérjük, vezessen bennünket a legbiztosabb úton, az ő szent Fiához, Jézus Krisztushoz. Csíksomlyói Segítő Szűzanya! Imádkozzál, esedezzél, könyörögj érettünk!

A jubileumi Mária-év bezárása

Mária neve – őszi búcsú: szeptember 12., Mária neve napja – szentmisék: 8, 10.30, 19 órától. A 10.30-kor kezdődő ünnepi búcsús szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond nm. és ft. Tamás József segédpüspök; szeptember 13. – szentmisék: 8, 10.30, 19 órától. A 10.30-kor kezdődő szentmise zárja a Csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmából meghirdetett Mária-évet. Az ünnepi búcsús szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond nm. és ft. Jakubinyi György érsek, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a 10.30-kor kezdődő szentmisébe bekapcsolódhatnak a www.csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén és az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Urbán Erik OFM

: an accessible web community