Minimális pontszámmal is nyerhetnek a fiatal gazdák

0
1716
Szarvasmarha-istálló Gyergyószentmiklós határában. Kiemelt pontszámot kapnak az ágazatba lépő fiatalok Fotó: Domján Levente

Utolsó fordulójához érkezett a külföldön tanuló vagy munkát vállaló fiatal gazdálkodók hazacsalogatását célzó intézkedés: a pályázó kedvű fiatalok immár a minimálisan elvárt 25 ponttal is finanszírozást nyerhetnek. A 6.1-es diaszpóraintézkedésre május 4-ig fogadja az elektronikus úton benyújtott pályázatokat a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség.

Korántsem fogynak a várt ütemben a hazatelepülő fiatal gazdálkodóknak szánt pénzek: a kifutó Vidékfejlesztési Program (PNDR) 6.1-es diaszpóraintézkedésére elkülönített 20 millió eurós keretösszegre tegnapig 780 ezer eurós finanszírozási igénnyel nagyon kevés, csupán 19 beérkezett pályázatot jegyzett az üzleti terveket fogadó és elbíráló Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR).

Pályázási feltételek

A gazdaságonként 40-50 ezer eurós, 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatásra azok a 41. életévüket be nem töltött gazdálkodók és agrárképzettségű szakemberek pályázhatnak, akik mezőgazdasági, agrár-élelmiszeripari, állategészségügyi vagy agrár-közgazdaságtani tanulmányaikat az utóbbi öt esztendőben (60 hónapban) külföldi – EU-s és EU-n kívüli – felsőoktatási intézményekben végezték, és sikeresen befejezték. Pályázhatnak azok a fiatalok is, akik külföldön az elmúlt két esztendő alatt legalább 3 hónap megszakítatlan munkaviszonnyal a mezőgazdaság, az élelmiszeripar vagy az állategészségügy területén dolgoztak. A munkaviszonyt tanúsító, külföldi munkáltató által kibocsátott, felülhitelesített dokumentumot a pályázók a munkaszerződéssel és a külföldi hatóságok által a vonatkozó időszakra kiállított tartózkodási engedéllyel is helyettesíthetik.
Általános elvárás, hogy üzleti terveikkel azok a fiatal gazdálkodók pályázhatnak, akik először vállalják a gazdaság üzletszerű vezetését, lakóhelyük és gazdaságuk ugyanazon községen, közigazgatási területen belül található és megfelelő szakképesítéssel is rendelkeznek. A fiatal gazdapályázók közül azok, akik 12 ezer és 30 ezer euró közötti termelési egyenértékű farmmal rendelkeznek 40 ezer eurós, a 30 ezer és 50 ezer euró közötti SO-értékkel rendelkező gazdák pedig 50 ezer eurós támogatásra tarthatnak számot, amit az üzleti tervben megfogalmazott célokra, beruházásokra használhat fel. A támogatás egyszeri, amit a családból csak az egyik tag kaphat meg. Követelmény, hogy a pályázat lebonyolítása alatt a gazdaság mérete nem ingadozhat 15 százaléknál nagyobb mértékben, és semmiképp sem csökkenhet 12 ezer SO-pont alá. A támogatás 75 százalékát előlegként igényelhetik a pályázók, míg a fennmaradó 25 százalékos hányadát az üzleti tervben megfogalmazott vállalások teljesítését követően utalja az ügynökség.

Már 25 pont is elég a sikerhez

Április 5-től kezdve a kiírás május 4-i lezárásáig az AFIR honlapjára feltöltött projektek már a minimálisan megkövetelt 25 ponttal is támogatást nyerhetnek. A minimális pontszám könnyen teljesíthető, amennyiben a pályázók a kiemelt figyelmet élvező ágazatokban kívánnak tevékenykedni. Így például a pályázatok elbírálásakor 30 pontos előnyt élveznek azok a fiatalok, akik szarvasmarhatartással, juh- és kecsketartással vagy méhészkedéssel kívánnak foglalkozni. A növénytermesztésen belül a szántóföldi zöldségtermesztés, a vetőmagtermelés, valamint a gyümölcstermesztés élvez pozitív megkülönböztetést. Értékes többletpontszámok szerezhetők a kisgazdaságok teljes átvételével, és a mezőgazdasági parcellák egybevonásával (15 pont), vagy akár az őshonos, veszélyeztetett növény- és állatfajták termelésbe vonásával (5 pont) is. A tevékenységhez passzoló felsőfokú végzettséggel akár további 35 pontot, a kedvező mezőgazdasági potenciál kiaknázásával pedig legtöbb 15 pontot gyűjthetnek a pályázók.

Domján Levente