Márton Áron püspök zarándoklat

A tusnádfürdői katolikus egyházközség háromnapos zarándoklaton vett részt július 2–4. között a Márton Áron püspök nevét viselő zarándokúton. A program céljául tűztük ki, hogy a fi atalok megismerjék Márton Áron püspök munkásságát és életét. A három nap alatt
a negyven tusnádfürdői zarándok meglátogatta a kolozsvári Szent Mihály-templomot, ahol a püspök az 1940-es években teljesített szolgálatot, majd a gyulafehérvári székesegyházat, ahol koszorút helyeztünk el Márton Áron szobránál. Megtekintettük az egyházi elöljáró egykori szobáját is, ahol több éven keresztül házi őrizetben tartották fogva,  egismerhették
a letartóztatásban töltött időszak viszontagságos életkörülményeit, napi szokásait, majd végezetül szentmisén vettünk részt az érseki kápolnában. A zarándoklat megszervezését Hargita Megye Tanácsa támogatta egyháztámogatási programja révén.

Római katolikus plébánia, Tusnádfürdő

: