Hirdetés

Pünkösdi zarándokok a csíksomlyói nyeregben: Egy a magyar

HN-információ
Megérkeztek a Pünkösdi Lovas Zarándokok a csíksomlyói nyeregbe, ahol délután ünnepélyesen köszöntötték őket, majd közösen emlékeztek meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról a Fodor Háznál felállított Székely Hadosztály emlékműnél. A pünkösdi búcsú előestéjén az ünnepi hangulatot Molnár Levente operaénekes fokozta, aki a korábbi évekhez hasonlóan gyalogosan indult Máriapócsról és teljesítette a több mint ötszáz kilóméteres távot társaival együtt.A pünkösdi búcsú előestéjén, immár ötödik alkalommal fogadták a szélrózsa minden irányából a csíksomlyói nyeregbe sereglő, szám szerint kétszáztizenegy lovas zarándokot. A lovasok ünnepélyes fogadására egyházi és világi vezetők is tiszteletüket tették. A lovasokat elsőként Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere üdvözölte. A zarándokok Székelyföld és az anyaország minden szegletéből, több száz kilométerről hozták el a Szűzanyához településeik imaszándékait és zarándokszalagait. Jani András, a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület kapitánya bejelentkezését után Korodi megadta a lovasoknak az engedélyt. – Gyalogos, lovas és biciklis zarándokok, Isten hozott benneteket Csíksomlyón, a pünkösdi zarándoklatra és az összetartozás ünnepére. A gondviselés mindkét eseményt a nyeregbe terelte – hangzott el Korodi Attila köszöntőbeszédében, a hármas oltárnál. A polgármester a magyarság összetartozását hangsúlyozta országrészektől függetlenül, hiszen ahol magyar ajkúak élnek, ott a fizikai határok nem is bírnak akkora jelentőséggel. – Egy magyar összefogást semmi sem írhat felül, függetlenül bárkitől, legyen szó Európáról vagy éppen Romániáról, ugyanis egy a magyar, egy a magyar nemzet! – mondta a polgármester. Az ünnepség moderátora, Papp Tibor, a Csíki játékszín művésze konferálta és ismertette a nyeregbe összegyűltekkel a Csíksomlyói Búcsú történetét. Kolozsvári Tibor, a lovas zarándoklat főszervezője meghatódva köszöntötte a jelenlevőket és megköszönte a lovasoknak, hogy vele együtt vállalták az út fáradalmait. Potápi Árpád-János, a Magyar Állam nemzetpolitikájáért felelős államtitkára a nemzeti összetartozás megéléséről beszélt. – A Kárpát-medence minden szegletében szervezett bármely esemény a magyarság élményének a megélését szolgálja. Köszönöm az V. Lovaszarándoklat szervezőinek, hogy idén immár ötödször jöhettem velük együtt a csíksomlyói nyeregbe és járulhatok a Szűzanya színe elé. Rekordszámú lovas érkezett a nyeregbe, ezt a hagyományt megtartjuk és továbbadjuk gyerekeinknek is – hangzott el az államtitkár beszédében. A lovasok szalagra írt üzeneteket hoztak Kanadától Ausztráliáig, Argentínától a skandináv részekig és Potápi elmondása szerint a Kárpát-medence valamennyi településéről. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, a nyeregbe mindannyian zarándokként érkezünk. A megyeelnök a rövid köszöntő után maga mellé szólította Molnár Levente gyergyóremetei származású operaénekest, akinek Hargita Megye emlékérmet adott át az értékteremtő tevékenységéért, amellyel az előadóművész hozzájárul Székelyföld hírnevének öregbítéséhez. Ezt követően Molnár Levente Kiss Lehel zongoraművész kíséretében énekelt. A későbbiekben imaszalagokat kötöttek a többi üzenet mellé, amit az egyházi elöljárók áldása és beszéde után a magyar és székely himnusz éneklésével zártak. Mielőtt az ünnepséget a Fodor Ház udvarán folytatták a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, Molnár Sándor, a Mária Út Egyesület elnöke emléklapokat adott át a zarándokvezetőknek. Trianonra emlékeztek A találkozás jó alkalom arra, hogy a százkét évvel ezelőtti eseményekre is méltóképpen emlékezzünk. Budapesti idő szerint 1920. június 4-én, 16 óra 32 perckor íratták alá a versailles-i Nagy-Trianon kastély folyosóján a békeszerződést. A magyar Országgyűlés 2010. május 31-én június 4-ét – az 1920-as trianoni békeszerződés aláírására emlékezve – a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Az ünnepi alkalmat a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar és Dajka Mihály tárogató előadása nyitotta meg. Ezt követte az ünnepélyes zászlófelvonás. Az ünnep alkalmából először Gergely István, Tiszti elevenítette fel számára a trianoni békediktátummal kapcsolatos emlékeket. – Ez az ünnep egyeseknek valóban öröm, ketteseknek viszont bánat és szomorúság. Nos, mi vagyunk a kettesek, de ennél fontosabb, hogy egymással megértésben éljen román és magyar etnikum – mondta Tiszti. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és az ország miniszterelnök-helyettese beszédében a múlt, a jelen és a jövőről való értekezés nehézségét emelte ki a június negyedikei nappal kapcsolatban. – Ezen a napon nagy kihívás úgy beszélni a múltról, hogy a mondandóban benne ne legyen a fájdalom, ami az évfordulóhoz kapcsolódik. Benne legyen a jelen, az összes megpróbáltatásával és benne legyen a jövő, a remény, az a remény, amely mindig megtartotta az erdélyi magyarokat – hangzott el Kelemen Hunor beszédében. A miniszterelnök- helyettes felvázolta a székelyek és az összmagyarság mindennapjait, a közös értékekről, a magyar nyelven túl a hagyományok és értékrendszer megőrzésére kérte a jelenlevőket. Örömből nem nehéz építkezni, fájdalomból annál nehezebb, de a magyarság képes rá és ezt bizonyítjuk immár több mint száz éve. A beszédek sorát Borboly Csaba zárta, aki a pünkösdi búcsú kapcsán az egymás iránti kölcsönös tiszteletről és együttélésről beszélt. A megyeelnök a jelenleg dúló háborút párhuzamba állította a száz évvel ezelőtti háborút lezáró békediktátummal. Ugyanis, amíg az etnikai hovatartozásunk miatt meghurcolnak, addig nincs béke – mondta Borboly. Beszédének zárógondolataként az anyaországi virágzó együttműködésről számolt be az elnök. A fodorkerti megemlékezést Molnár Levente éneklése és egy Trianonról szóló filmvetítés zárta.

Vlaicu Lajos

Fotó összeállítás: Fotók és Video László F. Csaba A csíksomlyói nyeregben

[video width="640" height="368" mp4="https://hargitanepe.ro/wp-content/uploads/2022/06/video-1654271489.mp4"][/video] A Fodor Ház udvarán. Fotók: László F. Csaba
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!