Közösségi terek és infrastruktúra épül Gyergyóalfaluban

Gáll Szabolcs polgármester. A beruházások mellett a közösségi életre is figyel | Fotók: Boncina-Székely Szidónia

Több, uniós pénzalapból finanszírozott munkálat utolsó szakaszán, valamint a következő évek terveinek előkészítésén dolgoznak Gyergyóalfaluban. Az infrastrukturális beruházások mellett olyan elképzelések is megvalósulnak itt, amelyek a közösségépítést, a gyermekek és fiatalok egészséges életmódját szolgálják, valamint a kulturális és szabadidős tevékenységeknek is teret biztosítanak. Az elmúlt egy év megvalósításairól Gáll Szabolcs polgármesterrel beszélgettünk.

– A legtöbb településen a következő pályázati ciklusra készülnek, Gyergyóalfaluban emellett több beruházás megvalósulása is folyamatban van. Melyek ezek?

– Idén szeretnénk befejezni azt a három, európai uniós forrásból elkezdett munkálatot, amely még hátravan. A Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítása 2019-ben kezdődött el, a projekt összköltségvetése több mint 3,5 millió lej, amelyhez másfél millió lejnyi önrészt tettünk hozzá. A pályázat a felújításnak adott keretet, saját költségeinkből bővítettük az épületet, hogy megvalósulhasson, amit elképzeltünk. Az épület egy színpadnak helyet biztosító résszel bővült, amely színházi és egyéb előadások helyszíne lehet a közeljövőben, az eddig használatban lévő, kis színpaddal ellátott terem pedig rendezvényteremként fog működni a továbbiakban. A külső és belső munkálatok egyaránt készen vannak, a pályázat elszámolási része van folyamatban most. Egy másik projektünk a LEADER-pályázati alapokból finanszírozott közösségi ház létrehozása az egykori Mikó-kúria épületében. A kivitelező ígérete szerint decemberre végeznek az épület felújításával, majd az eszközök beszerzése következik. Az épület mögött tavaly hoztunk létre egy közösségi játszóteret, amelyet az elkövetkezőkben bővíteni szeretnénk újabb elemekkel. Ugyancsak uniós alapokból újítottuk fel a mezei útjainkat, ez a beruházás is a végéhez közeledik.

– A községben a megyei út egy szakaszán járda épül, a körforgalom megépítése is tervben van…

– A Csomafalvi út mentén Hargita Megye Tanácsa finanszírozásával épül a járda: ezen a részen elhelyeztük a gázcsöveket a földben, hogy a későbbiekben ne kelljen felszedni az elkészült járdát, és ezzel elkezdtük a gázhálózat kiépítésének projektjét. Ezt folytatni szeretnénk, akár külső forrásból, de ha semmilyen anyagi támogatás nem körvonalazódik, akkor önerőből folytatjuk a munkálatokat. Szeretnénk mihamarabb a közintézményeket és a cégeket csatlakoztatni, majd fokozatosan megvalósítanánk a lakosság rácsatlakoztatását. A jelen értékelés alapján ötszázezer lejből sikerült egy másfél kilométeres szakaszt kiépíteni, ami azt jelenti, hogy ha minden évben elkülönítünk másfél-két millió lejt, akkor hét-nyolc éven belül épülhetne ki a teljes gázhálózat, saját forrásokból. Reméljük, hogy adódik pályázati lehetőség is, ami gyorsítaná a folyamatot. Emellett Hargita Megye Tanácsa társfinanszírozásával még idén szeretnénk a központon megépíteni a körforgalmat, mert az egyre nagyobb léptékű forgalom megköveteli ezt.

Tavaly új székhelyre költözött az önkormányzat

– Saját költségvetésből milyen beruházások várhatók idén? Milyen tervek készültek?

– Saját költségvetésből térrendezést végzünk a régi szövetkezet épületének környékén, ahol járda és parkoló kialakítását tervezzük. Emellett az erdei és mezei útjaink egy részét is önerőből korszerűsítjük. Tervet készíttettünk az alszegi Bóbita óvoda felújítására, emellett szerződést kötöttünk a bölcsőde tervezésére, amely a volt önkormányzati épületben működne. Ugyancsak a központban egy önkormányzati tulajdonban lévő házat is szeretnénk felújítani, egy másikat pedig a rendelő épülete mellett, és ha szükség van rá, majd használatba adni. Ha a jövő évi költségvetés engedi, ezeket az ingatlanokat szeretnénk lakhatóvá tenni. Kiemelten fontos az oktatási intézményeink jó állapota: az új emeletes iskola felújítására korábban pályázatot nyújtottunk be az Országos Befektetési Társasághoz (CNI), ezt most aktualizálni kell, hogy akár már jövőre elkezdődhessenek a munkálatok.

– Van-e még tennivaló a víz- és szennyvízhálózatnál?

– Igen, hiszen tervezzük a bővítését és a felújítását: a felújításra főként azon a szakaszon kerül sor, ahol még betonvezetékek vannak, ezek kicserélése nagyon fontos, hogy megszüntethessük a víz beszivárgását. Szerencsére csak néhány utcában van ilyen régi vezeték, ott sajnos fel kell törni az aszfaltot a munkálatok elvégzéséhez. A bővítést az eredeti elképzelés szerint önerőből valósítottuk volna meg abban a néhány utcában, ahová még nem értünk el a vezetékekkel, de a tavasszal elkezdett beruházást a tervek szerint átveszi tőlünk a CNI, így a község mentesülhet a költségektől. Ugyanide adtunk le egy aszfaltozási tervet, várjuk az elbírálását. A CNI finanszírozásával ugyanakkor sportcsarnok építése van folyamatban a Veress-iskola udvarán, a tervek szerint még idén befejezik a munkát.

Prioritás az iskolaépületek korszerűsítése

– Nő a kikapcsolódásra alkalmas helyek száma is a községben…

– Igen, a Guszti-kertben szeretnénk bővíteni a tavaly átadott játszóteret, a szomszédságába pedig egy minisportbázis létesítését álmodtuk meg. Így többfajta kikapcsolódási lehetőséggel szolgálhatunk majd a gyerekeknek és szüleiknek, nagyobb diákoknak, fiataloknak. Szeretnénk odacsábítani őket a számítógépek elől, hogy legyen egy egészséges közösségi élet a településen, ehhez viszont meg kell teremtenünk a feltételeket. Bízom benne, hogy a létrejövő közösségi ház is hozzájárul mindehhez.

– Településfejlesztési stratégia is készült, milyen prioritásokat fogalmaztak meg az alfalviak?

– Igen, kidolgoztuk a stratégiát, figyelembe véve a lakosság elképzeléseit is: a legtöbben az infrastrukturális fejlesztéseket jelölték meg mint legfontosabb tennivalókat. A községi utak, a gáz- és villanyhálózat bővítését említették a legtöbbször. Ugyan a villanyhálózat bővítési munkálatai jelenleg szünetelnek, de mindent megteszünk azért, hogy a rendszert kiterjesszük a Bucsin-tetőig.

– Nagyon sok civil szervezet működik a községben, milyen kapcsolatot tart fenn velük az önkormányzat?

– Idén is, mint minden évben, volt kiírásunk a civil szervezetek számára, igyekeztünk az igényeikhez mérten alakítani a költségkeretet. Mindig támogatjuk a civil kezdeményezéseket, hiszen a közösségfejlesztésnek is megvan a maga fontossága az infrastrukturális beruházások mellett.

Boncina-Székely Szidónia