FRISSÍTVE! Közelebb Istenhez, közelebb egymáshoz – VI. Firtosi Unitárius Egyházköri Találkozó

Simó Márton felvétele

Két év kényszerű szünet után szombaton ismét találkozóra hívták a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör lelkészei a híveket. Hagyományteremtő szándékkal kezdeményezték még 2015-ben ezt az éves rendszerességgel visszatérő egész napos programot, amely szabadtéri istentiszteletből, alkalmi kulturális műsorból, közös bográcsozásból és vidám, jó hangulatú együttlétből áll.

A Firtos hegye legendás és szakrális helynek számít, hiszen innen jórészt belátható ez az unitárius többségű vidék, ráadásul mintegy ezerméteres tengerszint feletti magasságban közelebb vannak a hívek Istenhez.

Zajlanak az előkészületek

Ha találkozó, akkor az a szervezők feltett szándéka, hogy a hívek egymáshoz is közelebb kerülhessenek, a hit mellett erősödjék bennük az együvé tartozás, a hagyományok és szokások tisztelete is. Ezt szolgálják a környék falvaiból érkező lovas zarándokok. Ezt az együttlétet erősítik és teszik emlékezetessé a bemutatott táncok, az előadott népdalok. A közös főzés, a bográcsok körüli sürgölődés mind-mind alkalmat szolgáltatnak a csoportszellem erősítésére.

Rövid köszöntő és eligazítás

Csapatépítés a javából, ahogy az üzleti élet és a civil szerveződések világából kölcsönzött kifejezéssel mondanánk. És – amint megérkeztünk a helyszínre – már a délelőtti órákban azt tapasztaltuk, hogy a feltételek adottak, megteremtődtek a feltételek a kellemes és hasznos időtöltésre, a lelki gazdagodásra és a hitbéli megerősödésre.

Minden gyülekezetből érkeztek – legalább hatszázan voltak

A firtosi találkozók ötletgazdájával, Mátéfi Tímea énlaki tiszteletes asszonnyal igyekeztünk mérleget vonni az esemény végén. A lelkésznő elmondta, hogy az egyházkör mind a 24 gyülekezetéből jöttek zarándokok – egyébként még hét leányegyházközség, illetve szórvány tartozik ide –, ki autóbusszal, ki személygépkocsival, kisebb-nagyob csoportokban, fellépőkkel, főzőcsapattal, településenként igencsak változó létszámban, hiszen nem létezik semmiféle előírás vagy elvárás, hogy mekkora legyen, és milyen összetételű a reprezentatív csapat.

Kovács István püspök és az egyház amerikai vendége, Jill McAllister lelkésznő Corvallisból (Oregon, Benton County), aki baráti kapcsolatokat ápol több erdélyi unitárius lelkésszel, a kőrispatakiak unitárius-univerzalista testvérgyülekezetében szolgál | Szabó Károly felvétele

A szomszédos egyházkörökből is szép számban jöttek. Voltak más felekezetekhez tartozó közreműködők is bőven, akik ugyanúgy magukénak érzik ezt a találkozót, hiszen itt a települések többnyire kis lélekszámúak, a rokonságok nyilvánvalóan összeérnek. Kifejezetten jót tett a kezdeményezésnek, hogy Kovács István püspök úr is megtisztelte jelenlétével az eseményt és köszöntötte az egybegyűlteket.

A 2018-ban kihelyezett emlékkő

– Nyolc éve indult, kezdett megvalósulni az álmom, amikor Énlakára kerülvén eltökéltem, hogy a Firtos alatt szervezzünk valamilyen közösségi rendezvényt. Korábban, más egyházkörökben járva, illetve szolgálva láttam, hogy vannak köri találkozóik, a székelykeresztúri egyházkörben azonban még nem volt ilyen. Az ötletemet felkarolták a kollegáim, így 2015 júniusában szerveztük meg az elsőt – mondotta a tiszteletes asszony –, és nyugodtan kijelenthetem, hogy azóta is töretlen sikernek örvend. Úgy tekintek rá, mint a saját gyermekemre. Fontos, hogy tájba illeszkedő, természetbarát, egyszerű és nagyszerű legyen, felekezettől függetlenül fogadunk, szeretettel várunk mindenkit. Sokaknak ez az évi nagy családi találkozó is! Főszervező az egyházkör, ám a helyszínhez legközelebbi két gyülekezet, az énlaki és a firtosváraljai a házigazda.

Mátéfi Tímea lelkésznő | Szabó Károly felvétele

A legtöbben 2018-ban voltak – tudtuk meg a továbbiakban a lelkésznőtől –, amikor a Magyar Unitárius Egyház fennállásának 450. évfordulóját ünnepelték, ezernél is többen. Ez az idei szám azonban teljesen jó, ha arra gondolunk, hogy két évig szünetelt a program, s hogy most minden lehetséges időjárás-előrejelző eszköz százszázalékosan esőt jósolt. A szabad ég alatt nagyon ki vannak a hívek szolgáltatva az időjárásnak, még úgy is, ha több tucat sátort állítottak. Valóságos csoda, hogy a nép most is megúszta szárazon!

Isten, áldd meg a magyart! | Szabó Károly felvétele

A külön meg nem jelölt fotókat a szerző készítette.

Simó Márton

FRISSÍTVE!

A felszabadult ünnepi hangulatról Czire Alpár készített felvételeket:

Farkas Antal kisfilmje az igehirdetésről:

: an accessible web community