Kilépni a kőszínházi keretek közül

Hangsúlyosabban szeretne jelen lenni a Csíki Játékszín a hazai és nemzetközi színházi szakma életében – fogalmazta meglegfontosabb célkitűzését a kulturális intézmény élére sikeresen versenyvizsgázó Veress Albert színművész. Az új igazgatót,aki áprilistól veszi át a színház vezetését, jövőbeli terveiről,az új művészeti tanácsadó személyéről és a Lurkó Fesztivál sorsáról kérdezte Pál Bíborka.

– Milyen célokat, terveket fogalmazott meg menedzseri tervében a Csíki Játékszín műsorpolitikájával kapcsolatosan?

– A Csíki Játékszín a megyeszékhely egyetlen színháza, ezért fontos célja a város teljes lakosságának a megszólítása. Ehhez elsősorban jobban meg kell ismernünk a közönségünk összetételét és igényeit, mert változatos repertoárt ezek figyelembe vételével alakíthatunk ki. Az elmúlt huszonkét évben a Csíki Játékszín társulata és közönsége egymás mellett nőtt fel, és hiszem, hogy megérett az egyre magasabb művészi színvonalú alkotások létrehozására, befogadására. Nemcsak a szélesebb közönség megszólítását tartom fontos célnak, hanem azt is, hogy mindenkinek kínáljunk előadást, tehát a szórakoztatás mellett legyenek olyan produkciók, amelyek nevelnek, szembesítenek és releváns kérdéseket vetnek fel.
Sok munka vár ránk, a kötelező program megvalósításán túl sok egyéb tevékenység és esemény szervezését is szeretném megvalósítani, különös hangsúlyt szeretnénk fektetni a fiatalságra. Szeretném, ha a színház intenzívebben jelen lenne a városban, a tervek között szerepel például, hogy alternatív helyszínekre vigyük ki az előadásokat. Fontosnak tartom, hogy újjáélesszük a Luceafărul-bérletet, és ez által visszakapcsoljuk a román közönséget is a város színházi életébe. Ez a bérlet évadonként négy olyan vendégelőadást tartalmazna, amely a magyar ajkú közönséget is érdekelheti.
A kínálat színesítése érdekében tovább erősíteném az együttműködést a két másik Hargita megyei színházzal is, bérletcserék és közösen létrehozott projektek formájában.
A hosszú távú célom pedig az, hogy kilépjünk a kőszínházi keretek közül, és olyan kulturális csomóponttá váljunk, amely amellett, hogy fáklyaként működik a régióban, nemzetközi érdeklődésnek is örvend.

– A Csíki Játékszín vezetését az elmúlt több mint húsz évben a társulat megalapozása, egy állandó és a vidékre is kiterjedő közönségépítés jellemezte. Fontosnak tartja a vidéki bérletrendszer működtetését?

– Hiszem, hogy a színház egyik küldetése az, hogy hidakat építsen az emberek és a társadalom különböző rétegei között. Ez vonatkozik a város és vidék viszonyára is: nem szerencsés, ha a vidék kulturális szempontból lemarad a várostól, mert ez által megnő a szakadék a két réteg között. Szeretném, ha legalább néhány településen – ahol megfelelő színházi körülmények vannak – újra létrehoznánk a bérletrendszert, a többi településről pedig a nézőket megpróbáljuk beszállítani a székhelyre. Kérdéses még a vidéki kiszállások finanszírozása: reményeim szerint Hargita Megye Tanácsa aktívan bekapcsolódik majd ebbe a programba, és a helyi közösségek is részt vállalnak majd a szervezésből, valamint az anyagi támogatásból.

– Intézményi szinten tervez-e belső változástatásokat?

– Intézményünk jelenleg megcsonkított formában létezik, és az energiák nagy része arra megy el, hogy megoldásokat találjunk a túlélésre. Jelenleg kulcsfontosságú állások hiányoznak az intézmény szervezeti felépítéséből: többek között nincs ügyelő, kellékes, súgó, gyártásvezető, nincs marketingszakember stb. Ebből következik az, hogy lényeges belső változtatásokra van szükség, elsősorban a személyzet bővítésére vonatkozóan. Bízom benne, hogy az új városvezetés támogatni fog minket ebben.

– A koronavírus-járvány miatt nehéz időszakban vannak a kulturális intézmények, milyen költségvetési tervvel számol a következő évadra?

– A folytonosan változó egészségügyi helyzet amellett, hogy jelentős bevételkiesést eredményez, ellehetetleníti a biztonságos tervezést is. A következő évad egy részét – egészen az év végéig – már megtervezte az előző vezetés, és a szükséges keretösszegek is rendelkezésünkre állnak. Ezek nagy részét a magyar kormánytól kapott támogatás teszi ki, 2022-től viszont jelentős költségvetés-növekedésre lesz szükségünk ahhoz, hogy a Csíki Játékszín normális keretek között működhessen. Addig is próbáljuk a lehető legészszerűbben, kreatívan használni a forrásainkat, és természetesen minden támogatást szívesen látunk. A kiadások csökkentése érdekében az elkövetkező évadok összetétele változni fog olyan szempontból, hogy az eddigi négy nagyszínpadi saját produkció helyett hármat tervezünk. A négy előadásos bérletkínálat pedig egy vendégjátékkal egészül ki.

– Milyen előadások, színdarabok szerepelnek a színház következő évadában?

– Az évad első felét már nagyjából egyeztettük, a második felét ezután kezdjük el tervezni. A következő évadok programja így alakulna: a már megszokott négy nagyszínpadi bérletes előadás között lesz egy klasszikus és egy kortárs darab, lehetőség szerint ősbemutató. Ez egészül ki egy zenés darabbal vagy vígjátékkal és egy meghívott előadással. A kamaraterem kihasználásánál inkább a fiatalokra és a kísérletezésre fektetnénk a hangsúlyt, valamint olyan előadásokra, amelyek főleg a színészt helyezik előtérbe mint a színházművészet központi eleme. Házon kívül játszanánk alternatív produkciókat, valamint az iskolákban szeretnénk tantermi és felolvasószínházi előadásokat is bemutatni. A gyerekeknek továbbra is maradna a három előadásból álló gyerekbérlet.
– Egy színházi évad összeállítása jó szakmai kapcsolatrendszert feltételez a hazai és magyarországi rendezőkkel, a színházi szakma milyen meghatározó alkotóit szólítaná meg a következő időszakban?

– A legfontosabb itt megemlítenem, hogy alkalmazzuk Vladimir Antont, a III. Richárd című előadás rendezőjét mint házi rendezőt és művészeti tanácsadót. Vladimir rendkívül tehetséges, elismert rendező és egyetemi tanár, az ő feladata lesz az, hogy gondoskodjon a társulatépítésről és a szakmai fejlődésről, valamint minden évben rendezzen egy vagy több előadást. Ezenkívül vele közösen alakítjuk ki a repertoárt és választjuk ki a megfelelő alkotókat, akikkel dolgozni szeretnénk. Szándékunk olyan színházi embereket idevonzani az országból és Magyarországról, akik magas szakmai színvonalat képviselnek, miközben tisztában vannak azzal, hogy a színház a nézőnek szól és fontos társadalmi szerepe van. Szeretnénk, ha olyan mesterek dolgoznának nálunk, akiktől a társulat sokat tud tanulni, és akiknek az előadásaira más városból is érkeznek nézők. Emellett mindenképpen esélyt fogunk biztosítani a fiatal generációnak is a kibontakozásra.

– Az elmúlt években fontos építkezés indult el Csíkszeredában a gyermek- és ifjúsági előadásokat tekintve, gondoljunk csupán a Lurkó Fesztiválra, mi lesz ennek a sorsa?

– Az egyik legfontosabb (és legsürgősebb) teendőnknek tekintem a Lurkó Fesztivál felélesztését, ami egy hiánypótló színfolt a hazai színházi palettán. A gyerekekből, fiatalokból álló célközönség Erdély-szerte egyedi identitást kölcsönzött ennek a néhány kiadást megért eseménynek, aminek köszönhetően fontos művészeti és szakmai találkozások lehetősége is megteremtődött. Idén még nem tudjuk megszervezni az eseményt teljes valójában, de szeretném, ha a fesztiválra hangolódva már tudnánk néhány előadást és foglalkozást tartani a gyerekeknek.

Meghatározó szerepe van a színháznak
Sajtótájékoztató keretében ismertette Csíkszereda Megyei Jogú Város vezetősége a Csíki Játékszín vezetői tisztségére kiírt pályázat eredményét. A találkozón Korodi Attila polgármester hangsúlyozta: abban, hogy Csíkszereda élhető és fejlődőképes város legyen, meghatározó szerepe van a színháznak. „Mi abban a városban hiszünk, ahol jó élni, ennek pedig szerves része a pezsgő, minőségi kulturális élet” – fogalmazott a polgármester. A versenyvizsgáztató bizottságban is részt vevő Sógor Enikő alpolgármester szerint a megyeszékhely színházi életében a következő időszakban fontos szempont lesz, hogy magasabb szakmai szintre lépjen. „Elvárásaink között többek között azt fogalmaztuk, meg, hogy a Csíki Játékszín a régió társadalmi életében is meghatározó szerepet töltsön be, és jelen legyen a nemzetközi színtéren” – mondta az alpolgármester. A versenyvizsga eredménye szerint a következő három évben Veress Albert színművész tölti be a Csíki Játékszín igazgatói tisztségét.

 

: an accessible web community