Jövő tanévtől a diák is értékelhet: Mennyire elégedettek tanáraikkal?

handsome mature teacher and students in computer lab classroom

Ha minden igaz, jövő tanévtől a diákok visszajelzést adhatnak tanáraik teljesítményéről. A tanügyminisztérium Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra azt a kérdőívet, amelyet a diákok minden félév végén töltenek majd ki. Az oktatási folyamat résztvevői között konstruktív kapcsolatra van szükség – ez a szaktárca üzenete.

Előkészületben van az a minisztériumi rendelet, amely a diákoktól érkező visszajelzések összegyűjtésének módszereit szögezi le, és hamarosan meg is jelenik a Hivatalos Közlönyben – adta hírül az oktatásügyi minisztérium.
Az ötlet már tavaly felmerült, viszont a szakszervezetek kérésére átdolgozták kissé az akkor bemutatott kérdőívet. A diákok névtelenül tölthetik ki majd a dokumentumot, amelyen ötös skálán kell értékelniük tanáraik iskolai teljesítményét. A kérdőív 16 állítást tartalmaz, többek között arról, hogy a tanár menyire magyarázza érthetően a tantárgyát, mennyire bátorítja a tanulókat részvételre, együttműködésre az órán, mennyire bátorítja őket, hogy kifejezhessék saját nézőpontjukat és gondolataikat, mennyire pozitív az órai légkör, mennyire törődik a tanár a diák jóllétével stb. Két nyílt válaszra is lehetőséget ad a dokumentum. A diákokat arra kérik, hogy fejezzék be az „Azt szeretném, ha ebben a tantárgyban…” kezdetű mondatot, és írják le, hogy mi lenne az a gondolat, amit az adott félév végén megfogalmaznának a tanárnak. Végül a kitöltőknek be kell jelölniük, hogy milyen arányban látogatták az éppen értékelt tanár tanóráit. Az értékelést az osztályfőnökök szervezik meg, a tanárok pedig lehetőséget kapnak, hogy a következő félév elején fogalmazzák meg, hogy miként „értékesítik” oktatói-nevelői munkájuk során a kapott visszajelzéseket.
A hazai tanügyben újdonságnak számító kezdeményezés célja az oktatás minőségének javítása. A szaktárca Facebook-bejegyzésében ízt írja: a bizalom egy alapvető érték, amely meghatározza a kölcsönös tiszteletet és egymásrautaltságot minden, az oktatási folyamatban részt vevő számára, különösen a tanulók és tanáraik esetében. Ha az iskola célja felkészíteni a fiatalokat egy független életre, akkor a felek között elengedhetetlen a konstruktív kommunikáció léte.

Asztalos Ágnes