Így lehet biotanúsítványa

Mit kell tudjon a gazdasági szereplő, hogy megszerezze azt az biotermelői engedélyt, amellyel piacra viheti az áruját? Dr. Albert Imre, a Bioterra Egyesület igazgatója lépésről lépésre haladva mutatja be a BIO vagy az ÖKO tanúsítvány megszerzéséhes szükséges tudnivalókat, tennivalókat.

A tejtermeléstől a méztermékekig számos termék lehet bio. Hozzáadott érték           Fotó: ecoinspect.ro

Romániában tizenhárom ellenőr­zőszerv ugyanazon szabályrendszer szerint működik, jelen esetben a kolozsvári Ecoinspect Kft. példáján röviden vázolom, mit kell tegyen az a gazda, aki eldöntötte, belevág a biogazdálkodás rögösnek tűnő, de aránylag könnyen teljesíthető útjába. Nem igényel emberfeletti erőfeszítést, csak a szabályokat kell tartani. Első lépés a tanúsítócég kiválasztása, ezt követi a kapcsolatfelvétel. A kiválasztott cég leendő partnerének elküldi a bejelentkező csomagot, ami tartalmazza azokat az adatlapokat, amelyeket a gazda pontosan kitöltve visszaküld. A földhasználati lapon bejelenti azokat a parcellákat, ahol öko-, illetve konvencionális módszerrel szándékszik megművelni a területet. Az ügyfél alapadatlapján jelzi a gazdaság típusát, milyen növényeket fog termeszteni.
Ezeket az adatokat a cég bizalmasan kezeli, ha mindez sikeresen végbemegy, az adatlapok beérkezése után megkötjük a szerződést. A szerződést elküldik a megyei mezőgazdasági igazgatóságra (DAJ), ezzel a bejegyzéssel megkezdődik a területek átállása, ami 2 vagy 3 évig tart.

A gazda feladatai

Az átállás napjától kezdve kötelező maradéktalanul betartani a biogazdálkodás szabályait. Ettől a naptól a gazdálkodó feladata minden fontos változás bejelentése (például új terület bekerülése vagy bármilyen adatmódosítás), ezeket az adatokat el kell küldje a Mezőgazdasági Igazgatóság (DAJ) címére. Az egységes kérelmet, az azzal megegyező vetéstervet el kell juttassa a tanúsítócéghez, időben kérnie kell a vetőmagengedélyt. Biogazdálkodásban nem vethetünk csávázott magot (mivel az ökovetőmag-ellátás nem teljes mértékben kielégítő), lehetőségünk van kezeletlen, konvencionális vetőmag használatára, ehhez azonban előzetes írásbeli engedélyt kell kérnünk a tervezett mennyiség és fajta megjelölésével.
A gazdasági szereplő további kötelezettségei közé tartozik bemutatni termelői igazolványát, a vállalkozás igazolását. A földhasználati lapban, az egységes kérelemben fel kell tüntetni az aktuális vetéstervet, az inputanyagok számláit, kimenő és bejövő számlákat, ki kell tölteni a gazdálkodási és permetezési naplót, a konvencionális állattartással kapcsolatos dokumentációt, és minden releváns, év közben felmerülő problémát, feljegyzést, igazolást.
Minden évben legalább egy ellenőrzésre számíthatunk, amelynek időpontját az ellenőr telefonon, majd e-mailben is, előre egyezteti a gazdával. Szükséges, hogy ezt a napot az ellenőr óhaja szerint, csak erre az akcióra szentelje a gazda.

Ellenőrzés

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabály a 2013. november 6-án megjelent, 1253-as számú rendelet, amely jóváhagyta a gazdasági szereplők, az ökogazdálkodási ellenőrzési rendszerbe történő bejegyzését. Ennek értelmében a gazdasági szereplők kötelesek évente tevékenységükre vonatkozó jelentést tenni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumban (MADR), a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság (DAJ) megfelelő szerveinek az alábbi időpontokra.
Május 16. (utolsó jelentkezési nap), illetve december 15. a következő területeken tevékenykedő gazdasági szereplők: feldolgozás, kereskedelem a hazai piacon és/vagy a közösségi piacon, behozatal, kivitel, spontán flóra, halgazdálkodás, valamint azok a gazdasági szereplők, akik ez alkalommal lépnek először a rendszerbe és nem igényelnek pénzügyi támogatást.
A gazdasági szereplők az alábbiak szerint jegyeztethetik be magukat: a mezőgazdasági igazgatóságnál személyesen, nyomtatott iratokkal vagy elektronikus aláírással ellátott számítógépes változat elküldésével, törvényesen működő öko/biogazdálkodási szakmai szervezetek közvetítésével. A szakmai szervezetek a kérvényeket benyújthatják nyomtatott formában vagy elküldhetik elektronikus úton, amennyiben ezek el vannak látva elektronikus aláírással.
Az ellenőr a munkája során átnézi, hogy a gazdálkodás megfelel a szabályzati rendszer előírásainak. Azaz, hogy helyesen címkézte a bio (konvencionális esetében nem jelölte) terméket, az igazolandó terméknél megvizsgálja, milyen növényvédő szereket, tápanyagokat használt, és ügyel a párhuzamosság elkerülésére. Utóbbi azt jelenti, hogy ne legyen azonos kultúrnövény (megkülönböztethetetlen fajtájú ültetvény) ellenőrzött, illetve konvencionális parcellán egyszerre, vagy adott esetben felhívja a figyelmet a státuszmegosztás lehetőségére. Erre akkor lehet szükség, ha ugyanaz a kultúrnövény például átállási és ökostátuszban is van (később került ellenőrzés alá valamelyik tábla), de az ökotermést már értékesíteni szeretnénk. Ilyen esetben a betakarítás előtt, az ügyfél kérésére, pótellenőrzésre kerülhet sor, az ellenőr meg kell bizonyosodjon, hogy valóban csak az ökotermék kerül eladásra. A párhuzamosságot illetően tudnunk kell, az ellenőrzés napján is lehetőségünk van újabb parcellák bejelentésére.
A terepszemlén biztosítani kell az ellenőr bejutását a tárolókba, növényvédőszer-raktárba, valamint a kiválasztott parcellák megvizsgálását, ahol mintavételre is sor kerülhet. Az ügyfél és az ellenőr körbejárja a területet, ezalatt megbeszélik a kezeléseket, művelési módot és a szezon eddigi tapasztalatait. A jegyzőkönyv megírásakor az esetlegesen felmerülő hiányosságokat a gazdálkodónak 10 napon belül pótolnia kell ahhoz, hogy a tanúsítványt kiállítsák. Ha az ellenőr súlyos eltérést nem tapasztal (tiltott növényvédelmi kezelés, műtrágyázás, szennyeződés, párhuzamosság), akkor a jegyzőkönyv lezárása után megkezdődik az irodai adatfeldolgozás, majd a tanúsítás.
A tanúsító végignézi a jegyzőkönyvet, az adatokat, dokumentumokat, bár felülbírálhatja az ellenőr munkáját, de alapvetően innen már csak egy lépés a tanúsítvány kiállítása. Ha mindent rendben talált, és az esetleges mintavételi eredmény is negatív lett, elkészíti a hivatalos iratot a termékekről. A bejelentkezés évében konvencionális, majd átállási, azután pedig (ültetvények kivételével) az öko státuszról van szó. Ültetvény esetén a harmadik év lejárta utáni betakarított termés lesz ökostátuszú.
Az öko/bio minősítés hivatalos megszerzése után jelölhetjük termékünket a hárombetűs szócskával, fellélegezhetünk, de ne dőljünk hátra, mert az év során még bármikor számíthatunk szúrópróbaszerű ellenőrzésre.
Ne féljenek nyitni az újdonságokra, érdeklődjenek, élethossziglan tanuljanak, hogy lépést tudjanak tartani a mai rohanó világgal!

Dr. Albert Imre
ügyvezető igazgató,
Bioterra Egyesület

: