Hirdetés


Névváltoztatás drágulással

Többet kóstálhat a villanyáram

A villanyvezetékek a helyükön maradnak, az árak nem. Drágulás várható —   Fotó: László F. Csaba

Az már jobbára köztudott, hogy 2021. január 1-től liberalizálódik az elektromos energia piaca is, azaz az szabadárassá válik. (Ezt megelőzően július 1-jétől liberalizálták a földgázfogyasztás árát is.) Az elmúlt időszakok során ellentmondásos vélemények láttak napvilágot az árak várható alakulásával kapcsolatosan. Voltak, akik drágulást jósoltak, voltak olyanok is, köztük az egykori, illetve a jelenlegi energiaügyi miniszter, Virgil Popescu, akik szerint a lakosság olcsóbban juthat majd a villanyáramhoz. A jelek szerint az előbbieknek lesz igazuk…

Az egyik szakmai szervezet, nevezetesen az Intelligens Energia Egyesület (AEI) december 28-án egy közleményt hozott nyilvánosságra, amelyben arra szólítja fel a parlamentet, hogy halassza el hat hónappal a villamos energia árliberalizációját. Nézzük meg az előzményeket. A jelenleg hatályos jogszabályozás értelmében január 1-től nem az Országos Energia Szabályozási Szakhatóság (ANRE) állapítja meg a lakossági fogyasztás árait, hanem a hagyományos szolgáltatók számítják azt ki, s ugyanakkor „névváltoztatás” is lesz: általános szolgálati árak (prețuri de serviciu universal). A fogyasztók vagy „megmaradnak” a jelenlegi szerződéseknél (amelyek esetében az új általános szolgáltatási ár az eddiginél 13–26%-kal fog emelkedni) vagy szabadpiaci szerződéseket kötnek. Félhivatalos információk szerint ez utóbbi mellett nagyon kevés lakossági fogyasztó döntött (számuk állítólag 600 000 körül lehet, legalábbis annyiról lehetett tudni a hónap közepén), míg a túlnyomó többség nem módosított szerződést, azaz nem választott új szolgáltatót. Időközben az ANRE döntése értelmében megemelkedtek az úgynevezett elosztási díjszabások, ami az országban tevékenykedő 8 elosztóhálózattal rendelkező céget érintett. Ez a díjszabásemelés óhatatlanul begyűrűzik a lakossági fogyasztók számláiba is. Az AEI a szabályozási hatóság honlapján található komparátor adatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a legjelentősebb drágulás, 26%-os, az Enel Distribuție Banat ügyfelei (beleértve a lakossági fogyasztókat is) következik be. Az AEI illetékesei szerint az igen kedvezőtlen és kényes helyzet kialakulásáért az ANRE hibáztatható, amely nem világosította fel kellőképpen a fogyasztókat és nem készítette elő kellőképpen a másodlagos jogszabályozást. Ilyenképpen pedig sérülnek egyes törvényes előírások, illetve a lakossági fogyasztók rákényszerülnek majd arra, hogy a piaci árnál magasabb árat fizessenek. Tekintettel minderre, az AEI arra szólítja fel a parlamentet, hogy a lehető legsürgősebben elemezze ki ezt a tarthatatlan állapotot, amely a romániai villamosenergia-fogyasztók körülbelül 75%-át hátrányosan érinti. 

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés