Beszélgetés Mihály Emőke nyelvtanárral

Természetes idegennyelv-tanulás gyerekeknek

Sok gyerek számára nehézsé­get jelent elsajátítani egy ide­gen nyelvet, hiszen hagyományosan olyan módszerrel történik az idegen nyelvek oktatása, amely nem veszi figyelembe a kicsik életkori sajátosságait és gyakran elsődlegesen a nyelvtan felől közelíti meg a tanulást. Mihály Emőke célja az, hogy másképp tanítsa a gyerekeket az angol nyelvre, olyan módszerrel, amely a gyerekek képességeire épít. Könnyedén, játékosan, po­zitív és vidámsággal teli környezetben sajátítják el az angol nyelvet. A módszer lehetőségeiről kérdeztük Mihály Emőkét.

– Mi a természetes nyelvtanulás lényege?

– A természetes nyelvtanulás megterhelés nélkül történik, a gyerekek észre sem veszik, hogy tanulnak. Leginkább auditív és vizuális, speciálisan kifejlesztett segédanyagokkal dolgozunk, fő­leg a kisebb korosztályok esetében. Angol mesék, dalok, feladatok, könyvek, képkártyák és egyedi szemléltetőeszközök segítségével fejlődik a kiejtésük, bővül a nyelvtani tudásuk és a szókin­csük. Kizárólag angol nyelven zajlik egy tevékenység, senki sem szólal meg az anyanyelvén. Nem baj, ha a gyerekek nem teljesen értik, amit a tanár mond, mert mindig lehet gesztikulálni, vagy olyan segédanyagokat használni, amelyek elősegítik a megértést. Kisgyerekekkel egyszerű kifejezéseket tanulunk a program elején, a szavak többször ismétlődnek, és folyamatosan, különböző kontextusban visszatérnek. A nyelvtudás fokozatosan épül fel a gyerekek fejében, a már meglévő tudáshoz adódik hozzá az új információ, és a foglalkozás során gyakran kell használniuk a tanult kifejezéseket, mindig kontextusba foglalva a tanultakat.

– Pontosabban milyen oktatási programról van szó?

– A módszert Helen Doron fejlesztette ki, ő angol nyelvész. A program teljes neve Helen Doron English, ez tulajdonképpen nyelviskolalánc, franchise-hálózat, több országban is jelen van már. Regionálisan a csíkszeredai Helen Doron English nyelviskola Szebenhez tartozik. A program Csíkszeredában elérhető kisgyerekek, kisiskolások számára, de ha lesz igény rá, akkor a tizenévesek számára is lesz tanfolyam. Jelenleg három modul indul háromtól tízéves korosztálynak, tehát kisgyerekeknek, ovisoknak és kisiskolásoknak tartok bemutató órákat, terv szerint az iskolakezdéssel indulnak az első csoportok. Most, a bemutató órák során a szülőknek lehetőségük van betekinteni a tanulási folyamatba, eldönthetik, hogy szeretnék-e, ha gyerekük ezzel a módszerrel tanulna angolul. Amikor majd elindulnak a foglalkozások, akkor szülők jelenléte nélkül fognak zajlani a tevékenységek, és hatnál több gyerek nem lesz egyszerre egy csoportban. A gyerekek együtt és egymástól tanulnak, egymással beszélgetnek, így nemcsak nyelvet tanulnak, hanem a szociális készségeik is erősödnek, önbizalmuk is fejlődik.
Az, hogy már van egy kidolgozott oktatási program, amelyet követhetek, nagyon sokat jelent számomra. Rengeteget segít a tanításban, hogy tanítói kézikönyv alapján tarthatom az órákat, hogy a rendelkezésemre áll az egységes oktatási segédanyag. Nemcsak a tanároknak szóló útmutatók vannak kidolgozva, hanem a gyerekek számára elérhető több munkafüzet is, amelyben ugyanazok a témák vannak meg, amelyekkel a tevékenységek során is foglalkozunk. Online platformon is elérhető több segédanyag, ehhez a gyerekek kapnak külön hozzáférést, így otthon is használni tudják a segédanyagokat. Tulajdonképpen minden modulhoz tartozik egy kezdőcsomag, amely négy munkafüzetet tartalmaz és egy belépési kódot a Kangi Club platformra, ahol a kurzushoz tartozó hang és képanyag érhető el. Ez szükséges ahhoz, hogy a gyerekek mindennap hallják az angol nyelvet, azokat a kifejezéseket, amelyeket a tevékenységeken is hallottak többször. Nagyon fontos a játékos, interaktív ismétlés, hiszen így tud rögzülni az új információ, anélkül, hogy megerőltető vagy unalmas lenne a gyerek számára. A módszer sikerének kulcsa a napi hanganyag meghallgatása otthon.

– Hogyan zajlik egy tevékenység?

– Lépcsőzetesen, fokozatosan épül fel. Interaktív, játékos és a gyerekek minden érzékszervét megmozgató feladatok és tevékenységek váltják egymást egy jól kidolgozott tanulási tervet követve. Előbb a szavakat tanuljuk meg, amelyek valószínűleg ismeretlenek a gyerekek számára. Ehhez képeket, szókártyákat, különböző tárgyakat használok, mutogatok, és többször elismételjük, kiejtjük a szavakat a gyerekekkel közösen. Ez kiegészülhet rövid, de gyakran használt felszólításokkal, amelyeket testbeszéddel is lehet magyarázni. Ha egy gyerek például egyáltalán nem érti, hogy mit kell tennie, amikor megkérem, hogy mutasson rá egy képre, akkor megfogom a kezét, és odateszem. Következőben már tudni fogja, hogy mit kell tennie, amikor angolul szólok hozzá. Így kezdődik, és így történik a továbbiakban a megértés, gyakorlatiasan és fokozatosan. Nagyon sokat ismétlünk, mozgunk, játszunk. A kisgyerekek általában könnyebben tanulnak, ha van egy minta, amelyet követhetnek. Egy játék előtt elmondom a szabályokat, de meg is mutatom, tulajdonképpen az én mozgásomat követik. A már előre elkészített segédanyagoknak köszönhetően, amikor megtanultunk minden szót, akkor a gyerekek megnézhetnek egy pár perces mesét, illetve énekbe is foglalhatjuk mindazt, amit a tevékenység során közösen tanultunk. Kisebb korosztályoknál kevesebb szó van, több kép, több ének, egyszerűbb kifejezések, de a nagyobbaknál már több szót használok, változatosabb szókincset, az ő munkafüzetükben több szöveg van. Bármelyik korosztály esetén nagyon fontos, hogy a tevékenységek során több pozitív megerősítést kapjanak a gyerekek, ezáltal bátrabban fognak megszólalni. Barátságos légkört teremtünk, hogy biztonságban érezzék magukat, és folyamatos pozitív megerősítéssel buzdítjuk őket arra, hogy megnyíljanak, és aktívan bekapcsolódjanak a tevékenységekbe.

– Hogyan tudnak felkészülni a tanárok, szükséges külön képzést elvégezniük ahhoz, hogy taníthassanak?

– Igen, kell képzést végezni, hiszen nagyon nehéz a megszokott, berögzült módszereket lecserélni olyanra, amely másféle szemléletmódot érvényesít. Egy intenzív képzés elvégzése szükséges ahhoz, hogy Helen Doron Oktatóközpontban taníthasson valaki. Angol nyelven folynak ezek a tanfolyamok, nemzetközi trénerekkel, és azok kapnak tanítódiplomát – ezáltal pedig engedélyt a tanításra –, akik teljes mértékben értik és megfelelően alkalmazzák ezeket a módszereket. Egy ilyen diplomával az oktató bárhol taníthat Helen Doron Oktatóközpontban. Mindemellett fontos, hogy a tanárok is megtapasztalják, hogy milyen élmény játékosan, könnyedén tanulni, így látni tudják, hogy a gyerek szempontjából milyen a tevékenység. Éppen ezért sok gyakorlat van a tanárok számára is, a többnapos alapképzés egyaránt biztosít elméleti és gyakorlati tudást is, rengeteg tevékenységet tartanak egymásnak a tanárok ezeken a képzéseken. Emellett évente részt kell venni felkészítő szemináriumokon, továbbképzéseken, és minden évben részt lehet venni nemzetközi konferencián. Az oktatók számára is sokat segít, hogy kidolgozott oktatási program mentén zajlik minden tanfolyam, hogy a belső online rendszerben mindent rögzíteni lehet, így a gyerekek fejlődését nyomon lehet követni, és a szülők is hozzáférnek a gyerekek adataihoz.

– Ön hol készült fel, és honnan jött az ötlet, hogy Csíkszeredában ilyen nyelviskolát nyisson?

– Az én családom úgymond tanítócsalád, én is tanítóképzőbe jártam, majd szociológiát végeztem, aztán nekifogtam a doktori iskolának Budapesten, de közben elkerültem a Közel-Keletre, Dohában és Dubajban nemzetközi angol iskolákban tanítottam kisiskolás osztályokat. Ott találkoztam a Helen Doron-módszerhez hasonló játékos, gyerekközpontú tanítási módszerekkel, és már akkor gondolkoztam, hogy majd ha hazajövök, akkor itthon is folytatni szeretném ezt a fajta nyelvoktatást. Időközben angol oktatói diplomát szereztem, illetve Cambridge oktatásvezetői képzésen vettem részt és szereztem diplomát. Két-három éve bukkantam rá erre a programra, azelőtt én sem hallottam róla, de nagyon tetszett a módszertana, úgyhogy mikor hazajöttem, bele is vágtam a projektbe. Jelenleg én vagyok a tulajdonos, a menedzser, az oktató és a takarító egyben, de remélem, hogy szükségem lesz segítségre, mert ha több munka lesz, akkor bővülnie kell a csapatnak.
 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés