Hirdetés


Megjelent a Lustra új száma

Középpontban a református kollégium

A Haáz Rezső Múzeum folyóirata tartalmában kissé eltér a korábbiaktól. Bár a már ismerős rovatokkal találkozhatunk, a cikkek többsége ez alkalommal a székelyudvarhelyi református kollégiumhoz kötődik. Nem véletlenül, hiszen idén ünnepli a kollégium 350 éves fennállását.

Már kapható az időszakos kiadvány hetedik évfolyamának első száma, a lap tartalmát Kolumbán Zsuzsánna, a Haáz Rezső Múzeum Tudományos könyvtárának munkatársa ismerteti. A Kronográf rovat Albert Dávid nyugalmazott történelemtanár A székelyudvarhelyi református kollégium helye és jelentősége az erdélyi magyar oktatásban című cikkével indul. Ezt követően Szász Hunor történész a kollégium 17–18. századi épületeinek építési, átalakítási fázisait követi. Novák Károly István történelemtanár cikke a 19. századi kollégiumi diákélet hangulatát idézi Benedek Elek és Földes Géza visszaemlékezései segítségével. A Literatus rovatban két cikk kapott helyet. Dániel Tamás református lelkipásztor, a kollégium egykori diákja Gönczi Lajos igazgató-tanár életútját elemzi, kitérve botanikusi munkásságára és iskolaépítő tevékenységére is. Veres Péter, a Haáz Rezső Múzeum Képtárának munkatársa pedig a kollégium egykori rajztanárának, a múzeum első igazgatójának, Haáz Ferenc Rezsőnek a képzőművészeti munkásságát jellemzi. A Glossza rovatba ezúttal nem könyvismertető, hanem az udvarhelyi református kollégium történetével kapcsolatos, régebbi és újabb írások áttekintése került Kolumbán Zsuzsánna tollából. A Fólió rovat két írása ugyancsak a református kollégiumhoz kötődik: Róth András Lajos a Zilahi Sebes János által elkezdett, majd Szigethi Gyula Mihály professzor által folytatott, a kollégium különféle gyűjteményeit áttekintő, Rectorale protocollum… címet viselő jegyzőkönyvet ismerteti. Pálfalvi Pál nyugalmazott biológiatanár pedig a kollégium Gönczi Lajos szertárának egy értékes és érdekes darabját, az 1787-ből való Vivum herbáriumot, vagyis a „tengeri plánták”, algák, moszatok herbáriumát jellemzi, mely egykor Benkő Ferenc tulajdonát képezte. A több cikkben felbukkanó Szigethi Gyula Mihály professzor egy írását, a Tsudálatos férfiú Bonaparte címűt Hermann Gusztáv Mihály adja közre a Forrás rovatban. A folyóirat csupán két, tartalmában nem a kollégiumhoz kapcsolódó cikket tartalmaz. Bernád Rita Magdolna és Muckenhaupt Erzsébet befejezik az előző lapszámban elkezdett cikküket, Pázmány Péter dedikált prédikációskönyvének bemutatását. Mihály János történész „Görög” kereskedők Székelyudvarhelyen cím alatt pedig egy Mária Terézia korabeli oklevélbe foglalt, 1683-as keltezésű, fontos céhtörténeti adatokat tartalmazó szerződést tesz közzé. A Lustra hetedik évfolyamának kiadási költségeit a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Hirdetés

Hirdetés