Ismét „beintett” az Európai Bizottság

Fástól az erdőt…

Illegális fakitermelés. Nem tartják tiszteletben a jogszabályozást

Az elmúlt hét végén újabb „intőt” postázott Romániának az Európai Bizottság, amelyben arra szólította fel, hogy állítsa le az erdők abuzív kivágását és oldja meg a levegőszennyezés problémáját. Az említett figyelmeztetésben az is olvasható, hogy országunknak egy hónap áll a rendelkezésére, hogy intézkedjen az illegális fakivágások megfékezéséről, ellenkező esetben az ügyet az Európai Unió Bírósága (CJUE) elé viszik.

Nem először szorgalmazza az Európai Bizottság, hogy Románia szerezzen maradéktalanul érvényt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fát és a fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 2010/995-ös rendelete előírásainak. A bizottság szóban forgó közleményében az is olvasható, hogy a romániai hatóságok nem voltak képesek kellőképpen ellenőrizni a piaci szereplőket, és azokat megfelelő módon szankcionálni. Az Európai Bizottság illetékesei azt is rossz néven veszik, hogy a hazai hatóságok oly módon gazdálkodnak az erdőkkel (beleértve a kitermelés engedélyezését is), hogy előzetesen felmérnék a védett területekre való kedvezőtlen kihatásokat. Visszautalva egy februárban megküldött levélre, az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a helyszínen megmutatkozó problémákat nem sikerült megoldani, s következésképpen az EB rákényszerült a mostani „intő” megküldésére. 
Mindenképpen kínos és kellemetlen az Európai Bizottságnak ez az újabb keményhangú figyelmeztetése, mert a nyakatlan erdőirtás megbéklyózásával már hosszú évek óta „bajlódnak” a mindenkori kormányok. Az EB mostani figyelmeztető üzenete a szakmai képviseletek egy része fülében másként hallatszott: a Fordaq (a Romániai Erdészeti Közösségek) és Nostra Silva (a Romániai Legelő- és Erdőtulajdonosok Föderációja) képviselői azt állítják, hogy az esetleges kötelezettségszegési eljárás oka nem az erdők helyzete lehet, hanem a romániai túlszabályozás. Szerintük az erdészet terén több mint 100 rosszul alkalmazott jogszabály van érvényben, s azokból 10 törvény, 20 kormányhatározat és több tíz miniszteri, illetve szakhatósági rendelet. A minap nyilvánosságra hozott álláspontjukban az is szerepel, hogy az európai meghatározás szerint a fatömeg illegális kitermelése azt jelenti, hogy nem tartják tiszteletben a nemzeti jogszabályozást. A jelenlegi hazai jogszabályozás előírásai tiszteletben tartása egyrészt igen költséges, másrészt pedig alkalmazhatatlan a magántulajdonban lévő erdők esetében, valamint az országos erdőalapon kívül lévő növényzet esetén. Igen, mert egy olyan túlszabályozással és elképzelhetetlen bürokráciával kell szembesülni, ami már-már elviselhetetlen. Állásfoglalásukban utalás van arra is, hogy Romániában az egy hektárra jutó fatömeg átlagos volumene 341 köbméter, míg európai viszonylatban az 160 köbméter/hektár. Ugyanakkor európai viszonylatban az erdők éves növekedésének átlagosan 66%-át termelik ki, az északi államokban és Németországban ez az arány meghaladja a 80%-ot, Romániában viszont mindig is 66% alatt marad. Európai viszonylatban az erdőknek 18%-a 80 évnél idősebb, míg ez az arány Romániában 31%. Más számokat is felsorakoztatnak a szóban forgó szakmai szervezetek illetékesei, azt hangoztatva, hogy nincs szükség a túlzott jogszabályozásra, és attól még nem válik bűnözővé az erdőtulajdonos, ha a szőlőse végéből kivág egy akácfát. Lehet vitatkozni, ha viszont a szóban forgó szakmai szervezetek által felsorakoztatott érvek megállják a helyüket, akkor azokon el kellene gondolkozni. 
Időközben tovább bővült a törvénytár. Így például nemrégiben jelent meg a romániai erdők hosszan tartó gazdálkodására vonatkozó 2020/57-es törvény, amely előírása között az is szerepel, hogy 2021. január 1-jétől kezdődően 10 éven át tilos lesz a farönk és a gömbfa exportja. Ennek a tiltásnak a megszegése 1 évtől 3 évig terjedő börtönbüntetéssel vagy 100 000 lej értékű pénzbüntetéssel büntetendő. A Hivatalos Közlöny június 30-i számában jelent meg ama 2020/497-es kormányhatározat, amely révén gyakorlatba ültetendőek az Európai Parlament és a Tanács fentebb említett rendeletének előírásai. Ez a kormányhatározat egyébként október 30-tól válik hatályossá. Ugyanaznap jelent meg ama 2020/104-es sürgősségi kormányrendelet, amely révén módosították az erdészeti törvénykönyvre vonatkozó 2008/46-os törvény egyes területeknek az erdőalapból való végleges kivonására vonatkozó egyik előírását. 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek