Beszélgetés Pedro Zitha szerzetessel, a Ferences Világi Rend Nemzetközi Tanácsának általános lelki asszisztensével

Az úr testvéreket adott nekem!

Urbán Erik OFM, az erdélyi ferencesek tartományfőnökének meghívását elfogadva, egy hónapot töltött Csíksomlyón a Ferences Világi Rend Nemzetközi Tanácsának általános lelki asszisztense, Pedro Zitha OFM. Az év elején Rómában, az új provinciálisok továbbképzőjén köttetett barátságuknak köszönhetően látogatott Somlyóra az Afrikában született ferences szerzetes, aki előadásokat tartott, és részt vállalt a somlyói ferencesek mindennapjaiban. Ferences lelkiségéről, életútjáról, az itt töltött időről kérdeztük.

 

– Hogyan találkozott a ferences lelkiséggel, és hol szolgált?

 

– A ferencesek lelkiségéhez való kötődésem akkor kezdődött, amikor találkoztam egy ferences atyával. Abban az időszakban még mérlegeltem a vallási élet iránti elhivatottságomat. Miután beléptem a ferences rendbe, majd befejeztem az egyetemi tanulmányaimat, három évre kineveztek a dél-afrikai Durban-be a Szent Család-plébániatemplom asszisztensévé, majd 2009-től 2012-ig Rómába küldtek tanulmányaim bővítésére, ahol mesteri oklevelet szereztem liturgikából. 2012 végén visszatértem Dél-Afrikába, ahol 4 évet töltöttem. 2016-ban felkértek, térjek vissza Rómába, hogy szolgálatot tegyek a miniszter megbízottjaként a világi ferences rend érdekében.

 

– Rómában mesteri oklevelet szerzett liturgikából a Szent Anzelm Egyetemen. Hogyan befolyásolták tanulmányai a lelki életét, milyen hatással volt Önre?

 

– A liturgia tanulmányozása során egyértelmű irányt és célt találtam a lelki életem elmélyítésére, mivel megtaláltam a liturgia keretein belül a mélyebb kapcsolat egyesítő erejét a szellemi élettel. A rituálék bizonyos sajátosságainak és okainak ismerete révén; ahogyan celebráljuk a katolikus liturgiát, és megismerve annak gazdag történelmét, megerősödött a lelki életem. Ezáltal még több okom volt rá, hogy szeressem keresztény és ferences hivatásomat.

 

– Dél-Afrikában született, ott lépett be a ferences rendbe, azonban három évet töltött Rómában, jelenleg is Rómában él, a Rend Kúriáján. Hogyan látja, a ferences lelkiség megélése különbözik a szülőföldje és Európa között? Ha igen, akkor miben?


– A ferencesek lelkisége Európában nagyon gazdag és nagyon mélyen gyökerezik. Kiváltságuk, hogy itt vannak az alapító atyák, ami Európát a lelkiség mintájává teszik. A nemzetközi dimenzióinak köszönhetően nagyon gazdag tapasztalatot nyújt az a lehetőség, hogy olyan helyen éljünk, mint Róma, és különösen a Kúria. A Kúrián mindannyian a világ minden tájáról származunk, eltérő kulturális és társadalmi háttérrel, és ezáltal mindenki tud segíteni vagy előnyt nyújtani a másik számára. Annyira sokszínűek vagyunk, mégis egy hitben egyesülünk. Kétségtelen, hogy az egyes nemzetek közötti személyes szellemi tapasztalatok szempontjából eltérő megközelítések léteznek. De mindent összevetve, van valami közös, mivel ugyanaz a ferences lelkiség lakozik mindannyiunkban.

Dél-Koreai Ferences Világi Rendi Nemzetközi és Nemzeti Tanács tagjainak találkozója

 

– A Kúrián milyen beosztása van, milyen feladatot lát el?

 

– Általános szellemi segédlelkészi pozíciót töltök be a Ferences Világi Rend testvéreinek, az OFS néven ismert – latinul Ordinis Franciscani Sæcularis – rendnél. Egyszerűen a Miniszter Generális küldöttje vagyok, vagyis ezt a szolgálatot az ő nevében végzem.

 

– Hogyan látja a Ferences Világi Rendet ma szerte a világon, hiszen évente több nemzetközi utazása is van?

 

– Alázatos és ugyanakkor kiteljesítő tapasztalat volt. Abban a tekintetben alázatos, hogy bár a Ferences Világi Rend tagjai nagyon egyszerűek, mégis lelki életükben nagyon elmélyültek és elkötelezettek a ferences lelkiség megélésében. Kiteljesítő pedig abban a tekintetben, hogy jobban megérthettem Assisi Szent Ferenc kijelentésének értelmét: „az Úr testvéreket adott nekem”. Egy idegen országba, idegen nyelvi környezetbe érkezve mégis nagyon kedves fogadtatásban és vendégszeretetben részesültem a teljesen ismeretlen testvérek részéről. Mindezen tapasztalatok könnyűvé és élvezetessé tették a szolgálataimat, annak ellenére, hogy gyakran hosszú időt töltöttem a világ különböző pontjain végzett munkám okán.

 

– Miben segíthetik a ferences testvérek a Ferences Világi Rendieket, hogy a lelkiségüket jobban megélhessék?

 

– Szerény véleményem szerint a ferences testvérek csak úgy segíthetik a Ferences Világi Rend tagjait még nagyobb mértékben, hogy éljék lelkiségüket, hogy arra ösztönözzék őket, hogy öntudatosak legyenek hivatásuk ajándéka iránt. A testvérek segítséget nyújthatnak nekik, ha ösztönzik őket, hogy mélyítsék el szeretetüket az általuk gyakorolt életszabályok iránt; segítsenek nekik felismerni, hogy életmódjuknak hatással kell lennie a vallás, a politika, a gazdaság, a társadalom és a kultúra világában, illetve aktív lehessen az egyház missziójában. Segítsen nekik megérteni, hogy soha nem lehet csak azáltal kiteljesedni, hogy a Ferences Világi Rendhez tartoznak, hanem engedjék meg maguknak az evangéliumi értékek gyakorlását, amelyekre felesküdtek.
– Mit tanácsol a Ferences Világi Rendieknek? Miben látja ma a feladatukat?

– Egyszerű tanácsom a Ferences Világi Rend tagjai számára, hogy mindig meg kell tanulniuk, hogyan kell az evangéliumi életet valós körülmények között élni. Küldetésük napjainkban a környezet fáradhatatlan védelméről, tudatosság az anyagiakban és szellemiekben hiányt szenvedők segítségére és az ártatlan élet védelmének fontosságáról szól. Segítségnyújtás a fiatal felnőtteknek a saját családjuk fontosságának felismerésében azáltal, hogy elkötelezik magukat a házasság és az életteremtés jegyében. Az éberség fenntartása mindenféle igazságtalanság és diszkrimináció ellen, és a segítségnyújtás félelmének leépítése érdekében. Továbbá pedig irányítani és ösztönözni a fiatalságot az erkölcsi és igazságos életre, mint valódi keresztények. A szekuláris ferences tagoknak – mint felnőtteknek – meg kell tanulniuk meghallgatni és értékelni az ifjúságot, különös tekintettel a ferences fiatalokra.

 

– Erdélyben tölt egy hónapot a ferences testvéreknél – hogyan tetszik a vidék, milyen élményekkel gazdagodott és milyen emlékeket visz magával?

 

– Amit a legjobban szeretek ezen a helyen, az a melegség és testvéri szellem, amelyet megtapasztalok itt az erdélyi ferencesekkel együtt. Bár nagyon sok korlátom van a szép és nehéz nyelvükkel, a magyar nyelvvel, ám mégis élvezem, hogy itt lehetek. A hely nagyon csendes és nyugodt, segít az imádságban. Nagyon szép tapasztalatokat gyűjthettem itt Erdélyben. Lenyűgözött az itt élő emberek barátsága. Mindig kíváncsiak az idegenekre, és nagy hatást gyakorolt rám az is, hogy soha nem félnek másoktól. Inkább közel jönnek hozzám, hogy üdvözöljenek és megtudják, micsoda, kicsoda vagyok és honnan jöttem. Legjobb emlékeimhez sorolom azt is, hogy fiatalokat és idős embereket látok hétköznap misére járni; nagyokat sétálok a gyönyörű, festői mezőkön és a hegyekben; tiszta levegőt lélegzek és élvezem a különleges és nagyon gazdag ételeket. A másik élmény, az a hűvös és esős időjárás a nyár közepén, amelyet a legjobban kedveltem a Rómában tapasztalt hőséggel szemben.

 

– Hogyan működik a Ferences Világi Rend, hol tapasztalható jelenléte?


– A Ferences Világi Rend olyan fiatal katolikus hívek felé is nyitott, akik házasok, vagy nem házasok, akiket vonz a ferences lelkiség és hit. A Ferencesek Világi Rendjének az a szépsége, hogy lehetővé teszi szinte mindenki számára, hogy tagja legyen, még a világi papság – diakónusok, papok, püspökök – is csatlakozhatnak a ferences rendhez, miközben a papság szerves része maradhat. A felszenteltektől eltérően a szekuláris ferencesek a saját családjukban élnek, egymástól különböző környezetben és az élet más-más szféráiban tevékenykednek. Testvéri testülethez tartoznak helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten. Ilyen testvériségekben rendszeresen találkoznak az evangéliumon alapuló szellemi és testvéri élet közös megtapasztalásáért, ahol megélhetik a ferencesek életfilozófiáját. Az egyház a ferences szerzeteseket bízta meg szellemi segítőként. „A Ferences Világi Rend az egyház egyetemes törvényei és saját szabályai szabályozzák, az alapszabályzat, a rituálé és a különálló rendeletek” – írja a FVR Általános Alapszabályzatának 4. cikke. A Ferences Világi Rend mind az öt kontinensen, 116 országban van jelen. Mindegyik országnak megvan a maga szerves irányítási rendszere, de mindegyik össze van kapcsolva minden egyes helyi, regionális, országos és nemzetközi szinttel.

 

– Kérem, meséljen magáról, a családjáról, életútjáról.

 

– Hatgyermekes családból származom, katolikusnak születem, és húszas éveim végén csatlakoztam a vallási élethez. Kamaszkorom elején elvesztettem édesapámat, édesanyámmal maradtam. Az életem és a hivatásom folyamatos kísérője, hogy mindig észrevegyem és megbecsüljem a körülöttem lévő embereket. Különösen most, amikor megkaptam a kiváltságot a Ferences Világi Rend magasabb szintű szolgálatára, úgy tűnik, életutam szellemileg és érzelmileg is kiteljesedett. Egyre inkább megértem, hogy mennyire fontos az ember számára a családhoz való tartozás. Ez nemcsak a vér szerinti családot jelenti, hanem Isten családjához való tartozást, amely valójában mi vagyunk mindannyian, legalábbis meg kellene értenünk ezt a fogalmat, hogy valóban azokká válhassunk.

Benedek Enikő

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés