Hirdetés

Felmentés, kinevezés elnapolva

HN-információ
Tegnap a déli órákban az Ager­pres hírügynökség az államelnöki hivataltól származó értesülésekre hivatkozva azt közölte, hogy a három új miniszter – Paul Stănescu, Felix Stroe és Marius Nica – kinevezésére vonatkozó kormányfői javaslatok eljutottak a Cotroceni-palotába. [caption id="attachment_58443" align="aligncenter" width="3750"] Paul Stănescu, Felix Stroe és Marius Nica Fotó: oradesibiu.ro[/caption] Ezt az értesülést viszont utólag az államelnöki hivatal részéről nem erősítették meg. Nem kellett azonban sok időnek eltelnie ahhoz, hogy ilyen-olyan értesülések lássanak napvilágot: az eredeti időpontnál később küldte el javaslatait Mihai Tudose kormányfő, s következésképpen az államelnöknek nem állhatott módjában álláspontját megfogalmazni. Klaus Jo­hannis vissza fogja utasítani Paul Stănescu és Felix Stroe kinevezését, mert mindkettőjük te­kintetében feddhetetlenségi prob­lémák merülnek fel stb. A dolgok ilyenszerű alakulása idegességet váltott ki a pártvezetés körében is, Liviu Dragnea éppenséggel azt nyilatkozta, hogy „a Cotroceni-palotában a hétfői napokon nem dolgoznak”. Az egyik érintett, Paul Stănescu pedig a kora délutáni órákban kijelentette: „Nem tudok semmit, várakozok. Nem tudom, hogy késlekedésről van-e szó”. Amúgy még a múlt hét végén a kormányfő azt hangoztatta, hogy a javaslatokról tárgyalt az államelnökkel, és neki nincsen egy B terve arra az esetre, ha Klaus Johannis esetleg visszautasítaná a javaslatait, illetve egyik vagy másik javaslatát. A bizonytalanság órái Teltek az órák, s egyre inkább fokozódott a bizonytalanság, illetve a feszültség, s ezzel párhuzamosan egyik-másik kereskedelmi hírtelevíziónál „fantáziadús” feltételezések, vélemények és ál­láspontok fogalmazódtak meg, nem hiányozva az összeesküvés-elméletek sem. Az esti órákban arról is hallani lehetett, hogy a kormánykoalíciót alkotó két párt elnöke és Tudose kormányfő közt többszöri megbeszélésre is sor került, de azokról semminemű értesülés nem szivárgott ki. Elhangzott viszont olyan feltételezés, miszerint másabb személyek jelöléséről, illetve javasolásáról is szó lehetett. Nem hallatta hangját viszont az, akitől azt leginkább várták, az államelnöki hivatal, illetve Klaus Johannis államelnök. E hallgatás kapcsán némelyek tudni vélik, hogy bizonyos fenntartások okán amolyan kutakodás folyik Paul Stănescu és Felix Stroe „előélete” tekintetében. Ezt a feltételezést nemigen lehet – legalábbis kívülálló által nem lehet – alátámasztani. Tény ami tény: ilyen eset eddigelé nem fordult elő, nevezetesen az, hogy az államelnöki hivatal részéről majdhogynem fél nappal a javaslatok benyújtásától semminemű reagálás ne következzen be. Főleg olyan körülmények között, hogy Tudose kormányfő állítása szerint a potenciális jelöltekről ő tájékoztatta az államelnököt. (E tekintetben viszont van egy probléma: miként tájékoztatta azokról a kormányfő az államelnököt csütörtökön, mikor azokról a párt csúcsvezetése csak pénteken a déli órákban döntött?) A tegnap estére kilátásba helyezett esemény, azaz a kinevezési dekrétumok megjelentetése, valamint az eskületétel elmaradt. Lehet, hogy arra a mai nap folyamán sor került, de az is lehet, hogy nem… Amúgy felesleges jóslatokba, találgatásokba bocsátkozni. Ami eldőlt… Időközben a Hivatalos Közlönyben megjelent a kormányfőnek ama 2017/647-es rendelete, amellyel felmentette államtitkári rangú kormányfőtitkár-helyettesi tisztségéből Roxana Bănicát, valamint a 2017/648-as rendelete, amely révén október 15-től kezdődően felmenti kormányfőtitkári tisztségéből Mihai Bu­suiocot, és ugyanazon időponttól ebbe a funkcióba kinevezi Roxana Bănicát. Ugyanakkor a 2017/649-es kormányfői rendelettel felmentették a kormányfői saját apparátusban betöltött államtanácsosi tisztségéből Marius Iulian Carabuleát, és egy másik rendelettel a 2017/650-essel, kinevezték államtitkári ranggal a kormányfőtitkár-helyettesi funkcióba. (Carabulea már jó ideje, hogy a központi közigazgatásban tevékenykedik, a Grindeanu-kormány idején a gazdaságügyi minisztériumban töltött be főtitkári tisztséget.) Képbe kerül(het) Grin­de­anu?... A jövőre nézve újabb fejleményt jelenthet az egykori kormány­fő Sorin Grindeanunak az a bejelentése, miszerint egy nemrégiben lezajlott találkozásuk során Mihai Tudose őt olyan személyek között emlegette, akik szóba jöhetnek egy újabb kormányátalakítás esetén. Közvetve idetartozik ama értesülés is, miszerint Tudose kormányfő szándéka szerint az esztendő végéig sor kerülne a kormány struktúrájának az átszervezésére, s annak keretein belül minisztercserék is bekövetkeznének. Hecser Zoltán
Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!