Hirdetés

Szabálysértésért bírságoltak

Elkészült a jegyzőkönyv a Csík­sze­re­da peremén lét­re­ho­zott or­to­dox temető ügyé­ben, a városvezetés meg­álla­pította az illegális épít­ke­zés tényét és bírságot rótt ki szabálysértés okán.

Vlaicu Lajos
Becsült olvasási idő: 3 perc
Szabálysértésért bírságoltak
Engedély nélkül építkeztek, nem folytathatják. Rendezendő ügy Fotó: László F. Csaba

Mint arról március 14-i lapunkban be­szá­mol­tunk, új ortodox egyházi sírkertet építettek Csík­sze­reda Erdőalja részén, a he­gyivadász-dandár bázisának közelében. A fehér betonkeresztek hirtelen megjelenése csodálkozásra adott okot a lakosság körében, de a városháza számára is, mivel a területnek nincs rendezési terve, és a hivatal nem adott ki építkezési engedélyt. Bors Béla alpolgármester, a településrendezési igazgatóság munkatársai és a város főépítésze a helyszínen tapasztaltakat jegyzőkönyvbe foglalták, lapunk most az akkor megállapítottakra és a következményekre kérdezett rá. 
Az alpolgármester először azt tisztázta, hogy az or­to­dox egyház saját területén hozta létre a temetőt: annak idején az 1991/18-as számú ún. „földtörvény” alapján fogalmazták meg te­rü­let­vissza­szol­gáltatásra vonatkozó igényüket (ugyanezzel a lehetőséggel élve a magyar történelmi egyházak is jutottak hozzá államosított területekhez), az erdőaljai területre 1996-ban kaptak birtoklevelet, majd 2013-ban telekkönyveztették. 


Cikkünk a hirdetés után folytatódik!

Hirdetés


A március 14-i helyszíni szemlén a városházi bizottság jegyzőkönyvbe foglalta 28 kőkereszt, egy ravatalozókápolna alapja, illetve a kerítés meglétét. Mivel ezek megépítése a vonatkozó törvények alapján építkezési engedélyhez kötött, ilyennel viszont az egyház nem rendelkezik, a dokumentumban megállapították a szabálysértés tényét és elrendelték a munkálatok azonnali leállítását. Bors Béla arról tájékoztatott, a szabálysértési jegyzőkönyvet az ortodox egyház képviselője átvette, ellenvetést nem fogalmazott meg, és biztosította a főépítész intézményét, hogy tudomásul vették, a munkálatok folytatása már bűncselekménynek minősül. A telek kívül esik a közelben lévő katonai bázis 200 méteres védelmi övezetén, ezért, ha elkészítik a rendezési tervet (PUZ) és megkapják a szükséges jóváhagyásokat, törvényesíthető a munkálat. Az ortodox egyház kormányrendelettel megerősített statútuma egyébként kimondja, hogy egyházi személyeket köztemetőbe nem, hanem kifejezetten a számukra létesített egyházi temetőkbe lehet eltemetni. 
A szabálysértési bírság értéke 1000 lej. Kérdésünkre az alpolgármester azt mondta, az eredeti állapotok visszaállítását egyelőre nem kérték, mert törvényesíthetőnek tűnik a beruházás. Ha ennek az ellenkezője derül ki, akkor egy következő fázisban megteszik a szükséges lépéseket.  

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!