Hirdetés

Lest ítéltek a sporttámogatások ügyében

HN-információ
[caption id="attachment_11040" align="aligncenter" width="620"]01_tamogatasok Gond van a sportfinanszírozás terén, és egyelőre a jó megoldást sem látni. Bonyolult helyzetet teremtett a jogszabályozási eljárások értelmezése. Fotó: Domján Levente[/caption] Nehéz időszak előtt állhatnak a csíkszeredai sportegyesületek és klubok, ugyanis a Hargita Megyei Számvevőszéki Kamara a polgármesteri hivatalnál végzett éves ellenőrzései során 2013-ra és 2014-re vonatkozóan is kifogásolta a sporttámogatásokat. A törvénytelen kifizetések hátterében valószínűleg az állhat, hogy a sporttevékenységek finanszírozására, illetve támogatására vonatkozó jogszabályozási előírásokat egyféleképpen értelmezik az ellenőrzött közintézmény illetékesei, és máként az ellenőrző szervek felügyelői – az igazságszolgáltatás rendszerint ez utóbbiaknak ad igazat. Feltételezhető, hogy a folyósítások jóhiszeműen történtek, de ez nem változtat a lényegen, és megtörténhet, hogy a támogatások jó részét vissza kell fizetni. 01_tamogatasok_1 Arra, hogy gond lehet a sporttámogatásokkal, tavaly májusban derült fény először: a megyei Számvevőszéki Kamara a 2013-as évre vonatkozó ellenőrzése során készült jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a Csíkszereda területi-közigazgatási egységnek nem volt törvényes joga arra, hogy közpénzből olyan finanszírozásokat folyósítson, amilyenekre a Csíki Sportegylet esetében került sor (entitás, amely a municípium alárendeltségébe tartozik, és amely finanszírozásának 76 százalékát tette ki a helyi költségvetésből nyújtott szubvenció). Így pedig a számvevőszéki felügyelők szerint 2013-ban jogszerűtlenül és megalapozatlanul folyósítottak a Csíki Sportegylet révén 406 ezer lejt teljesítményprémiumként a Csíkszeredai Sporklub jégkorongcsapata játékosainak. Az ellenőrök arra hivatkoztak, hogy a hatályban levő jogszabályok szerint az Ifjúsági és Sportminisztérium fennhatósága alá tartozó klubok – amilyen a Csíkszeredai Sportklub is – jutalmazása a minisztérium feladata. A finanszírozási szerződést megvizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy az említett összeggel végső soron magánszemélyeket támogattak, és nem olyan sportprogramokat, amelyekre támogatást lehetett volna nyújtani a helyi költségvetésből. A polgármesteri hivatal illetékesei nem értettek egyet a törvénysértést megállapító jegyzőkönyv egyes kitételeivel, és az igazságszolgáltatási szervekhez fordultak. A Hargita Megyei Törvényszék 2014. szeptember 19-én meghozott döntésével részben helyt is adott a polgármesteri hivatal keresetének, de az Állami Számvevőszék a 2014/2558-as törvényszéki döntést felfolyamodással megtámadta a Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál, amely az április 23-án meghozott 2015/342-es döntésével elutasította a Csíkszereda municípium beadványát és helyt adott az Állami Számvevőszék által benyújtott felfolyamodványának. Amúgy ez a döntés az általános tapasztalatokból kiindulva várható volt. A döntés megindokolásába nem sikerült betekintenünk, mivel a perben érintett egyik fél sem bizonyult előzékenynek, és azt nem bocsátotta rendelkezésünkre, holott nincs bizalmas vagy titkos jellege. Ettől függetlenül valószínűsíthető, hogy az említett összeget vissza kell fizesse a Csíkszeredai Sportklub, vagy ha ezt nem tudja megtenni, akkor az egyetemleges felelősség értelmében azoknak kell megtéríteniük a kárt, akik döntöttek a szóban forgó finanszírozásról, illetve jóváhagyták a pénz folyósítását. Okulva a 2013-as történésekből, 2014-ben más megoldást próbáltak bevezetni a sporttevékenységek finanszírozására. Utólag azonban kiderült, hogy ez sem bizonyult helyesnek, a Számvevőszéki Kamara évi ellenőrzése alkalmával ismét jogszerűtlennek ítélte meg a kifizetett támogatások egy részét. Ismét a Sportklub Az egyik legnagyobb kifogásolt tétel a 2014-es évből, 263 942 lej, szintén a Csíkszeredai Sportklubot érinti. Az ellenőrök ez esetben azt rótták fel, hogy a helyi költségvetésből 113 500 lejjel jutalmazták a jégkorongcsapat játékosait, edzőit és technikai stábját, amiért megnyerték a Románia-kupa 2013–2014-es idényét, továbbá 150 442 lejt fizettek ki különböző prémiumokra a 406/10.07.2014-es számú szerződés alapján. Utalnak arra is, hogy a csapat a MOL Ligában való részvételéért is kapott jutalmat, holott az utolsó helyen végzett a 2014–2015-ös idényben. A jegyzőkönyvben hivatkoznak arra, hogy a 2007/1447-es kormányhatározat előírásai értelmében a sportminisztériumnak alárendelt klubok jutalmazása a minisztérium hatáskörébe tartozik, a 2000/69-es törvény pedig kimondja, hogy helyi, illetve megyei tanácshatározattal a helyi költségvetésből nemzetközi versenyen elért kiemelkedő teljesítményt jutalmazhatnak. A polgármesteri hivatal illetékesei az ellenőrzés során kifogásokat fogalmaztak meg, arra is hivatkozva, hogy a szóban forgó kormányhatározat előírásai között ellentmondás is fellelhető. Egyéni sportolók juttatásai A jégkorongcsapatnak nyújtott támogatáson kívül az egyéni sportolóknak nyújtott havi juttatásokat is kifogásolta az ellenőrzés. Tófalvi Éva 12 000 lejt, Kelemen Zoltán 8400 lejt, Papp Róbert Flórián 8400 lejt, Stoica Márk 3600 lejt, Szőcs Ele­mér 6000 lejt, Imre Emil 4800 lejt és Buzás Dorottya 4800 lejt kapott a tavalyi év folyamán. Ebből összesen 16 ezer lejről állapította meg a Számvevőszéki Kamara, hogy a vonatkozó törvényes előírásokat szem elől tévesztve fizették ki. A Sportiskola is érintett A Számvevőszéki Kamara 2014-re vonatkozó jegyzőkönyve szerint a sportfinanszírozási ügyben más klubok is érintettek. Megállapításuk szerint a polgármesteri hivatal a Csíkszeredai Sportklubnak és a Csíkszeredai Sportiskolának együttesen 638 ezer lejt fizetett ki a 406/10.07.2014-es, illetve a 407/10.07.2014-es társfinanszírozási szerződések alapján. Az elszámolási dokumentumokat vizsgálva megállapítást nyert, hogy ebből jogszerű költségként 95 492 lej nem számolható. A Sportklub esetében a biatlon szakosztály sportolóinak június 19-e és július 1-je közötti felkészülését még a szerződés megkötése előtt finanszírozták 5713 lej értékben. Ugyancsak a Sportklubot érinti, hogy a szeptember–december időszakban a technikai stáb tagjai (másodedzők, menedzserek, gyúrók) a 2007/1447-es kormányhatározat által előírtnál nagyobb juttatásokban részesültek, a különbség ebben az esetben összesen 2484 lej. A Sportiskolának kifizetett 87 293 lej nem illeszkedik az említett szerződésbe, mivel ezt annak megkötése előtt, 2014. január–május időszakban folyósították – áll a jegyzőkönyvben. Gondok a magánsportkluboknál is A polgármesteri hivatal 2014 folyamán öt privátjogi sportklubot támogatott együttesen 333 524 lejjel, itt három esetében talált rendellenességet a számvevőszék. Az Intersport Sport Klub augusztus–december időszakban a fent említett határozat által előírtnál nagyobb juttatást adott a technikai stábnak, összesen 10 980 lej értékben. A Futball Klub Csíkszereda összesen 90 ezer lejt számolt el juttatásokra augusztus–december időszakban, azonban a városházával kötött 64/30.07.2014-es, vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződés ezek összegét 81 ezer lejben határozta meg, így a fennmaradó 9 ezer lej meghaladja a szerződés értékét. A Ride More Sport Klub 2100 lejt számolt el összesen sportolói prémiumokra, azonban ilyen típusú költség nem szerepelt az 2014/590-es szerződésben. Így a magánsportkluboknak összesen 22 080 lejt fizetett ki jogszerűtlenül a polgármesteri hivatal, legalábbis a megyei Számvevőszéki Kamara megállapítása szerint. Újabb per várható Az idei jegyzőkönyvet a polgármesteri jogkörökkel megbízott alpolgármester, Antal Attila kifogásokkal írta alá, a polgármesteri hivatalnak lehetősége van 15 napos határidőn belül a jegyzőkönyvvel szemben kifogásokat megfogalmazni. A Csíkszeredai Sportklubot is értesítették az ellenőrzés eredményéről. Annak elnöke, Hodos László lapunknak azt mondta, a dokumentumokat átadták az ügyvédeknek, és addig nem kíván nyilatkozni, amíg nem tanulmányozták át az iratokat. A Sportiskolát még csak szóban értesítették, állította az intézmény vezetője, Márton Simon, így ő sem kívánta kommentálni az ellenőrzés eredményét. Lászlóffy Botond, a Városi Sportklub igazgatója pedig szintén a jegyzőkönyv átvételére vár. Háromszéki Eszter
Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!