Felújították a kászonújfalvi templomot

Felújított templomban tartották tegnap a Szent Miklós-napi misét Kászonújfaluban. – Nagyon örvendek annak, hogy vannak megyénkben olyan falvak, amelyekben erős a közösség akarata, az egyház segítségével van közös tenni akarás, és az egész falu népe jelen van az ünnepekkor a templomban. Bízom benne, közösen el tudjuk érni, hogy a fiatalok ne menjenek el, ne legyenek üresen álló házak – fogalmazott a kászonújfalvi szentmise után Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az elöljáró megdicsérte a helyi plébános, Veress Sándor tisztelendő atya munkáját, aki az egyetlen összefogó személyisége a falunak, szorgalma és hite erőt ad a faluban élőknek. Az elmúlt években több jelentős támogatást kapott Kászonújfalu egyházközsége a megyei önkormányzattól, aminek révén újrafedték a templomot, és felújították a külsejét, a plébánia épülete is teljesen megújult, továbbá az egyházközséghez tartozó Kászonjakabfalva templomán az idén végeztek külső felújítást.

UnnepiSzentmiseKaszon_3