Hirdetés

Fejőházi rendszerek

HN-információ
Egy tejelő szarvasmarhákat tartó gazdaságban mindennapi tevékenység a fejés. E havi számunkban a fejési eljárások két alapvető formájáról, illetve a tandem-, halszálkás-, paralel- és körforgós karusszel fejési rendszerek felépítéséről és hatékonyságáról számolunk be. A fejési eljárások két alapvető formáját ismerjük: istállóban történő fejés, illetve fejőházi fejés. Az istállóban történő fejés lehet sajtáros vagy tejvezetékes. A sajtáros fejést elsősorban az egyéni, kisebb létszámú fejőstehént tartó egyéni gazdaságokban, továbbá az ellető-, beteg- és elkülönítőistállókban alkalmazzák. A fejőházi fejés kialakulása és térhódítása a kötetlen, szabadtartás elterjedésével magyarázható. Jellegzeteségük, hogy az állatcsoportok az istálló részben, ahol el vannak helyezve, valamint a kifutókarám részben szabadon mozognak és pihennek. A fejőház kialakítása során többféle tényezőt kell összehangolni. Először a fejés időtartamát és a kényelmes munkakörülmények biztosítását kell figyelembe venni. A jól kialakított fejőház és a megfelelően elhelyezett fejőberendezés elengedhetetlen a folyamatos és hatékony fejéshez. A fejőház részei a fejőállások, a fejőakna, a közlekedőutak, közlekedőfolyosók. A fejőakna mindig mélyebben van, mint a fejőház padozata, ezáltal a fejők ideális testhelyzetben, állva végzhetik a munkájukat. A fejőtermekben a berendezések tisztítása, a tőgyhigiénai feltételek biztosítása egyszerűbben és eredményesebben végezhető el, kellemesebb munkakörülményeket, illetve jobb tejminőséget teremtve, mint az istállóban való fejés esetén. A korszerű fejőházak ma már modulelemes rendszerben épülnek, és a későbbi igények szerint alakíthatók. Az egyszerűsített fejési műveleteken túlmenően a fejés hatékonyságának növelése, valamint a munkakörülmények javítása végett célszerű zsúfolókapukat beépíteni, amelyek az állományt az elővárakozóból a fejőház felé mozgatják. Állítható komfortpadozat alkalmazásával a fejő a legkényelmesebb testtartást veheti fel. A különböző típusú fejőházak más-más előnyökkel járnak. Egyedenkénti fejés a tandem és körforgós fejőházakban, míg a felhajtásonkénti a halszálkásban és a paralel fejőházakban valósul meg.A tandemrendszerben mindig oldalról, a paralelállásban hátulról fejnek. Mindkét variáció megoldható a körforgásos vagy a halszálkás fejőházakban. A fejőházi fejés előnyei közé sorolható, hogy a fejés eszközei viszonylag kis helyen koncentrálóak és könnyen áttekinthetőek, a tej zárt rendszerben szállítható és hűthető, a fejés nagy tisztasággal végezhető, a fejők kedvezőbb feltételek között dolgoznak, így a munkatermelékenység számottevően növekszik. A fejőházi fejőberendezéssel megvalósítható a kevés iránytörést alkalmazó alsóvezetékes beépítése, amely kedvezően befolyásolja a fejővákuum stabilitását, nem utolsósorban pedig a fejés automatizált, és lehetőség van a legújabb számítógépes rendszerek (tejmérés, állatválogatás, automata ivarzásmegfigyelő rendszer) alkalmazására is, amely elősegíti az eredményes és hatékonyabb napi munkát. Tandem fejési rendszer A fejőházi fejés előnyeivel együtt a tandem fejés hasonlít a legjobban a hagyományos fejésre. Ez egy olyan kialakítás, amely leginkább lehetővé teszi, hogy a tehenek nyogodtak maradjanak fejés közben. A rendszer ideális körülményeket biztosít az állatok stressz-szintjének alacsonyan tartásához és az egyedenkénti fejéshez. Ezzel a kialakítással a legkisebb a valószínűsége a fertőzések keletkezésének. A tandem fejőházak kivitelezhetőek automatikus kapunyitó rendszerrel, vagy költséghatékonyabb kivitelben kézi kapunyitó rendszerrel. Minden egyes tehén addig áll a fejőállásban, amíg szükséges. A fejés, fejőházi etetés, ivarzás megfigyelése vagy bármilyen művelet a tehénforgalom akadályozása nélkül elvégezhető. A fejő az egész állatot szemmel tarthatja, és könnyen hozzá is férhet. Ha a tehenet kifejte, a rendszer az állatot automatikusan kiengedi az állásból, és másikat enged be. A halszálkás fejési rendszer A kötetlen tartástechnológiájú tehenészetekben a fejőházak leggyakrabban halszálkás elrendezésűek. Egyszerűségük mellett magas termelékenységet, gyors áteresztőképességet és a fejt tehekre kitűnő rálátást biztosítanak. A halszálkás fejőház igen helytakarékos megoldás, mind a fejő, mind az állomány számára rövidebb mozgási távolságot jelent, így jelentős idő takarítható meg, a hatékonyság is növelhető. Az állásszerkezetek kialakítása rugalmasan illeszthető a gazdaság helyi adottságaihoz. A kiengedőkapuk segítségével a tehenek a fejőakna egyik oldaláról egyszerre távoznak, ezzel gyorsítva a tehénforgalmat. A jól kialakított pozicionálórendszer biztosítja, hogy a fejés alatt a tehenek biztonságosan és az akna pereméhez közel álljanak. Ergonómiai szempontból a komfortot növeli az állítható padozat, ezzel nagymértékben megkönnyítve a fejők nehéz munkáját. Csoportonként a tejtermelés szempontjából homogén állományt követel ez a rendszer, mert egy-egy oldalon a tehenek csak egyszerre mehetnek ki a fejés végén. Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a csoportváltási idők igen rövidek legyenek. Leggyakoribb a 2 × 8-as vagy a 2 × 12-es férőhelyes fejőállások. A 2 × 8-as megoldásnál egy fejő, míg a 2 × 12-es típusnál két fejő tudja szakszerűen ellátni a fejési feladatokat. Paralel fejési rendszer A paralel fejőház nyújtja a legtökéletesebb felhajtásonkénti fejést, a legnagyobb áteresztőképességet, valamint a felhajtáshoz és kiengedéshez szükséges legrövidebb időt. A fejési műveletek hatékonysága a legjobb, mivel a tehenek közötti távolság itt a legrövidebb. A hátulról való fejés könnyű hozzáférést és jól áttekinthető tőgylátást biztosít. A különlegesen kiképzett fartámasz és trágyacsatorna védi a fejőt, és az állat fejés alatti viselkedése jól megfigyelhető. Mindenekelőtt kényelmes, biztonságos és higiénikus munkakörülményeket biztosít. Az állatok kiengedése egyszerre vagy hármas-négyes csoportokban történik, ami egyben a tehenek elkülönítését is megkönnyíti. Körforgós karusszel fejési rendszer Attól függően, hogy a tehenek hogyan helyezkednek el a körpálya mentén, tandem, halszálkás és merőleges rendszerű karusszerek ismeretesek. Lehet fejni, kívülről és belülről. A teheneket a karusszel egy körforgása alatt kell kifejni. A tehenek fejés előtti előkészítése és a tejleadás átlagos ideje, valamint a fejést követő mellékmunkákhoz szükséges idő alapján határozzuk meg a karusszel forgási sebességét. Ez rendszerint 8-10 perc közötti idő. A karusszel-körforgós fejőházakat olyan gazdaságok számára fejlesztették ki, amelyeknek nagy az áteresztőképessége, ez elsődleges szempont, egyben a munkakörülmények is megfelelőek. Telepítésük komoly beruházást igényel, de ehhez nagy fejési hatékonyság párosul. Kis és nagy gazdaságokhoz is tervezhető körforgós berendezés, 20-60 férőhelyig. A tehenek automatikusan, a kezelő által megválasztott sebességben állnak egymás után a helyükre. A munkakörülmények ideálisak, mert a fejőnek csak minimális mozgást kell végeznie, mivel a tehenek körbeforognak. Fejni oldalról és hátulról is lehet. A rendszer hátránya, hogy sok forgóalkatrész miatt gyakoribbak a meghibásodások, ezért a karbantartásra nagy gondot kell fordítani.

dr. Suba Kálmán, állattenyésztő mérnök, falugazdász, Székely Gazdaszervezetek EgyesületeHirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!