Elkezdődött a beiratkozás az előkészítő osztályokba

Alternatív oktatást alkalmazó osztály indul évről évre a Fogarasy Mihály Általános Iskolában Gyergyószentmiklóson FOTÓ: BONCINA-SZÉKELY SZIDÓNIA

A körzetek szerinti elosztás és a maximális gyermeklétszám betartását figyelembe véve fogadhatják az általános iskolák az előkészítő osztályokba iratkozó gyermekeket. A legtöbb oktatási intézményben már az iratkozás első fordulójában betelnek a helyek, a megye nagyobb városaiban a hagyományos oktatási módszer mellett a Waldorf és a Step by Step alternatív oktatási módszerek közül is választhatnak a szülők.

Az előkészítő osztályokba április 28-ig tart az iratkozás első szakasza, az oktatási intézmények ebben a fordulóban csak az iskola körzetéhez tartozó családok kérését fogadhatják el. A körzet szerinti iratkozás nagyjából behatárolja a szülők lehetőségeit, hiszen a térség nagyobb városaiban körzetenként egy általános iskola működik, a szabály alól kivételt jelentenek az alternatív oktatási módszerrel induló osztályok, Hargita megyében ez a Waldorf és Step by Step osztályokat jelenti, utóbbiban általában nagy a túljelentkezés. Ha a szülő nem a körzetéhez tartozó iskolába szeretné beíratni a gyermekét, kérését csak a második szakaszban bírálhatja el a tanintézmény, a szülőnek tehát számolnia kell azzal, hogy az iratkozás első szakaszát követően nem marad üres hely az általa kiválasztott tanintézményben. Az érintettek ezt azzal a módszerrel sem kerülhetik el, hogy egyszerre két tanintézményhez nyújtják be az iratkozási kérelmüket, hiszen a 2021/3473-as miniszteri rendelet nem teszi ezt lehetővé.
– A számítógépes rendszer azonnal jelzi, ha a gyermek már egy másik iskolába is be van íratva, csak az első iratkozás érvényes – hívták fel a figyelmet a szakemberek.

Első körben betelnek a helyek
A megyeszékhelyen működő általános iskolák többségében már az első fordulóban betelnek az előkészítő osztályokba meghirdetett helyek, az igazgatók véleménye szerint ez különösen igaz lesz az idén hozott rendelkezés miatt, ami legtöbb 22-es létszámú osztályok működését határozza meg. A megyeszékhely tanintézményeiben 17 előkészítő osztály indul, ebből mindössze kettő alternatív oktatási módszerrel, a József Attila Általános Iskolában egy Step by Step osztály, ebbe az osztályba évente nagy a túljelentkezés, és a hivatalos beiratkozás idején már nem lehet helyet kapni. A másik alternatív előkészítő osztályt a Xántus János Általános Iskola indítja a csobotfalvi tanintézményében, itt a Waldorf-módszer kedvelői jelentkezhetnek.
A csíkszeredai Nagy Imre és Petőfi Sándor általános iskolák előkészítő osztályainak egy része óvodai környezetben indul, így a kisdiákok az első osztálytól kezdődően kerülnek be az iskolai épületbe. Óvodai környezetben kezdenek a Petőfi Sándor Általános Iskola előkészítősei, a tanintézményben három osztály indul, valamennyi az iskolaépületen kívül.
A Nagy Imre Általános Iskola négy előkészítő osztályában fogadják a kicsiket, itt egy csoport működik iskolán kívül, és idén – a tanintézmények épületfelújító projektje miatt – egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan melyik óvodában.
– Várjuk az önkormányzat döntését, hogy melyik napközi épületében indíthatjuk az osztályunkat. Az eddigi években a Csipike, Napraforgó óvodákban voltak előkészítő osztályaink, szeretnénk a Napraforgóba visszatérni – jegyezte meg Dávid Zoltán iskolaigazgató.
A József Attila Általános Iskolában a már említett Step by Step osztály mellett három hagyományos előkésztő osztály indul, kettő a tanintézmény Testvériség sugárút 20. szám alatti épületében és egy a lenti, Miron Cristea utca 1. szám alatti épületben.
A Xántus János Általános Iskolában a Waldorf előkésztő osztály mellett 1–1 előkészítő osztály indul Taplocán és Csíksomlyón, összevont csoportokban indul előkészítő osztály Erdőalján és Hargitafürdőn.
A Nagy István Művészeti Középiskolában már megtartották a képességfelmérő foglalkozást, és ennek alapján megtörtént a beiratkozás a zene és a rajz előkészítő osztályokba.
Amint azt már korábban írtuk, idén is indít előkészítő osztályt a speciális igényű gyermekek számára a Szent Anna Szakközépiskola.

Megértést és belátást kérnek
Székelyudvarhelyen kilenc iskolában 15 és fél előkészítő osztály indul, ugyanakkor a Tompa László Általános Iskolához tartozó Orbán, illetve Szent Ferenc alapítványoknál a fogyatékkal élő gyermekek számára is biztosítanak helyeket és oktatást. A városban évek óta problémát jelent az induló osztályok között a gyermekek aránytalan elosztása. Vannak iskolák, ahol akár 30-ra is felment az osztálylétszám, míg máshol nehézkesen teltek be a helyek, vagy épp kisebb – de jóval kényelmesebb – létszámmal működnek az osztályok. Elvileg az idei rendelkezés, miszerint 22 fő a felső létszámhatár, megoldást kellene jelentsen a helyzetre. Pálfi Kinga alpolgármester a beiratkozási folyamat indulásakor határozottan kérte a tanintézmények vezetőit, hogy ne csupán az egyes iskolák érdekeit, hanem a város egészét vegyék figyelembe. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a népszerűbb iskolák ne vegyenek fel több diákot a megengedett maximális létszámnál, és minden intézmény vállaljon szerepet a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásában is. Bár az iskolaigazgatók ígéretet tettek az együttműködésre, nem titkolták, hogy idén is kialakulhatnak konfliktusok a beiratkozás kapcsán. Éppen ezért kérik az érintett szülők megértését is, hisz helyi szinten nincs lehetőség az országos rendeletek megváltoztatására. Ezt erősítette meg Demeter Levente főtanfelügyelő is: a népszerű központi iskolák – Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, Tamási Áron Gimnázium, Benedek Elek Középiskola – esetében egyszerűen nincs, amivel indokolni az osztálylétszám növelését, hiszen nincs körzetük. Osztályonként legfeljebb 3 főt vehetnek fel pluszban, de azt is csak a beiratkozás utolsó szakaszában, és csakis központi engedéllyel.

Körzetek, tagozatok és alternatív lehetőségek
Székelyudvarhelyen majdnem minden lakótelepi iskola túljelentkezésre számíthat, ha a telefonos előegyeztetésekből indulunk ki. Két-két osztályt indít a Bethlen lakótelepen található két iskola és a Tábor negyedi Orbán Balázs is, de van, ahol az 50-et is meghaladta pénteken az időpontot kérők száma.
Egyedül a Móra Ferenc Általános Iskolának van lehetősége szükség esetén még egy osztályt kérni, ugyanis csak ez az intézmény rendelkezik ehhez elegendő térrel. Az igazgatók elmondták, hogy viszonylag alacsony az ideiglenes tartózkodási engedéllyel beíratott gyerekek száma, tanítványaik többsége valóban az iskola körzetéhez tartozó városrészekben lakik. A városban még a Tompa László Általános Iskola rendelkezik körzettel, itt két előkészítőt indítanak, fél osztály pedig a Budvár negyedi épületben várja a kicsiket.
A Benedek Elek Középiskolában indul a város egyetlen alternatív módszerrel oktató osztálya, a Step by Step osztályba való iratkozáskor előnyt jelent, ha a gyermek Step by Step óvodai csoportba járt. A Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola korábban már megtartotta az alkalmasság felmérését az érdeklődő gyerekeknek, a zeneosztályba jelentkezők közül 24-nek, a képzőművészeti osztályba jelentkezők közül 33-nak ajánlják, hogy hozzájuk iratkozzanak. A székelyudvarhelyi gyerekek közül „elvisz” még néhányat az egyetlen környékbeli Waldorf-osztály is, amely a felsőboldogfalvi Fülöp Áron Általános Iskola részeként, a városhoz közeli Székelylengyelfalván indul.
A polgármesteri hivatal udvarhely.ro címen elérhető honlapján táblázatban összesítette az induló osztályok számát, ebben az előkészítőt oktató tanítók neve is szerepel.

Művészeti és Step by Step osztályok Gyergyószentmiklóson
A gyergyószentmiklósi iskolák mindegyike a világhálón, valamint az óvodákba eljuttatott szórólapok segítségével ismerteti kínálatát az előkészítő osztályokba való beiratkozás kapcsán.
A Vaskertes Általános Iskolában egy hagyományos és egy művészeti osztályba várják a kisdiákokat; a művészeti osztályt választók képzőművészeti és zenei képzést kapnak egészen nyolcadik osztályig. Negyedik osztályig zongora, furulya és hegedű oktatása közül választhatnak a tanulók, ötödik osztálytól a kínálat cselló-, klarinét-, fuvola- és trombitaoktatással bővül. Emellett zeneelméletet, zenetörténelmet is tanulhatnak, kórusba és népdalcsoportba járhatnak. A képzőművészet iránt érdeklődők grafikai, festészeti és szobrászati alapismeretekkel gazdagodnak, valamint művészettörténelmet is tanulnak az iskolában.
A Fogarasy Mihály Általános Iskolában a két hagyományos osztály mellett egy Step by Step alternatív módszerrel működő is indul, mindegyik 22-es létszámmal. Mivel alternatív módszert alkalmazva csak ebben az iskolában oktatnak a városban, általában túljelentkezés szokott lenni.
– A rendelet, amely szabályozza a beiratkozást, a Step by Step osztályokra is érvényes, tehát elsősorban a körzetünkhöz tartozó diákok élveznek elsőbbséget. Amennyiben túljelentkezés lesz a körzetből, azok a tanulók kapnak elsőbbséget, akiknek a testvére nálunk jár Step by Step osztályba. A megmaradt helyekre matematikai számítással, véletlenszerűen dől el, hogy kik jutnak be – mondta el érdeklődésünkre Lázár Nóra igazgatóhelyettes.
Hozzátette: a jelentkezésre egy hónapjuk van a szülőknek, a beiratkozás sorrendje nem számít.
A Kós Károly Általános Iskolában egyetlen hagyományos osztály indul: a szülők, gyermekek bemutatkozó kisfilmből tájékozódhatnak az intézményről.

Szórványgondok Maroshévízen és Borszéken
Maroshévízen, a Kemény János Gimnáziumban egy előkészítő osztály indítását tervezik a következő tanévben. Annak ellenére, hogy csak hét óvodás gyermek van a 2015-ben születettek között, abban reménykednek, lesznek még beiratkozók azok közül is, akik nem vettek részt az óvodai oktatásban, így elérhetik a minimális tízes létszámot az osztály elindításához – tájékoztatta lapunkat Deme Gabriella igazgató.
Hozzátette: minden lehetséges módon – online szülői értekezlettel, helyi magyar nyelvű lapban megjelentetett információkkal, a templomban történő hirdetéssel – megszólították a magyar közösséget, de tény, hogy egyre nehezebb önálló, minimális létszámú magyar osztályt elindítani. A vegyes házasságokból született gyermekeket általában román óvodába íratják a szülők, így automatikusan iskolát is eszerint választanak számukra.
A környező falvakból – Salamásról és Galócásról – két évvel ezelőtt összesen három előkészítős gyermeket írattak a maroshévízi iskolába a szüleik, hiszen az említett településeken összevont magyar osztályok működnek, így többen vállalják a városba való beutazást azért, hogy különálló osztályba járhasson a gyermekük.
A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében épült meg és nyitotta meg kapuit 2019-ben a Napsugár óvoda, azzal a céllal, hogy növekedjen a magyar óvodába járó gyermekek száma a városban, akik később tanulmányaikat is magyar nyelven végzik. A napköziben az étkeztetést a magyar nemzetpolitikai államtitkárság finanszírozza, ez az elemiben is folytatódik: két osztály vesz részt jelenleg ebben a programban.
Borszéken ugyancsak egy magyar nyelvű előkészítő osztály indul évek óta a Zimmethausen Szakközépiskolában: a fürdővárosban legfennebb 12 előkészítős diák beiratkozására számítanak. A több középület felújítását is magába foglaló pályázat révén – amennyiben pozitívan bírálják el a projektet – új bútorzattal, felszerelésekkel gazdagodik az intézmény, az udvaron sportpálya és játszótér épülhet.

Változó érdeklődés Székelykeresztúron
Székelykeresztúron három iskolában várják mától a gyermekek jelentkezését az előkészítő osztályokba.
– A Petőfi Sándor Általános Iskola az egyetlen a kisvárosban, amely két magyar nyelvű, hagyományos oktatási rendszerben indít előkészítő osztályt. Az egyik az iskola főépületében, a másik a timafalvi épületben indul majd, ugyanakkor a városban, ha nagyon kis létszámmal is, de a Petőfi Sándor Általános Iskolában működik az egyetlen román tagozat, összevont osztályokkal, ide is várják a jelentkezőket – tudtuk meg Simó Ildikótól, a tanintézmény vezetőjétől.
Mint mondta, az osztályok 22-es létszámmal indulnak, kivétel a román tagozat.
– Körzet a városban nincs, lévén, hogy egyetlen általános iskola vagyunk Keresztúron, igaz, elemi osztályokba beiskoláznak a gimnáziumok is, ezért a város egész területéről várjuk a gyermekek jelentkezését – fogalmazott az intézményvezető. Az igazgató hozzátette, az elmúlt években nem volt túljelentkezés, általában a megengedett osztálylétszámok környékén mozogtak a leadott kérések, így el tudták fogadni mindenkinek a dossziéját, aki hozzájuk jelentkezett.
– Abban az esetben, ha mégis volt túljelentkezés az egyik épületben induló osztályra, akkor általában sikerült megbeszélni a szülőkkel, hogy átírassák a gyermekek egy részét a másik osztályba. Úgy érzem, hogy egyensúlyban van a dolog, szép számban van jelentkezőnk, de nagy túljelentkezés nincsen, mert városszinten körülbelül annyi a gyerek, ahány osztály indul – mondta Simó Ildikó.
A Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban egy előkészítő osztály indul. A szabályoknak megfelelően igyekeznek eleget tenni a 22-es létszámnak, bár az érdeklődés jóval meghaladja ezt a számot – tudtuk meg Lakatos Sándor aligazgatótól.
Mivel az intézményben hivatásgondozó, vallási oktatás zajlik, ezért a nem körzetes iskolák táborához tartozik, a jelentkezőket a város egész területéről és a környező településekről is várják. Az aligazgató ugyanakkor elmondta, iskolán belül egyelőre nincs saját kritériumrendszer a jelentkezések elbírálásában, viszont tervezik ennek bevezetését a jövőben.
A székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban városszinten egyedüliként, alternatív oktatási rendszerben, Step by Step módszer alkalmazásával indul egy előkészítő osztály. Itt is igyekeznek tartani a 22-es létszámot, bár az előző évfolyamon 29 diák tanul. Érdeklődésünkre Sipos Mária titkárnő elmondta, náluk a jelentkezések során figyelembe veszik a körzeti leosztásokat, előnyt élveznek azok a gyermekek, akiknek lakhelyük az iskola körzetében van. Mint mondta, az elbírálás során pontozzák a jelentkezőket, így pontot ér, ha szeptember 1-je előtt betölti a 6. életévét a gyermek, ha az oktatási intézmény alárendeltségébe tartozó két napközi otthon valamelyikében járt, de az is meghatározott pontszámot ér, ha nagyobb testvére már az iskolában tanul. Azonos pontszám esetén a lakhely és az iskola közötti távolság dönti el a kérdést.

HN-összefoglaló

Tudósítottak: Asztalos Ágnes, Boncina-Székely Szidónia, Hadnagy Éva, Pál Bíborka