Elérhető uniós támogatások

Még nem késtek el a gazdák. November végéig kérhetnek támogatást

Augusztus 27-től november 26-ig kérhetnek európai uniós támogatást az Országos Vidékfejlesztési Alap beszállítói és a kiszolgálói láncok fejlesztésére kiírt programjától (16.4-es alintézkedés).

Egészen november 26-ig van lehetősége a gazdáknak európai uniós támogatásra pályázni az Országos Vidékfejlesztési Alap beszállítói és a kiszolgálói láncok fejlesztésére kiírt programjától (16.4-es alintézkedés). A támogatási program célja, hogy elősegítse a helyi piaci szereplők közötti együttműködést a termékek rövid ellátási láncokon keresztül történő értékesítése céljából.
Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak a helyi gazdaságok, az általuk készített helyi termékek, amelyeknek köszönhetően a tudatos vásárlás és a minőségi élelmiszerek beszerzése és fogyasztása a mindennapok részévé válhat. A helyi termékek megvásárlásával egyrészt jelentősen rövidítünk az értékesítési láncon, másrészt segítjük a vidéki termelők gyors piacra jutását. Így alakul ki az úgynevezett rövid ellátási lánc, melynek lényege, hogy közvetlenül a termelőtől – vagy minimális köztes szereplő bevonásával – jutunk hozzá a minőségi élelmiszerekhez, így hazai, friss, ízletes és megbízható forrásból származó termékeket vásárolhatunk a család asztalára.
A támogatási program nemcsak a gazdálkodók, feldolgozók, kiskereskedők, éttermek, szállodák és más vidéki szálláshelyek közötti együttműködés célozza meg, hanem a kormányzati szervezetekkel és állami hatóságokkal való partnerséget is magába foglalja.
Fő célja, hogy támogatást nyújtson a rövid ellátási lánc szereplőinek az együttműködési költségek fedezésére, tárgyi és nem anyagi természetű beruházásokhoz, valamint a promóciós tevékenységek finanszírozásához.

A kedvezményezettek

Pályázhatnak olyan partnerségek, amelynek tagjai a gazdálkodók, mikro- és kisvállalkozások, nonprofit civil szervezetek, hatóságok, tanintézmények, egészségügyi, valamint szabadidős és közétkeztetési egységek kategóriájába tartoznak, nem utolsósorban pedig a partnerségnek tagja kell legyen egy gazdálkodó, a mezőgazdasági vagy gyümölcstermelő ágazatban működő termelői csoport, szervezet vagy szövetkezet.

Elszámolható költségek

A kért támogatás összegének összhangban kell lennie a projekt összetettségével, a forgalomba hozott termékek mennyiségével és a megvalósítás után, az általa generált hozzáadott értékkel.
Támogatást lehet igényelni a tanulmány vagy üzleti terv megírásának költségeire, amely magában foglalja a projekthez kapcsolódó tanulmányok és marketingtervek kidolgozását, beleértve a piacelemzést és a marketingkoncepciót.
Elszámolható költségnek számít a koordinátor és a partnerek szállítási és tartózkodási költségei (napidíj), a partnerség tevékenységével összefüggésben, az országos jogszabályoknak megfelelően, az alkalmazási költség, a gyűléstermek vagy székház bérlésével kapcsolatos kiadások, illetve az együttműködés fejlesztéséhez szükséges informatikai eszközök és egyéb eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások. A projekt népszerűsítésének bizonyos költségeire, tanácsadási és projektmenedzsment költségeire is támogatást lehet igényelni.
Bizonyos költségeket ellenben nem lehet elszámolni, ilyen például a használt eszközök és berendezések vásárlása, a finanszírozási szerződés aláírása előtt felmerült költségek, személyes használatra és személyszállításra szolgáló közlekedési eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek, de a lakások és irodák – a termelési tevékenységhez nem kapcsolódó helyiségek – építése vagy korszerűsítése sem. Kettős finanszírozású beruházások sem nyújthatók be, amelyek ugyanazon elszámolható költségeket célozzák, nem támogatott lízing esetén a lízinghez kapcsolódó egyéb költségek, mint például a kamat refinanszírozási költségei, biztosítási költségek, épületek vásárlása és nemzetközi vásárokon való promócióval vagy részvétellel kapcsolatos költségek sem.
A pályázónak szükséges minimum tíz pontot elérnie ahhoz, hogy érvényesnek tekintsék a támogatási kérését. A pontozásnál figyelembe veszik az együttműködés reprezentativitásának elvét, illetve az érintett partnerek számát, a megfelelő partnerségi struktúra-, a hozzáadott értékek-, valamint a helyi piacok elvét, amelynek lényege, hogy minél kisebb földrajzi távolság legyen a termelés és az értékesítési hely között. Nem utolsósorban pedig figyelembe veszik a pontozásnál a finanszírozáshoz való hozzáférés elvét abban az értelemben, hogy elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akik nem részesültek 16.4/16.4a, vagy 19.2-es vidékfejlesztési támogatásban a 2014–2020 időszakban.

HN-információ