Betegek világnapja Csíksomlyón: betegség mint Isten látogatása

Hargita Népe

A betegek világnapját üli pénteken a katolikus egyház. A csíksomlyói kegytemplomban ünnepi szentmisén imádkoztak a betegekért és kiszolgáltatták a betegek szentségét. Tamás József, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke prédikációjában kiemelte: a hívő ember a betegséget Isten látogatásaként éli meg, amely testileg-lelkileg átalakíthat.

Szent II. János Pál pápa 1992-ben kiadott rendelete alapján az első lourdes-i Szűzanya-jelenés évfordulóján a betegek világnapját üli a katolikus egyház. A világnap célja, hogy „Isten népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.”

Pénteken délelőtt ünnepi szentmisén imádkoztak a betegekért a csíksomlyói kegytemplomban.

A szentmise elején Tamás József nyugalmazott segédpüspök meghintette szenteltvízzel a jelenlévőket, ezzel is emlékeztetve őket a keresztség szentségének ajándékaira. Prédikációjában emlékeztetett: a szentatya harminc évvel ezelőtt többek között azért is rendelte február 11-ét a betegek világnapjává, mert a Szűzanyát a betegek gyógyítójaként is tiszteli egyházunk, másrészt 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Bernadettnek a franciaországi Lourdes-ban. Azóta azon a helyen betegek ezrei gyógyultak meg testileg és lelkileg. Rámutatott arra is, hogy Szent II. János Pál pápa kifejezett kérése volt az is, hogy ezen a napon szolgáltassák ki a betegek szentségét az idős és beteg emberek számára, hogy ezáltal is átéljék a Jézus Krisztus által rendelt szentség erejét és hatását.

Keresztény hitünk mélységéről és minőségéről az beszél, ha úgy gondolkodunk a betegségről, az öregségről, ahogy a Szentírás tanítja, és hogyha a betegeinket úgy gondozzuk, ápoljuk, ahogyan Isten elvárja tőlünk, az ő gyermekeitől – mondta a nyugalmazott segédpüspök. Megjegyezte: gyakran szembetaláljuk magunkat a betegséggel, amely a Szentírás szerint sok más egyébbel együtt a bűnbeesés következménye, ezért hozzátartozik az életünkhöz.

Istennek a látogatásaként fogja fel a hívő ember a szenvedést, a betegséget, az időskort. Istennek a nálunk tett látogatása olyan eszköz tud lenni, amely formál és sokszor egészen átalakít bennünket. Hány és hány ember éppen az ő betegségének, az ő szenvedésének köszönheti azt, hogy újra visszatalált a Jóistenhez, hogy újra életének középpontjába a Jóisten került – mondta Tamás József. Példaként említette Assisi Szent Ferencet, aki könnyelmű élete elején, súlyos betegség kapcsán gondolkodott el életének célján, és a betegség a Jóistenhez kapcsolta őt. A nyugalmazott segédpüspök azt is kiemelte: ugyancsak hitünk milyenségéről vall az is, ahogyan elfogadjuk Isten látogatását, és ahogyan gondozzuk betegeinket. Hangsúlyozta: a betegek ápolása a szeretet gyakorló tere, és a hívő ember visszautasítja a liberális világ álláspontját, amely előtérbe helyezi az eutanáziát. Végül arra is figyelmeztetett, hogy a betegek lelki igényeinek kielégítése is fontos, illetve azt is hangsúlyozta, hogy a betegek Istennek ajánlott imájuk és szenvedéseik által értékes tagjai társadalmunknak.

A szentmise végén Tamás József nyugalmazott segédpüspök és a jelen lévő plébánosok kiszolgáltatták a betegek szentségét.