A csíkszeredai karról objektíven és szubjektíven

A Sapi Népe utolsó lapszámában egy kis objektív és szubjektív ismertetővel készültünk olvasóink számára. A szubjektíven elmondott történetekbe jelenlegi, vagy egykor a Sapientia kötelékében tanuló és szakmájukban sikeresen elhelyezkedett emberek avatnak be.

Lőrincz Annamária, a Gazdasági tanszék, Rédai Botond, a Társadalomtudományok tanszék, Veres Tímea, a Humántudományok tanszék, illetve Papp Andrea, a Mérnöki tanszék részéről osztják meg személyes tapasztalataikat.

Humántudományok Tanszék

A Humántudományok Tanszék keretén belül két alapképzési szak működik egyetemünkön: a Román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom, valamint a Világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom szak, amelyekre a 2021/2022-es tanévre 16 tandíjmentes és 14 költség-hozzájárulásos helyet hirdetnek. Mindkét képzés időtartamát és formáját tekintve 3 éves nappali képzés. Valamely alapképzés sikeres elvégzése után a hallgatók folytathatják tanulmányaikat a Fordító és tolmács 2 éves nappali mesterképzés keretén belül, ahol 12 tandíjmentes és 4 költség-hozzájárulásos helyre lehet pályázni.

Társadalomtudományi Tanszék

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán működő Társadalomtudományi Tanszéket három különböző szak alkotja: a Kommunikáció és PR szak, amely szintén 3 éves nappali képzésként működik, a következő tanévre 16 tandíjmentes és 34 költség-hozzájárulásos hellyel indul. A Kommunikáció és PR szak mellett működnek még Humánerőforrás és Szociológia szakok is, amelyek egyaránt 10 tandíjmentes és 15 költség-hozzájárulásos helyet hirdetnek. Hasonlóan 3 éves nappali képzésként működnek. Az egyetemen működő 5 mesterképzés egyike lehetőséget biztosít a társadalomtudomány szakterületén végzett hallgatóknak a továbbtanulásra. A Kommunikáció és közkapcsolatok mesterképzés a következő tanévben 24 tandíjmentes és 26 költség-hozzájárulásos helyet hirdet. Az alapképzéssel ellentétben ez  2 éves  nappali képzés.

Mérnöki tudományok Tanszék

A mérnöki tudományok szakterülete két tanszékre oszlik: a Biomérnöki, valamint az Élelmiszertudományi Tanszékekre, amelyek keretein belül 3 mérnöki szak működik. Ezek mindegyike 4 éves nappali képzésként végezhető el. Az Élelmiszeripari mérnök szakon 22 tandíjmentes és 18 költség-hozzájárulásos helyre várják a diákokat, míg a Génsebészet szak 21 tandíjmentes és 4 költség-hozzájárulásos hellyel indít. A Turisztikai mérnök-menedzser szakon 16 tandíjmentes és 14 költség-hozzájárulásos helyre jelentkezhetnek az érdeklődők. Ezen a tudományterületen is lehetőség van a Csíkszeredai Karon a továbbtanulásra, a Fenntartható biotechnológiák mesterképzésen a 2021/2022-es tanévben a helyek száma: 10 tandíjmentes és 10 költség-hozzájárulásos.

Gazdaságtudományi Tanszék

A gazdasági tudományok szakterülete  a következő tanévben is széles szakkínálattal várja a hallgatókat. 5 szak közül választhatnak azok, akik ezen a tudományterületen szeretnének tanulni. Az Általános közgazdaság és Gazdasági informatika szakok 20-20 tandíjmentes és 10-10 költség-hozzájárulásos helyet kínálnak. Az Agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak esetében a felvételi jelentkezés a Közgazdaság képzési ágra történik, az erre való szakosodás az első év végén van, itt szintén 20 tandíjmentes és 10 költség-hozzájárulásos helyet biztosítanak. A A Könyvelés és gazdálkodási informatika szak 25 tandíjmentes és 22 költség-hozzájárulásos helyet hirdet. Az ötödik szak, a Marketing pedig 15 tandíjmentes és 15 költség-hozzájárulásos hellyel indul. A Gazdaságtudományi Tanszék mindegyik szakot 3 éves nappali képzésként működteti. Ezen a tudományterületen két mesterképzés közül is választhatnak a végzettek: A Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy mesterképzés 20 tandíjmentes és 10 költség-hozzájárulásos hellyel indul. A Vezetés és szervezés mesterképzésen a helyek száma ugyancsak 20 tandíjmentes és 10 költség-hozzájárulásos összeállításban érhető el. Mindkét mesterképzés két éves nappali képzésként működik.

Lőrincz Annamária, Gazdaságtudományok tanszék:

Akárhova pillantunk, hamar megtaláljuk a gazdasági vonatkozásokat: reklámhirdetések a közösségi oldalakon, vagy a világjárvány következtében zajló gazdasági recesszió.

Mindig a reál tárgyak álltak hozzám közelebb, így meglepő, hogy 4 éve mégis társadalomtudomány mellett döntöttem, befejeztem az Általános közgazdaságtant és elsőéves pénzügy mesterszakosként folytattam. A közgazdaságtan matematizálhatósága, a gazdasági jelenségek, ok-okozati összefüggések vizsgálata miatt választottam ezt a területet. De nem csupán matematikát tanulunk, a gazdasági tárgyak képezik a fővonalat, mikró- és makróökonómia, menedzsment, marketing, könyvvitel, pénzügy, statisztika, informatika stb. , szaktól függően nagyobb hangsúlyt fektetve az egyes tárgyakra. A mesteri képzésen tovább specializálódva kimondottan az adott szakra kerül a hangsúly, esetemben a pénzügyekre.

Az egyetemi évek lehetőségek tárházát nyitják meg, legyen szó szakmai fejlődésről, vagy kapcsolatépítésről. A tudományos tevékenységek során együttműködünk az egyetem oktatóival, elmerülünk gazdasági kutatási kérdésekben, melyeket a TDK-n  be is mutathatunk. Emellett az esettanulmány-versenyeket emelném ki, Enigma csapatunkkal részt is vehettem ezeken. Multinacionális nagyvállalati vezetőkkel ismerkedhetünk meg és állásajánlatokhoz juthatunk. Az Erasmus+ hallgatói mobilitási programon belül tanulmányi és szakmai gyakorlatra pályázhatunk. Én Budapesten voltam szakmai gyakorlaton, élménydús és szakmailag tartalmas időszak volt. Az egyetem megteremti a fejlődési lehetőséget. A mi dolgunk, kedves jövendőbeli Sapientiás hallgató, hogy éljünk vele.

Neked ajánlom a gazdasági képzéseket, ha megvan a kellő kíváncsiságod, meg akarod érteni a gazdasági folyamatokat. Az észlelt jelenségek miértje után kutatsz. Hogyan lehet Mark Zuckerberg milliárdos, ha mi ingyen használjuk a Facebook­ot? Miért is értékes a pénznek nevezett semmiből teremtett papírdarab?. Miért nem teremtünk belőle végtelen sokat, hogy mindenki bővelkedjen benne? Ezekre és még rengeteg társadalmi, gazdasági összefüggésre kaphatsz választ, ha a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának gazdasági szakjait választod.

Rédai Botond, Társadalomtudományok tanszék

„Az elmúlt 300 napban egyértelműen bebizonyosodott, hogy az iparág, a közös irányelvek, a márkák, a fogyasztók és az influenszerek kölcsönösen függenek egymástól. A pr szakember az egyedüli, aki kellően képzett és rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy azonosítani és értelmezni tudja ezeket a kapcsolatokat, valamint megoldásokat javasoljon az összetett kommunikációs kihívásokra.” (Borremans-, a Nemzetközi Public Relations Szövetség elnöke) Valóban ennyire fontos a PR? Most tán, arra számítotok, az idézet kapcsán ódákat zengek erről a foglalkozási ágazatról, meggyőzve titeket, hogy érdemes erre a pályára állni. Hiteles lennék? Természetesen nem…és íme, máris PR-kedtem. Amikor az újságírást odébb téve kommunikációs pályára adtam a fejemet, és céget alapítottam, sokan kérdezték, hogy mi is az, amivel foglalkozom. Bevallom, tízből nyolc nem is tudta, milyen állat ez a PR, eszik-e vagy isszák. Volt, akinek hiába is magyaráztam, hiszen a végén úgy is azt kérdezte, marketing? Ti vajon tudjátok mi a PR?

Emlékeztek a napokban is zajló foci EB alatt nagy port kavaró Cristiano Ronaldo Coca Cola-s esetére? Több PR és marketing szakember is kielemezte. Ronaldo egy budapesti sajtótájékoztatón arrább tette az előtte levő üdítőt, , egy üveg vizet vett kézbe, kimondta, víz, egyértelműsítve, mit gondol a Cola-ról. Nos, ha csak odébb teszi a kólát, megmutatja a vizet és iszik belőle, az PR. Ha kimondja, igyatok vizet, már marketing. Ha pedig hozzáteszi, igyatok vizet, hisz sokkal egészségesebb, „sales”. Mi, kommunikációs szakemberek, értjük, tudatosan alkalmazzuk ezeket a folyamatokat, tudjuk, mikor, melyiket kell használnunk, hogy elérjük a kívánt eredményt. Ugye, milyen vagány?

Hiszitek vagy nem, a szakmának abban is látom szépségét , hogy Székelyföldön úttörők vagyunk. A Sapientiával közösen nekünk kell megalapoznunk  azt a szakmai elismerést, melyben Nyugaton már egy ideje részesülnek a PR-esek. Tartsatok velünk, vegyük be együtt ezt a várat!

Veres Tímea, Humántudományok Tanszék:

Az „igazi” egyetememet én akkortájt végeztem, amikor Csíkban elindult a Sapientia, és a kolozsvári BBTE-n szocializálódott, vidékről nagyvárosba költözők akkori minden gőgjével együtt mondtuk, hogy pfuj, ugyan miért.  Tévedésünk/EM első jeleire már akkor fel kellett volna figyelnem, amikor különféle okokból Kolozsvárról hazaköltöző barátaink Sapis diákok lettek és erre soha nem panaszkodtak. De hát soha nem figyelünk oda a korai jelekre.

Közben teltek az évek és az akadémiai élet egyre messzebb került tőlem, ahogy a nagyváros is, és Kolozsvár minden fénye a nosztalgia csalóka nagyítója alá került. Sepsiszentgyörgyre költöztem, munkahelyet váltottam és gyerekeim lettek. Ebben a kispolgári kavalkádban született meg bennem először a gondolat, hogy tanár szeretnék lenni, tanítani kívánok, és mindezt a rommá szidott állami közoktatásban szeretném tenni. Viszont nincs pedagógiavégzettségem, és úgy tűnik, az eredeti végzettségemmel nem is szerezhetek. Ezt a felháborító gondolatot dédelgettem magamban nyarakon keresztül, a nyári szünetek lazaságán felbuzdulva, míg végül úgy döntöttem, hogy ha nem lehet így, majd lesz úgy, és nekivágok az alapképzésnek (életemben negyedjére), hogy majd végül egy pedadiplomát is szerezzek.

Nem tagadom, a csíki Sapientia román-angol szakára kényelmi okokból esett a választásom, azzal biztatva magam, hogy mindkét nyelven folyékonyan beszélek, angolból még az irodalomtudásom sem elhanyagolható, Csíkszereda elég közel van Sepsiszentgyörgyhöz, úgysem nézi senki a hiányzásokat, és majd lesz valahogy.

Újabb tévedés, viszont ez a tévedés az egyetem egyik legnagyszerűbb tulajdonságának is bizonyult. Nemhogy folyamatosan követik a hiányzásokat , de minden óra pontosan meg van tartva, az oktatók felkészültek, a házi feladatok bőségesek, a felvételin interjú van, tantárgyból akad bőven, az elmaradt órákat pótolják, és úgy általában, messze szervezettebb és figyelmesebb az egész kar rendszere, mint amit eddig, az előző három alapszakomnál tapasztaltam.

Csíkszereda soha nem lesz méltó kihívója egy évszázados egyetemi központnak, ezt értelmetlen lenne számonkérni rajta, s így különösebben tárgyalni sem érdemes. Ha egyetemválasztáskor ez a legfontosabb szempont, akkor sok újdonsággal a továbbiakban nem szolgálhatok. Ha viszont ebben az egy szempontban kompromisszumra tudsz magaddal jutni, akkor ne legyintsd le ezt a lehetőséget. Az oktatók és a kisegítő személyzet hozzáférhetősége, a tananyag sokszínűsége, a hallgatókra való odafigyelés, az online és gyors ügyintézés, a bentlakás elérhetősége, a könyvtár közelsége, a nemrég felújított épület, és az extrakurrikuláris lehetőségek gazdagsága olyan módon segítik azt, aki szeret és akar tanulni, amilyet nagy, állami egyetemeken is ritkán lehet megkapni.

Mi történik, hát, a román-angol szakon? Irodalom és nyelvtan, orrvérzésig, mindkét nyelvből, angolból valamivel több, plusz peda és magyarságtörténelem, utóbbi mindenkinek kötelező. Ha teljesen átlagosan szerencsés vagy, és nincs világjárvány, akkor nincs egyéb dolgod, mint bulizni és olvasni, a mennyiséget általad választott arányban meghatározva.  Időnként vannak unalmas fejezetek és előadók is, de az vesse rájuk az első követ… A rendszerszintű, átfogó történelmi és irodalmi áttekintések, a korszakok és kontextusok megismerése, az elmélet és gyakorlat egészséges keveredése, az érthetetlen meghatározásoktól a letehetetlen olvasmányokig. Sok az önálló feladat, az értékelési kritériumok többnyire világosak és tudottak, a tesztekre kiértékelő jár, és az oktatók legtöbb 24 órán belül válaszolnak bármilyen megkeresésre, inkluzív tananyag, házi olvasmány, kiegészítő szakirodalom és útbaigazítás rendelkezésre bocsátásában. A pedagógiaképzés talán remekebb, mint, amiket barátaim mesélnek egyéb egyetemekről. Nem kimerítő, tehát arra ne számíts, hogy minden hájjal megkent, rutinos tanár leszel a három év végén, de hát erre nem számítasz egyébként sem, úgyhogy inkább szakíts le minden gyümölcsöt, amit az egyetem kínál, mert kínál bőven.

Nehéz lenne ezt továbbragozni, mert lassan elérek a hiteltelenség határához. Mint minden emberek által működtetett rendszerbe, itt is csúszik homokszem a fogaskerekek közé, találkozhatsz kifogásolható működésmódokkal, lesznek kekeckedő és nagyvonalú oktatóid, jó fej és undok osztálytársaid, könnyű és nehéz tárgyaid. De mindezek az összképen nem változtatnak. A Sapientia Csíki Karának, legalábbis, a román-angol szakja minden lehetőséget felkínál, hogy tanulj, fejlődj, utazz, próbálkozz, kíváncsiskodj, vitatkozz, olvass, elfogadj és megkérdőjelezz. Egy nem egyetemi központban ennél többet nem is nagyon adhat egy felsőoktatási intézmény.

Papp Andrea, Mérnöki Tanszék

A Sapientián anyanyelveden, magyarul tanulhatsz. Minőségi oktatásban részesülhetsz. Több díjmentes hellyel tud szolgálni számotokra egyetemünk, de a tandíjak sem megfizethetetlenek, baráti áron tanulhattok tovább érettségi után. A Sapientia szakok kínálatában sem szűkölködik. Egyetemünkön mindenki megtalálhatja a számára ideális továbbtanulási lehetőséget.

Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy bemutathassam az érdeklődőknek a mérnöki szakokat. A mérnöki szakok első hallásra talán nem túl kecsegtetőek. Először mindenkinek a matematika, fizika és kémia ugrik be. Ezek a sztereotípiák mindenki retinájába belevésődtek, erre a Sapientia PR csapata egy szemléltető videót állított össze, ajánlom mindenki figyelmébe. Ebből kifolyólag, én inkább saját tapasztalataimat szeretném megosztani veletek, mint másodévet végző mérnökis, pontosabban génszebészet szakon lévő hallgató. Személy szerint orvosi egyetemre készültem érettségi után. Sajnos vagy sem, nem jött össze, de ennek köszönhetően Csíkszeredában megismertem egy székelyföldi egyetemet,  melyet a magyar állam támogat. Ezáltal mi magyarok,  a fent említett kiváltságokban részesülünk. A már végzett Sapientiás hallgatók csak jókat mondtak az egyetemről: barátságos közeg, kedves tanárok, akik bármiben is segítenek hallgatóiknak stb.. Én mint szkeptikus, úgy álltam hozzá, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. De mikor először betettem a lábam a Sapira a felsoroltakat mind megtapasztaltam.

Nekünk az első év még a covid előtt kezdődött. Így volt lehetőségünk megtapasztalni a “Sapisnak lenni jó” érzést. Mert igenis, Sapisnak lenni jó!

Az egyetem belső tere 2019 szeptembere óta, mert én csak azóta tudok nyilatkozni, óriási változásokon esett át. A laborokról nem is beszélve. Számomra ez volt a legjobb. Eddig is felszereltek voltak a laborok, de most sokkal több laborral gyarapodtunk.

Beszéljünk a tanárokról is egy kicsit… sok fiatal, talpraesett tanárunk van, a laborgyakorlatokat általában a doktoranduszok tartják, nagyon kedves mindenki, segítőkészek, bármilyen kérdősünk volt és van, a legjobb tudásuk szerint válaszolnak. Nem kell félni, hogy hülyének tartanának, hiszen azért vagyunk az egyetemen, hogy minél több dolgot megtanuljunk. Nekem például nem volt semmi alapom, annyi amennyit az orvosira tanultam, mert én, sok más szaktársammal ellentétben társadalomtudományokról jöttem, nehéz felzárkózni, tény, de nem lehetetlen.

Sapientiásnak, és azon belül mérnökhallgatónak lenni az egyik legjobb dolog, ami történhetett velem. A Sapinak köszönhetően megismertem Csíkszeredát, az egyetem által meg sok-sok új baráttal gazdagodtam. Mindenkinek, aki érzi a természettudományok iránti vonzalmat, csak ajánlani tudom az EMTE Csíkszeredai Karát, azon belül a mérnöki szakokat,  melyek jövőtől újra bővülnek. A génsebészet, élelmiszeripar mérnök és turisztikai mérnök-menedzser mellett lesz környezetmérnöki-informatikus szakunk is. Így minden,  ami szemnek-szájnak ingere, fellelhető. Bátran ajánlom mindenkinek. Nézzetek szét a Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karának honlapján, ott még több információt találtok.

Sapi Népe összeállítás

: