Versképek: kortárs magyar versillusztrációk tárlata Székelyudvarhelyen

Magyar Költészet Napja Alkalmából a bukaresti Magyar Kulturális Intézet és a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet, valamint a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház, bemutatja kortárs magyar gyermekvers illusztrációkat tartalmazó Versképek című kiállítását.

A bukaresti és a sepsiszentgyörgyi magyar kulturális intézetekkel együttműködve szervez kiállítást a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház kortárs magyar gyermekvers illusztrációkból. A Versképek című tárlat házigazdája Elekes Gyula, a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatója. A kiállítást megnyitja: Szebeni Zsuzsanna, az MKI Sepsiszentgyörgy vezetője. Közreműködik zongorán Pázsint Tímea, a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola XII. osztályos tanulója, felkészítő tanára Ferencz Zsuzsanna.

A szervezők hangsúlyozzák: „Napjainkban kiemelt szerep jut a gyermekkultúrának, a gyerek- és ifjúsági irodalom, a gyerekkönyvkiadás a világ számtalan országában virágkorát éli. A bukaresti és sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet, ezt a nemes hagyományt mutatja be a Magyar Költészet Napja Alkalmából”.

Mint írják közleményükben, „A magyar gyermekirodalom legendás időszakából és kortárs illusztrációkból készült válogatást mutatunk be e tárlat keretében az Székelyudvarhelyi Művelődési Házban. A mintegy félszáz művész alkotását bemutató tárlat reprezentatív képet nyújt a mai magyar gyermekkönyv-illusztráció sokszínűségéről, a lírai szimbolizmustól a groteszk rajzig.”

Révész Emese, a kiállítás kurátora így fogalmaz:

„Mennyiben más a versillusztráció, mint a prózai művek illusztrációja? A versek több teret, több szabadságot engednek a képeknek. Nemcsak fizikai, hanem gondolati értelemben is, hiszen a versek hasonlatokban, metaforákban gazdag kifejezésmódjára könnyedén rá tudnak csatlakozni a képalkotók. Ami a versben rím, ritmus, zeneiség, az a képeken szín- és vonalkompozícióban ölt formát. A legkisebbeknek szánt lapozókban még szóról szóra magyarázzák az illusztrációk a versek képi hasonlatait, a nagyobb olvasó-nézőknek szánt kötetekben önálló képi szimbólum vagy önelvű képi világ kerül a szövegek mellé.

A modern magyar gyermekköltészet és gyerekkönyv-illusztráció kezdetei egyaránt a 20. század második felében bontakoztak ki. Szimbolikus nyitányuk Weöres Sándor 1955-ben megjelent, Hincz Gyula által illusztrált Bóbita című kötete. A hazai könyvillusztráció nagy generációja (Kass János, Reich Károly, Hincz Gyula, Réber László, Würtz Ádám) után az ezredfordulón virágzott fel újra és lett világszínvonalú itthon a képeskönyv műfaja.

Kiállításunk az elmúlt másfél évtized legjobb versillusztrációiból válogat, külön figyelmet szentelve a klasszikus magyar költők és a kortárs magyar vers illusztrációinak. A képek stiláris sokszínűségében jól tükröződik a magyar gyermekkönyv-illusztráció gazdagsága. Éppúgy helye van benne a festőien kidolgozott képnek, mint a groteszk rajznak, a formai kísérletezésnek és az összetett szürreális formaalkotásnak. E kötetek legfőbb érdeme, hogy fiatal olvasó-nézőiket egyszerre vezetik be az irodalmi nyelv és a képzőművészeti kifejezés élvezetébe.”

*

A megnyitó az online térben látható, az érintett intézmények FB oldalán: szekelyudvarhely.muvelodasihaz, magyarintezetsepsi.

A tárlat 2021. április 9-től látogatható a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház nagytermében.