Várjuk a jelentkezőket! – Egyre közelebb a SICVLICVM-eszme és -plakett végső formájához

Simó Márton felvétele

Többszöri módosításokkal ugyan, de szépen alakul és egyre kifinomultabbá válik az agyagból tervezett székely ház plakett. Az Élő Székelyföld Egyesület alapelképzelése nyomán dolgoznak ezen a témán a civil szervezet aktivistái, valamint Gyöngyössy János mérnök, történeti grafikus, Kelemen Albert művészettörténész, képzőművész és Józsa László fazekasmester. Jelen pillanatban várjuk a jelentkezőket, akik be kívánnak állni az általunk létrehozandó „klubba”.

Számos fórumon elhangzott, ma is elhangzik, hogy a Székelyföldön lévő népi épített örökségnek nincsen becsülete, napról napra fogynak az értékei, illetéktelenek hordják szét darabokban a maradványait, és ami még fellelhető, az is folyamatosan apad vagy „átalakul”. Annyira megváltozott a településkép Udvarhelyszéken, hogy már-már idegennek érezheti magát benne a hazatérő. A helyben élő talán nem is észleli annyira a változásokat, esetleg arra is képes, hogy fejlődésként értelmezze a pusztítást.

Elkészültek az első példányok Józsa László fazekasmester műhelyében

A SICVLICVM-plakettel – amint azt korábban is írtuk – 1. az autentikus parasztházakat és bennvalókat; 2. a hagyományos forma- és anyaghasználat segítségével felújított és használatba helyezett élettereket; 3. az ilyen szellemben tervezett és kivitelezett új lakóházakat, gazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi objektumokat kívánjuk megjelölni.

A tulajdonosok – magánemberek, civil szervezetek, intézmények, közösségek – önként csatlakoznak ehhez a csoporthoz. Előfizetnek a SICVLICVM nevű szolgáltatási csomagra, amely tartalmaz: egy szabadtéren – külső falon, kapun – kihelyezhető plakettet, egy házismertetőt és internetes megjelenést egy gyűjtőhonlapon: www.aszekelyhaz.ro. Túl ezen – ha a tulajdonos vagy üzemeltető megírja röviden a háza történetét, azt fotókkal együtt – az alapinformációkat, fotókkal, rajzokkal együtt, elhelyezzük az Élő Székelyföld Egyesület internetes felületén is. Létrehozunk egy interaktív térképet, amelyen bejelöljük az Udvarhelyszéken található összes „partnerházat”. Ha igény van rá, Gyöngyössy kollégánk „címerlevelet”, „kutyabőrt” készít a házhoz, amely tulajdonképpen nem más, mint a szöveges ismertető kalligrafikus betűkkel, egyedi keretben és sajátos ismertetőjegyekkel elkészített változata. Ezt is elhelyezzük a honlapon, illetve – igénylés esetén – az eredetit elküldjük a megbízónak.

Józsa László az általa kiégetett plakettel – Farkas Antal felvétele

A szerződés előreláthatólag egy évig érvényes. Mivel nem szándékunk külső pályázati forrásokat bevonni, kénytelenek leszünk egy esztendő múltán is egy csekély hosszabbítási illetéket kérni. Menet közben ábrázoljuk a pozitív és a negatív előjelű változásokat egyaránt. Távlati célunk az, hogy sikerüljön feltérképezni a kategória minden ide kapcsolódó értékét, és ezzel párhuzamosan folytassunk állandó párbeszédet.

Jó lenne, ha minél többen „megkívánnák” az ilyen házakat. Jó lenne, ha minél többen felismernék ezt a fajta értéket, amely fontos része az identitásunknak.

Hogy ne romokat és lemészárolt régi házakat mutogassunk a gyermekeinknek – Simó Márton felvételei

A továbbiakban szakmai találkozókat, konferenciákat, képzéseket szervezünk a „klubtagoknak” és az ilyen jellegű építkezések kivitelezőinek.

Együtt erősebbek leszünk, sikerül értéket őriznünk és teremtenünk

Az udvarhelyszéki bejáratást követően Székelyföld más régióiba is átvisszük a kezdeményezést.

A házak ismertetőjegyeit, stílusát, anyaghasználatát három általunk kiválasztott jeles építész ellenőrzi. Ha ketten szavaznak egy bizonyos állapotról – hogy az objektum „az” vagy „nem az” –, akkor az épület megkapja a minősítést, illetve nem kapja meg. A SICVLICVM-minősítés utólagos elnyerésére bizonyos módosítások elvégzése után is van lehetőség, ha partnereink teljesítik az építészek ajánlásait.

Egyelőre tarifáink nincsenek. Adott a lehetőség, hogy különböző igényeknek és elvárásoknak tegyünk eleget: a plakett színe és alapanyaga változhat, szimbólumhasználata azonban így jól kiforrottnak tekinthető, hiszen több hónapon át tartott a grafikai elemek kialakítása és stílusos összehangolása. Már a legelső kerámiaváltozatból is készültek árnyalat-variációk. Kísérletezünk vörösréz, illetve más időtálló anyagok felhasználásával is.

Jelentkezéseket az aszekelyhaz@gmail.com villámpostacímen, illetve (+4) 0743-815149 telefonszámon fogadunk. A projektet több – legalább 10-15 – plakett egyazon időben történő kihelyezésével, médianyilvánosság mellett kívánjuk elindítani augusztus végén. A végleges indítási dátumot hamarosan közöljük.

Az Élő Székelyföld Egyesület közlése nyomán

HN-információ