„Úr s Király a föld felett”

Fotó: Erdélyi Ferencesek

A szentháromság vasárnapját követő csütörtökön a katolikus egyház Jézus Krisztus testének és vérének ünnepét üli. Ezen a napon megyénk számos településén úrnapi körmeneteket tartanak és több egyházközség búcsúját is ma ülik.

AXII. században nagyon elterjedt Berengar Tours-i kanonok tévtanítása az Eucharisztiáról: tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak jelképes jelenlétet vallott. Bár többször letette az igaz hitvallást, de ezt minden alkalommal visszavonta. Ebben a légkörben nagy jelentősége volt annak a magánkinyilatkoztatásnak, amelyben Szent Julianna Ágoston-rendi szerzetesnővér részesült. Az Üdvözítő azt a szándékát közölte vele, hogy a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön külön ünnepe legyen Krisztus Testének és Vérének. Ő ezt 21 év múlva mondta el lelkiatyjának, és csak 37 év múlva, 1246-ban ünnepelték meg először Úrnapját Lüttich városában. IV. Orbán pápa csak akkor rendelte el az ünnepet, amikor 1264 nyarán tudomására jutott, hogy Bolsenában egy pap kezében átváltoztatáskor az ostya vérezni kezdett. A korporálét megmutatták a szomszédos Orvietóban tartózkodó pápának, aki ekkor elrendelte az ünnepet. Hirtelen bekövetkezett halála miatt azonban a végleges rendelkezés csak 1312-ben készült el. Ennek ellenére A népi jámborság és a liturgia direktóriuma című instrukció az ünnep elrendelésének dátumát 1264-re teszi. Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet. Az utcák díszítése is az ünnepléshez tartozik.

Úrnapi búcsúk

Gyimesbükkben az egyházközség búcsúját ma délelőtt 11 órakor ülik.
Kászonimpéren a búcsús szentmise úrnapján 12 óra 30 perckor kezdődik. Szentbeszédet mond Kovács József kézdivásárhelyi segédlelkész.
Székelyudvarhelyen a kerület fogadalmi búcsúját úrnapján 11 órától tartják. A szabadtéri oltárt hagyományos módon a Márton Áron téren helyezik el. A főtéri körmenet miatt 8 és 14 óra között a következő utcákban kell forgalomkorlátozásra számítani:
– Kossuth Lajos utca,
– Városháza tér,
– Márton Áron tér,
– Vár utca (a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől),
– Petőfi Sándor utca (a városközpont felé haladó sávon).
Csíkdelnén az Úrkápolna búcsús szentmiséjét ma délután öt órától mutatják be.
Lázárfalva búcsúünnepét június 19-én, vasárnap 12 óra 30 perckor tartják.

HN-információ

 

: an accessible web community