Ünnepséggel ért véget az udvarhelyi tanácsülés

Dísztanácsülés díjátadóval. Fotó: Hodgyai István

Csütörtök délelőtt tartotta a székelyudvarhelyi önkormányzati testület a soros havi tanácsülését, amelyet a Díszpolgári és a Pro Urbe díjátadó ünnepség követett. A napirendi pontok zöme a költségvetés-kiigazításra és a fejlesztési stratégiára vonatkozott, ugyanakkor lehetőség adódott köszönetet mondani, illetve jutalmazni azokat, akik rengeteget tettek a város fejlődéséért. Az ünnepségen az udvarhelyi polgárok minden tagját szívesen látták.

A megszokottakhoz képest ezúttal nem kellett a hónap végéig várni, már augusztus 18-án megtartották a tanácsülést a polgármesteri hivatal Szent István termében. Az ülést huszonnyolc napirendi ponttal hívták össze, amit újabb három ponttal egészítettek ki. Egy napirendi pont pedig rögtön lekerült a tárgyalt témakörök listájáról. A tömegközlekedéssel kapcsolatos előterjesztett javaslatok megtárgyalását a rendkívüli tanácsülésre halasztották.

Még a napirendi pontok szemrevétele előtt Gálfi Árpád polgármester szólt néhány szót arról, hogy jelenleg az egész város ünnepi hangulatban van, így alkalmasnak tűnik a tanácsülés után egy díjátadóval megkoronázni a napot. Lázasan készülnek a hétvégi sporteseményre és a Szent István-napi ceremóniára. Hozzátette, hogy a Határok nélkül elnevezésű kézilabda és kulturális fesztivál kiemelkedő része lesz a városi programoknak. Az ünnepi hangulat pedig a közös Szent István-napi élményekkel és a szombat esti tűzijátékkal fokozódik.

Továbbra is kérdéses a városi buszjáratok ügye

Az ülést a költségvetés-kiigazítás tervezetének megtárgyalásával kezdték. Még előtte Berde Zoltán az egybegyűltek elé tárta az uniós projektek helyzetére vonatkozó beszámolót, amelyet júniusban kaptak meg a hivataltól, s amit ő maga hiányosnak nevezett. Kiemelte, hogy a csillagvizsgáló esetében megtörtént a szerződéskötés, viszont 2 millió lejes kár keletkezett – épp ennyire nőtt az önrész. A mondandóját azzal zárta, hogy továbbra is havonta igényt tartanak a polgármester részéről a pályázati beszámolókra. Hozzátette, hogy ez nagy segítség lehet a hivatalnak is abban, hogy nyomon kövesse a pályázati tevékenységeit.

Az ülés első tételei között szerepelt 384 ezer lej átcsoportosítása környezetvédelmi célokra, illetve a villanytelepi fogászati felszerelések beszerzése, mindezt az Anghel Saligny-program tizenkilenc, sikertelen utcák felújítási projektjéből finanszírozzák. Szóba került, hogy néhány oktatási intézmény még iskolakezdés előtt kérte a költségvetés-kiigazítást. A javaslatok alapján a Tamási Áron Gimnázium és a Tompa László Általános Iskola 112 ezer lejt kapna a hivatal saját költségvetéséből. Végül elhangzott, hogy a témakört a rendkívüli tanácsülésen tárgyalják majd tovább.

A délelőtt folyamán pénzeket csoportosítottak át a rendőrségnek, a kamerarendszer átadására és működtetésére, de szintén jóváhagyták további utcarészek vízelvezetését. Folytatódott az ANL-lakásokra vonatkozó eladási szerződések elfogadása. Megszavazták harminchét utca és egy körforgalom közvilágításának felújítását. Ez több alacsony fogyasztású LED-égő felszerelését, hetvenöt villanyoszlop cseréjét, illetve az intelligens központi irányítási rendszerek korszerűsítését jelenti.

Bartók Lajos. Pro Urbe díjas, szülővárosának büszkesége.

A tanácskozás záró mozzanataként Venczel Attila főjegyző ismertette a Számvevőszék legutóbb tartott ellenőrzésének eredményeit. Mint mondta, a hivatal jól szerepelt az ellenőrzésen, a Számvevőszék mindössze három dolgot nem talált rendben a gazdálkodás terén, de ezek olyan problémák, amelyeket könnyen lehet orvosolni. Elsőként kifogásolták, hogy nincs minden helyesen felértékelve a város leltárából. A második hiba az építkezés szakterületén mutatkozott. A hivatal hatvanöt esetben nem megfelelően járt el a kiadott építkezési engedélyek tekintetében, illetve elmulasztották a befejezett építkezések recenzióját, utólagos átvételét.

Ugyancsak ide sorolható, hogy nem történt változtatás az Urbana Rt. részéről az illegális építkezések esetében. A bírósági eljárás folyamatban van, amennyiben az Urbana nem szerzi meg az engedélyeket, lebontják az épületeket, tette hozzá a főjegyző. A harmadikként észlelt probléma a javítási munkálatokat érinti. A hivatalnak decemberig be kell bizonyítania, hogy a felújítási munkálatok során azt a mennyiségű hidegaszfaltot használta fel, amiről korábban szó esett.

László Csaba. Szükség van kitartásra, de még nagyobb szükség a néptáncra.

Hála, köszönet és elismerés

A jeles nap alkalmából, ugyancsak a Szent István teremben és pontban 12 órai kezdettel adták át a Pro Urbe díjakat, valamint a díszpolgári címet. A dísztanácsülést Venczel Attila főjegyző és a kolozsvári Flauto Dolce régizene-együttes produkciója nyitotta meg. Négy határozattervezet esetében hoztak döntést, eszerint díszpolgári kitüntetésben részesítették Tarlós Istvánt, Budapest főpolgármesterét, Mészáros Ildikó karvezetőt, Bartók Lajos építészmérnököt és László Csabát, az Udvarhely Néptáncműhely alapítóját. A legutóbbi dísztanácsülés 2019-ben volt, ekkor még nem is sejtették, milyen sorsfordító világesemények közepette kell a polgároknak helytállniuk. Gálfi Árpád nyitóbeszédében kiemelte azokat a személyeket, akik az értéken alapuló tevékenységükkel hozzájárultak a nehézségek leküzdésében, illetve a város erényeinek hasznosításában.

– Nem feledkezhetünk meg azokról a személyekről, akik a tiszta erkölcsöt képviselik közösségünkben, és hozzájárultak Udvarhely jobb életkörülményeihez, kulturális jólétéhez. Mindannyian kulcsszerepet vállaltak a város tudományos, kulturális és gazdasági életének fellendítésében. Konkrét tettekkel működtek közre az értékeink megőrzésében. Mindent megtettek azért, hogy mi azt érezzük: büszkén élhetünk továbbra is itt, Székelyföldön – tolmácsolta a közösség háláját a polgármester.

Mészáros Ildikó. Az együtt töltött idő öröméről beszélt.

A díjátadást laudáció előzte meg, aztán a polgármester átadta a kijáró díjakat. Elsőként Bartók Lajos építőmérnök vette át a kitüntetést, amiért több mint húsz éven át dolgozott a város fejlesztésén. Neve összefonódik a település mai, modern arculatának kialakításával.

László Csaba néptáncos-koreográfus az Udvarhely Néptáncműhely megalapítása és a néptánc színvonalas kulturális programmá való formálása miatt részesült Pro Urbe díjban. A díj átadását egy szórakoztató néptáncos közjáték előzte meg. Az utolsó Pro Urbe díjat Mészáros Ildikó zenepedagógus-karvezetőnek ítélték oda, aki vezette a Székely Dalegyletet és a Belvárosi Református Egyház kórusát, ápolta a hagyományainkat, s gazdagította a helyi kulturális életet.

Tarlós István. Mi nem változunk, csak az idő múlik.

Végül, de nem utolsó sorban a díszpolgári cím is méltó helyére került – Tarlós István főpolgármester vette át a díjat, akinek irányítása alatt Budapest nemcsak Magyarország, hanem a nemzet fővárosa lett. Mindig előtérbe helyezte a lokális érdekeket, négy cikluson keresztül irányította az egyik kerületet, majd két ciklusban a fővárosban városvezetőként dolgozott. Emellett szívén viseli az összmagyarság ügyét, támogatta Óbuda és Csíkszereda testvérvárosi kapcsolatának létrejöttét. Konkrét lépéseket tett Udvarhely fejlődéséért is – jó példa erre, amikor visszaállította a korábban eltávolított címereket a Márton Áron téren. A négy díjazott is rendre felszólalhatott, így fejezve ki köszönetet az őket ért megtiszteltetésért. A dísztanácsülés egy állófogadással, még több zenével és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Miklós Dalma

: an accessible web community