Ünnep a kenyér és bor színe alatt

Idén is több százan gyűltek össze Székelyudvarhelyen a Márton Áron téren a katolikusok egyik legjelentősebb ünnepén, az úrnapi búcsún. Az utolsó vacsorára való emlékezés főünnepe egyben a székelyudvarhelyi főesperesi kerület legnépesebb zarándoklata.

Úrnapi körmenet Székelyudvarhelyen. Hitvallás Fotó: Lőrincz Csaba
Úrnapi körmenet Székelyudvarhelyen. Hitvallás Fotó: Lőrincz Csaba

Szász Csaba
szasz.csaba@udvarhely.ma
Tegnap a környező falvakból gyalogosan érkeztek a zarándokok. A Márton Áron téren felállított szabadtéri oltárnál, a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmiseáldozatot együtt mutatta be a kerület papjaival dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke.
– Tartsunk lelkiismeret-vizsgálatot, hiszen a székelyudvarhelyi díszünnep, az úrnapi körmenet igazi hitvallás: hogyan viszonyulok én az oltáriszentséghez? Igyekszem-e otthon a családban az oltáriszentség tiszteletére nevelni a gyermekeket, igyekszem-e az egyházközségemben részt venni az oltáriszentség iránti tiszteletben? – fogalmazott Jakubinyi György érsek.
A búcsú meghívott szónoka, Varga Rezső kanonok, főegyházmegyei vagyonkezelő beszédében az ember és Isten közötti közelség fontosságát hangsúlyozta.
– Ferenc pápa többször is elmondta, imádságainak állandó része, hogy megkérdezze a jóistentől, miért kell az ártatlan gyermekeknek szenvedni? A Szentatya elmondta, hogy sohasem kapott választ a kérdésre, de érzi, hogy Isten érzi őt, mert közel van Hozzá. Ezt a közelséget kell nekünk is valamiképpen kialakítanunk. Nem elég csak a templomban ájtatoskodnunk, s kint a világban szeretetlenségben, széthúzásban, pártoskodásban, meg nem értésben, irigységben, türelmetlenségben élünk – fogalmazott.
A tegnapi ünnepi szentmisén közreműködtek a székely­udvarhelyi római katolikus egyházközségek kórusai: a Szent Miklós Schola és a Psallite Vegyeskar, a Jubilate Deo és a Musica Sacra Kamarakórus.
A körmenetet hagyományosan a zetelaki keresztalja vezette, amely a főpapi szentmise részeként a főtéren a négy égtáj felé haladt, stációt tartva a sátoroltároknál. Az úrnapi búcsú hálaadással és áldással zárult.