Újra érkezhetnek zarándokok

Idén hagyományos módon a csíksomlyói Nyeregben tartják meg a pünkösdi búcsút, jelentette be a pénteki városi tanácsülésen Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.

Figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat tervezik megtartani a búcsút, azonban kérdéses, hány zarándokot fogadhatnak a helyszínen. Jó hír, hogy idén a hívek személyesen is részt vehetnek a szentmisén, ellentétben a tavalyi ünneppel, amikor is csak lélekben zarándokolhattak Csíksomlyóra – jelentette be napirend előtti felszólalásában Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. Hozzáfűzte: folyamatban az egyeztetés a csíksomlyói ferencesekkel és a hatóságok képviselőivel, részleteket a későbbiekben közölnek.
Az önkormányzati ülésen többek között elfogadtak két szabályzatot: egyik az ingatlanvásárlás, a másik a telekbérlés mikéntjét szabályozza. A két dokumentum nagyban hozzájárul az ingatlanvásárláshoz fűződő városházi beruházási elképzelések megvalósításához. Jóváhagyták Szécseny utcanévjegyzékét is. Az üdülőövezetből állandóan lakott városrésszé átalakult Szécsenyben tizenhat utca nevét fogadták el. A Fürdő utca meghosszabbítása a Helwig-fürdő utcanevet viseli ezután.
A 2015/227-es törvény 491-es cikkelyének értelmében inflációarányosan növekedik a 2022-re vonatkozó helyi adó, és azon illetékek, amelyeknek mértékéről az Adótörvénykönyv összegszerűen rendelkezik. Az önkormányzati határozat így jóváhagyta, hogy a 2020-as infláció alapján megállapított, törvény által megkövetelt 2,6 százalékkal emelkedjenek jövőtől az adók és egyes illetékek.
Tegnap közleményt adtak ki csíksomlyói kegyhely őrei, a ferences barátok: „A Csíksomlyói Ferences Rendház, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és Hargita Megye Tanácsa tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a május 22-i csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezésével kapcsolatos tudnivalókat várhatóan május 10-én, a szervezőkkel és a hatóságokkal közösen meghozott döntést követően közöljük.” Mint írják: „Megerősítjük, hogy a búcsú visszatér a somlyói nyeregbe, de sajnos még idén sem a korábbi években megszokott módon, hanem az aktuális járványügyi szabályozások figyelembe vételével. Bízunk minden részt venni szándékozó ember felelősségtudatában!”

HN-információ