Újabb pereket kell indítani

HN-információ

Dormánfalva önkormányzata jogtalanul mintegy tizenhat hektárnyi területet telekkönyveztetett az Úz-völgyében, de a területek tulajdonosai, a csíkszentmártoni és csíkcsekefalvi közbirtokosságok nem tétlenek: már készülnek begyűjteni a kellő dokumentumokat a perhez – tudtuk meg Mátyás-János Lászlótól, a csíkcsekefalvi közbirtokosság elnökétől.

Első lépésként a dormánfalvi önkormányzat tavaly telekkönyveztette a katonatemetőt, azonban ennek érvénytelenítéséért a csíkszentmártoni önkormányzat pert indított, amely még mindig folyamatban van.
A második lépést októberben tette meg a dor­mán­fal­vi ön­kor­mány­zat, ugyanis tanácsi határozata alapján mintegy tizenhat hektárt telekkönyveztetett saját tulajdonaként a moinești-i katasz­te­ri hivatalnál, amelyből több mint tizenegy hektár a csík­csekefalvi közbirtokosság, a többi pedig a csíkszentmártoni közbirtokosság tulajdona. A dor­mánfalviak által „elfoglalt” terület Csíkszentmárton felől jövet a völgy bal oldalán húzódik, a kaszárnyák és a temető körül, de a temetőt meghaladva, még lennebb is húzódik az elfoglalt terület.
Harmadik lépésként novemberben még további huszonnégy hektárt telekkönyveztettek a dormánfalviak – ez a terület már a völgy bal oldalán található –, viszont a folyamatot jelenleg tizenöt napra leállította a moinești-i kataszteri hivatal.

Vitatható?
2000-ben a közbirtokosságok visszakérték a román államtól a magánterületeket, ezt a 10-es törvény alapján tudták megtenni – mondta a közbirtokossági elnök. A magánterületek visszaigénylésekor a közbirtokosságok olyan – több mint százéves – telekkönyvvel igazolták a területek hovatartozását, amelyen még Csík vármegye határai szerepelnek, és Mátyás-János László szerint a dokumentum jól láthatóan igazolja az államosítás előtti területek határait.
A visszaszolgáltatást követően felmérték a területeket, és a két közbirtokosság összesen negyven hektárt tudott 2004-ben telekkönyveztetni beltelekként az Úz-völgyében. Az említett területek tehát beltelekként jelennek meg a Hargita megyei kataszteri dokumentációkban, az erdős területek illetve a legelők nem tartoznak ide – mondta a csíkcsekefalvi közbirtokosság elnöke.

A rendszer hibái
Mátyás-János László szerint egyetlen magyarázata van annak, hogy lehetséges ugyanazokat a területeket két kataszteri hivatalnál is dokumentáltan bejegyezni, mégpedig az, hogy Románia, a lehetőségek országa. A közbirtokossági elnök szerint a rendszer hibáit használta ki a dormánfalvi önkormányzat, ezzel pedig újabb perek sorozata fog elindulni. Lapunk érdeklődésére Mátyás-János László elmondta: ahhoz, hogy pert tudjanak indítani, szükségük van azokra a dokumentumokra, amelyekre alapozhatják a jogi eljárást.
– Előbb igazolnunk kell, hogy ők léptek a lábunkra, csak ez után lehet pert indítani – fogalmazott a közbirtokossági elnök.
A csíkcsekefalvi és a csík­szent­már­to­ni közbirtokosság együtt fogott neki a folyamatnak, ügyvédjük dr. Lackó-Dávid Géza. Az ügyvéd javaslatára a két közbirtokosság megtette az első lépéseket, felszólították a moinești-i kataszteri hivatalt, hogy vonja vissza az új telekkönyveket, illetve írásban kérték a dormánfalvi önkormányzatot, hogy küldjék el azokat az iratokat, amelyek alapján tulajdonukba vették a területeket és rendelkeznek velük.

Hirdetés

Kövessen a Facebookon!